top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Byvekstavtale - redelighet i argumentasjonen

Kommentar 14.04.2023: Bystyrepolitiker og rådgiver for ordføreren, Jannike Arnesen (Ap,) forsvarer forslaget til byvekstavtale med begrunnelse at gjennomsnittlig inntektsøkning pr. bompassering for bompengeselskapet ikke er større enn inflasjonen. Men for bilisten øker kostnaden for innkjøring i bomringen med ca. 30 %. Det er langt mer enn inflasjonen.


Illustrasjon: Jannike Arnesen, foto Facebook

Av Bernt H. Utne, publisert 14.04.2023


Gjennomsnittsinntekt pr. bompassering

Fra politikere forventer velgerne redelighet i argumentasjonen. Det er egentlig en selvfølge. Men når man hører Arbeiderpartiets Jannike Arnesen argumentere for nye bommer i Kristiansands-regionen kan man undres. For Arnesen er ikke opptatt av kostnadene for bilistene som må kjøre gjennom bommene. Hun er bare opptatt av gjennomsnittsinntekten pr. bompassering for bomselskapet. Som i følge Arnesen bare øker med kroner 1,40. Det er helt ubetydelig mener hun, og hevder derfor at det "nesten ikke blir noen forskjell når man tar høyde for prisveksten."


Kraftig utgiftsøkning

Men for bilisten som må kjøre gjennom bomringen er slike retoriske knep lite imponerende. For faktum er at prisen med bombrikke øker fra kr. 19,20 til kr. 25.60. Altså en utgiftsøkning på kr. 6,40 pr innkjøring i bomringen pr. time. Det er en økning på nærmere 30 %. Riktignok er det et tak på 50 innkjøringer i bomringen pr måned slik at maksimal kostnadsøkning blir 320 kroner pr måned (50 ganger kr 6,40). Må man kjøre gjennom bomringen for å komme til jobb får man en utgiftsøkning på kr. 256 pr. måned (20 arbeidsdager). Og det er også penger, som særlig merkes for de som sliter mest fra før av. Altså for de som i utgangspunktet skal være Arbeiderpartiets kjernevelgere.


Andre tiltak?

Det synes imidlertid ikke å bekymre Arnesen. Hun hevder at "som sosialdemokrat mener jeg at man kan finne andre tiltak for de som sliter enn å sette ned bomprisen for alle." Hva hun konkret har i tankene når hun snakker om "andre tiltak" sier hun ingenting om. Men kanskje mener hun en form for kommunal støtteordning for de svakest stilte som ikke kan ta bussen? Det blir det fort mye byråkrati ut av, og det er heller ikke særlig tilfredsstillende for de som må stille seg i køen for slik kommunale almisser. Og hvordan det skal presenteres i det politiske landskap er i seg selv en gåte.


Det eneste slike flate skatter fører til er å jage de med dårligst råd bort fra veiene og inn på bussen

Avgifter rammer de svakeste

Prinsipielt avslører saken Arbeiderpartiets positive holdning til avgifter som er like for alle. Slike avgifter rammer de svakeste sterkest, og fører til en snikinnføring av et flatere skattesystem i Norge. Det tjener de rikeste på. For dem betyr bompengene lite, og heller ikke avgifter rammer de med god råd. Det eneste slike flate skatter fører til er å jage de med dårligst råd bort fra veiene og inn på bussen. Men det er kanskje Arbeiderpartiets målsetting? For Jannike Arnesen er nemlig klokkeklar i sin tale: "Får vi ikke en god byvekstavtale så vil det gå utover busstilbudet, og det vil være dramatisk for dem som har minst."


Fordelingspolitikken

Så vet vi det. Som mange av oss som har levd en stund lenge har visst. Arbeiderpartiet sliter med fordelingspolitikken. I festtaler flommer det over med svulstige løfter om "utjevning av forskjellene i samfunnet", "nå er det vanlige folks tur" og "de rike må betale mer", osv. Men i praksis fører partiet en avgiftsvennlig poltikk. Det dreier seg om alt fra særavgifter som bompenger til merverdiavgiften (moms).

Momsen er i seg selv en interessant sak. Den er det sluttbrukeren, dvs. forbrukeren, som betaler mesteparten av. Summen av avgiftene fra alle leddene i verdikjeden gjør momsen til en flat skatt på forbruk av alt fra mat til persontransport. Som treffer de svakeste gruppene i samfunnet hardest. Altså de som skal være Arbeiderpartiets velgergruppe.


For vanlige folk er det altså utgiftsøkningen i bomringen som har betydning, ikke økningen i gjennomsnittsinntekten til bompengeselskapet

Snikk-snakk

Ikke rart partiet sliter på meningsmålingene. Riktignok har regjeringen Støre fått uventede vansker i kjølvannet av en krevende internasjonal situasjon. Men for mange klinger slagordet "Nå er det vanlige folks tur" hult og lite troverdig. Det bør Arbeiderpartiet gjøre noe med, og da er det ikke en dårlig idè å unngå bortforklaringer og søkt retorikk. For vanlige folk er det altså utgiftsøkningen i bomringen som har betydning, ikke økningen i gjennomsnittsinntekten til bompengeselskapet. Det burde Jannike Arnesen forstått og innrømmet åpent og ærlig uten kreative forsøk på bortforklaringer. Snikk-snakk kaller man den slags.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page