top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Flausen på Arkivet

Kommentar 16.02.2024: Stiftelsen Arkivet har fått en vanskelig start på året. Ledelsens vakling med innleie av et kjent PR-firma, som i realiteten har behandlet alle henvendelser fra media, reiser spørsmål om stiftelsens uavhengighet og integritet.


Av Bernt H. Utne, publisert 16.02.2024


Krevende start på året

Starten på året har for stiftelsen Arkivet vært krevende. Det er stiftelsens egen feil. For i letingen etter å finne den politisk korrekte løsning har man gått i de feller det er mulig å gå i. Slik går det gjerne når ledelsen fra begynnelsen av ikke har noen klar holdning i en sensitiv og krevende sak, og reagerer ved innleie av ekstern hjelp for å glatte over egen usikkerhet. Da ender det fort med knall og fall. Slik det har gjort i saken om markeringen av den internasjonale holocaustdagen 27. januar.


Ledelsen vakler

Holocaust dreier seg om nazistenes folkemord på 6 millioner jøder under den andre verdenskrig. Det er kjernen i markeringen av 27. januar, og det burde Arkivet også holdt fast på. Men i iveren etter å tilpasse seg situasjonen mot en bakgrunn av økende kritikk av staten Israel, endret freds- og menneskerettighetssenteret navnet på Holocaust-dagen til en "Markering for menneskeverdet". Dermed stakk ledelsen hele den nakne handa inn i vepsebolet, og høstet umiddelbart kraftig kritikk for sin opptreden. Direktøren ved stiftelsen, Kristine Storesletten Sødal, trakk straks handa til seg, og fjernet senere samme dag innlegget om navneendringen fra stiftelsens nettside.


Hun ringte Hans-Christian Vadseth i First House. Som ikke nølte med å ta fatt på oppdraget.

Ber om hjelp

Men skaden var allerede skjedd. Kritikken mot stiftelsen haglet fra mange hold. Og stiftelsens direktør gjorde det hun trodde var riktig. Hun ringte Hans-Christian Vadseth i First House. Som ikke nølte med å ta fatt på oppdraget.


Videresendte skriftlige spørsmål og svar

I en meget godt opplyst artikkel av journalist Torgeir Eikeland 15. februar dokumenteres at Vadseth i løpet av de neste ukene tok seg av alle henvendelser fra media. Direktør Storesletten Sødal krevde, trolig etter anbefaling av Vadseth, at alle spørsmål fra media ble forelagt skriftlig. Hun sendte dem etter mottak straks videre til Vadseth som utarbeidet konkret forslag til skriftlig svar. Som direktøren bare videresendte til aktuelle media som om de skulle være hennes egne svar. Hvilket de ikke var. Tvert i mot var de svarene til Vadseth, som i realiteten i følge Eikelands artikkel i den aktuelle saken opptrådte som Arkivets fungerende sjef.


Tap av integritet

Brannslukkingen fra First House kostet Arkivet 45 000 kroner, pluss moms. Det er ille nok. Men det mest kritiske her er tapet av integritet og tillit som stiftelsen gjennom denne saken vil høste. For hva om det kommer nye mediestormer. Kan vi da stole på at de analyser og vurderinger som utgis fra freds- og menneskerettighetssenteret er utarbeidet ved institusjonen selv. Eller opptrer Arkivets ledelse bare som et ekko for helt andre aktører som selv opptrer i det skjulte?


Firma som First House trives best i skyggene og i mørkets dunkle kroker. De gir sine kunder råd som skal se ut som om de er kundenes egne vurderinger.

Offentlighet uvanlig

For denne saken er også av en annen årsak uvanlig. Den er nemlig kommet frem i offentligheten. Firma som First House trives best i skyggene og i mørkets dunkle kroker. De gir sine kunder råd som skal se ut som om de er kundenes egne vurderinger. Hvilket det altså ikke er. Det er i seg selv meget betenkelig, og en utfordring for en sunn og åpen offentlig debatt. I artikkelen First House – den femte statsmakt? fra 28. august 2020 drøftes virksomheten til selskapet, og hvilken betydning slike PR-selskaper kan ha for demokratiet. Hvordan saken er kommet Fædrelandsvennen for øre er ikke kjent. Men den er et utmerket stykke journalistisk arbeid som trolig baserer seg på innsideinformasjon fra kilder ved Arkivet.


Indre uro?

Det tyder på at institusjonen sliter med indre uenighet. Klarest kom dette til uttrykk i en kronikk i Fædrelandsvennen 26. januar av historiker Thomas V. H. Hagen ved Arkivet og forsker ved Falstadsenteret Anette H. Storeide. De beskriver Arkivets vakling om Holocaustdagen som "pinlig" og "urovekkende". Det bør begynne å oppta stiftelsens styre. For over tid kan en stiftelse som har som målsetting å "styrke demokrati, fred og menneskerettigheter" ikke leve med indre uro i en så sentral sak som Holocaust.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page