top of page
  • Forfatterens bildeArgument

De fleste barn har det bra på skolen. Men langt fra alle!

Synspunkt 22.08.2022: Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø og skolen skal ha nulltoleranse mot mobbing. 0% mobbing er derfor det eneste riktige målet fremover skriver forfatterne når skolene nå åpner for høstsemesteret.


Illustrasjon: Pensjonistpartiet


Av Svein-Harald Mosvold Knutsen, fast representant i bystyret for PP og

Jørgen Pettersen, medlem Oppvekstutvalget og vara til bystyret for PP, publisert 22.08.2022


Nå starter skolene i Kristiansand opp igjen. Flere barn har tatt steget fra barnehage til sitt første år på barneskolen, andre har sitt første år på ungdomsskole, noen har byttet skole, mens de fleste går videre på den skolen som de avsluttet før sommerferien. De fleste barna har «sommerfugler» i magen for en ny start, samtidig som de fleste barna helt klart gleder seg til et nytt skoleår. De fleste barna har det bra på skolen, og de fleste barna ser frem til å møte vennene og lærerne sine igjen. De fleste barna opplever skolen som en trygg plass. De fleste barna blir ikke mobbet.


De fleste, de fleste… vi bruker uttrykket stort sett over alt. Men hva mener vi som samfunn og vi som politikere egentlig med «de fleste»? Er vi klar over hva vi sier når vi snakker om «de fleste»? «De fleste» er en sannhet så lenge det utgjør mer enn halvparten, det er mange som ikke dekkes. Faktisk kan «de fleste» bety at så mange som 49% ikke dekkes. Det er faktisk mange som «faller utenfor», og vi som samfunn, kanskje spesielt vi som politikere må ha fokus på dette, for «de fleste» er langt fra alle.


Barn skal ha stabilitet og trygge rammer.

Barna er det viktigste vi har. Vi lever i et samfunn hvor vi har råd til svært mye, og det minste vi som politikere da kan love er at våre barn skal ha den beste og tryggeste oppveksten gjennom barnehage og skole. Både opplæringsloven, kommunens strategi og FN´s barnekonvensjon er tydelige på at «alle barn skal bli sett». Barn skal ha stabilitet og trygge rammer. Barn skal få lov til å være synlige. Barn skal ha en sikker skolevei. Barn skal bli sett og hørt. Barn skal føle mestring og barn skal føle at de blir likt og akseptert, både av andre barn og av de voksne.


Barnehagen og skolen er den plassen i samfunnet hvor læring og utvikling skal ha fokus, men det aller viktigste er å sikre tilhørighet i samfunnet, for alle.


Opplæringsloven sier at alle kommuner skal utarbeide en årlig statusrapport på tilstanden i skolen. Kristiansand har slitt med høye mobbetall i mange år, på tross av at aktivitetsplikten i Opplæringsloven fra 2017 ble skjerpet gjennom krav om at alle ansatte skal følge med og gripe inn dersom mobbing forekommer.


Tett på 7% av barna på 7. trinn i Kristiansand mobbes, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Vi har i overkant av 13000 elever i grunnskolen i Kristiansand, det betyr at om like mange blir mobbet på alle trinn, så utgjør dette at så mange som 900 elever i kommunen blir mobbet, eller ca 30 elever på en skole med 400 elever.


Å si at «de fleste» barna ikke mobbes innehar store svakheter, for det er langt fra alle. Hvert år foreslår administrasjonen et måltall for mobbing. I 2021 var måltallet 5.4% for kommunens 10. trinn, mens faktisk tall er noe lavere. Det betyr at vi som kommune kunne tillatt oss mer mobbing, og likevel oppnå målet. Dette betyr at vi er langt fra hva loven krever med at ALLE barn har rett til et trygt og godt skolemiljø og skolen skal ha NULLTOLLERANSE mot mobbing. 0% mobbing er derfor det eneste riktige målet fremover.


Mobbing er et samfunnsproblem som vi aldri må gi opp før vi har fått bukt med, og så lenge det finnes barn som sier de opplever mobbing så må vi fortsette å kjempe. Mobbing gir dårlig arbeidsforhold for den som mobber, lærerne, medelever og den som mobbes. Forskning viser også at de som får lov til å mobbe utvikler de samme skadene som de som mobbes, i tillegg lærer den som får lov til å mobbe seg ikke empati.


Vi mener vi må ha et kontinuerlig fokus på å eliminere mobbing i barnehagen og skolen. Vi vil ha nulltoleranse overfor mobbing, trakassering og negativt snakk om, eller til, et barn i barnehagen og på skolen. Vi vil ha mobbeforebyggende plan på hver skole, og vi vil ha plan for å sikre at hvert barn føler seg likt av sin lærer.


Vi ønsker at Kristiansand være en foregangskommune. Det minste vi kan forlange er en tiltaksplan, men vi ønsker så mye mer. Vi har nullvisjoner på flere felt, vi ønsker at kommunen vedtar en nullvisjon mot mobbing i skole og barnehage, en visjon som da oppfyller kravet om nulltoleranse i lovverket. Vi i PP har foreslått dette flere ganger, på nytt nå i årets kvalitetsmelding. Til nå har vi dessverre ikke fått med oss flertallet på dette, men vi prøver igjen, og håper de andre politikerne ser alvoret i dette.


Så tåler vi at 900 barn mobbes betyr det at vi mener at mobbing skal være en naturlig del av barnehage, skole og arbeidsliv.

Mobbing verken er eller skal være en normal del av barns oppvekst. Den slags sosialisering er ikke bare skadelig, den er direkte farlig. Senskadene fører til rus, psykiatri, kriminalitet, selvmord, dropp ut av skole og arbeidsliv, varig uførhet og fattigdom for å nevne noe. Ved å bekjempe mobbing bekjemper vi også de forannevnte ting. Så tåler vi at 900 barn mobbes betyr det at vi mener at mobbing skal være en naturlig del av barnehage, skole og arbeidsliv. For det starter i barnehagen og ender opp på arbeidsplassen.


Et hvert tilfelle av mobbing er i strid med lov og strategi, et hvert tilfelle av mobbing er et for mye. Vi vil ha null mobbing i skole og barnehage i Kristiansand. Skolen og barnehagen skal være et godt sted å lære og ikke minst et godt sted å være, ikke bare for «de fleste», men for alle.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@arghumentagder.no


Comments


bottom of page