top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Derfor støtter jeg regjeringens skattepolitikk


KRONIKK 12.1.23: NHO og Høyre er bekymret for at folk med luksusyachter, privatfly og skyhøye formuer må bidra litt mer enn de gjør i dag med regjeringens skatteopplegg. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum står heldigvis klippefast i denne klagestormen.


Grimstad juli 2020. Laksebaronene har inntatt gjestehavna. Foto: Argument Agder

Kathinka Aslaksen, publisert 12.1.23


I uka som gikk ble regjeringens skatte- og avgiftspolitikk livlig debattert i forbindelse med NHOs årskonferanse. NHO-toppene kritiserte regjeringen for økningen i formueskatt og innføringen av grunnrenteskatt. Legg merke til hvilke partier som heier på denne kritikken – det er Frp og Høyre. De samme partiene som støtter rikingene som flytter til Sveits for å unngå skatt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum står imidlertid klippefast i klagestormen. I et intervju i Klassekampen lørdag 7.1 er han ikke bekymret. - Det finnes mer enn nok investeringsvillig kapital i Norge, sier han – i fjor ble det skapt mange nye arbeidsplasser og det var god lønnsomhet på Oslo børs. ... Norge er et land det er mulig å tjene seg rik i. Mange har klart å bygge seg opp enorme formuer i Norge. Da er det en del av spleiselaget at man er med på å finansiere det felleskapet som har gitt dem muligheten.


Jeg er stolt av å tilhøre dette fellesskapet og å kunne bidra til at det fungerer for alle

Han forsvarer den foreslåtte grunnrenteskatten i oppdrettsnæringen. - Man må kunne kreve noe tilbake for bruk av fellesressurser, liksom vi gjør av kraftselskapene og olje- og gassnæringen. Høyre var i sin tid motstander av den kraftige beskatningen av disse bransjene og lovene som skulle sikre nasjonal kontroll og over dem, liksom de nå er imot grunnrenteskatt på vindkraft og lakseoppdrett. Finansministeren la vekt på at velferdssamfunnet tjener oss alle. «Vi stiller opp for hverandre».

NHO har også kritisert regjeringen for en ørliten økning i formueskatten (fra 0,95% til 1,0%). Hvilke partier er det som støtter denne kritikken ? Jo, «the usual suspects» Høyre og Frp. Høyre-regjeringen fikk i 2020 en rapport de selv hadde bedt om fra Frisch-senteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU, om betydningen av formueskatten for små og mellomstore bedrifter. Svaret var entydig: økt formuesskatt svekker ikke investeringer og sysselsetting i bedriftene, snarere tvert i mot. Dette budskapet ser ut til å være glemt, i hvert fall hvis det er arbeidsplasser og verdiskapning som står på NHO / Høyres agenda.


Som interessert tilhører til denne debatten har jeg gjort meg noen refleksjoner. Jeg betaler 35-40% av min inntekt i skatt. Med det bidrar jeg til at min familie og jeg kan leve et godt og trygt liv. Da et av mine barn var alvorlig sykt med behov for avanserte og kostbare behandlinger og medisiner var alt gratis. Min mann og jeg fikk full lønnskompensasjon gjennom pleipengeordningen for å ta hånd om barna. NAV stilte opp med ulike støtteordninger. Våre barn har fått statsfinansiert utdannelse og et håndterbart studielån. Da min mor ble syk fikk hun omsorgsfull pleie i hjemmet av den offentlige hjemmesykepleien.


Klagesangen fra laksebaroner, barnehagebaroner og andre baroner blir patetisk i lys av at fjoråret gav rekordinntekter til disse «baroniene»

I min jobb som lege for barn med alvorlig kronisk sykdom opplever jeg at barn og familier fra alle samfunnslag får likeverdige tjenester. Med pleiepenger kan foreldre til alvorlig syke barn jobbe redusert uten å lide økonomisk tap. Og jeg ser at barn og unge med funksjonsnedsettelse får tilpasset barnehage- og skolegang preget av dyktig fagkompetanse og stor omsorg. Dette krever store ressurser fra fellesskapet. Jeg er stolt av å tilhøre dette fellesskapet og å kunne bidra til at det fungerer for alle.

Velferdssamfunnet favner alle - også de rike. De kan også bli alvorlig syke, få alvorlig syke og funksjonshemmede barn som kanskje har behov for medisiner i millionklassen. Rike folk er dessuten helt avhengig av infrastruktur og et fungerende samfunnsmaskineri, som politi og domstoler, for å kunne drive «business».

Klagesangen fra laksebaroner, barnehagebaroner og andre baroner blir patetisk i lys av at fjoråret gav rekordinntekter til disse «baroniene». Om sommeren ser vi noen av dem langs Sørlandskysten i sine overdådige luksuscruisere. Det er lite som tyder på at de ikke har råd til å betale litegrann mer i formueskatt.

Finansministeren sier med klar røst at alle må bidra til at Norge skal fortsette å være et godt land å bo i, og at de med luksusyachter, privatfly og skyhøye formuer må bidra litt mer enn de gjør i dag. Og alle bør forstå at en Høyre-regjering, som vil senke skattene for de rike, ikke er noe godt alternativ !Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no
Opmerkingen


bottom of page