top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Benestads visjoner

Kommentar 23.01.2024: Bystyrerepresentant Petter Benestad (V) har store visjoner for Kristiansand som europeisk kulturhovedstad. Med snedige endringer i Cultivas styre har han bedret adgangen til stiftelsens pengekrukke. Men det politiske grunnlag for visjonen har han ikke drøftet i koalisjonen, og timingen er ugunstig.Av Bernt H. Utne, publisert 23,01.2024


Kulturbyen

Omsider begynner det å bli klart hvilke planer som den kjente Venstrepolitikeren, Petter Benestad, for tiden sysler med. I en artikkel i Fædrelandsvennen 13. november 2023 tar han til orde for at Kristiansand skal være "en av Europas fremste kulturbyer". Artikkelen støtter seg på kulturdirektør Camilla Jarlsbys kulturstrategi med visjonen «Kultur i alt vi gjør», og viser til flertallskoalisjonen i bystyret (H, FrP, KrF, V og Sp) som politisk grunnlag.


Europas kulturhovedstad

Noen dager senere avslører Benestad mer konkret hva han har i tankene. Han ønsker at Kristiansand skal søke EU om å bli en av Europas kulturhovedsteder, og ramser opp de viktigste kulturbyggene i byen. Samtidig nevner han Cultivastiftelsen med en forvaltningskapital på 2,3 milliarder kroner, som har "som formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet."


Cultivastiftelsen

Og det er i lys av de siste dagers begivenheter at Benestads tanker om Cultivastiftelsen begynner å bli virkelig interessant. For Benestad er også leder av valgkomiteen til Cultivas styre. Som nylig foreslo, og fikk gjennomslag på rådsmøtet i Cultiva, for tankevekkende endringer i styrets sammensetning. Leder for Blå Kors i Kristiansand, Arvid Solheim, ønsket gjenvalg, og begrunnet det med å ville gi "en stemme til det veldedige arbeidet i byen og til de svakeste." Men det var valgkomiteen ledet av Benestad, og sammen med valgkomiteens øvrige medlemmer Renate Hægeland (H) og Andreas Landmark (SV), ikke interessert i. De ønsket Solheim skiftet ut med professor i kunstig intelligens ved UiA, Morten Goodwin. Fra bystyret kom Tor Kristian Ludvigsen fra Kristelig Folkeparti inn. Han leder kultur - og idrettsutvalget. Utvalgets nestleder er - Petter Benestad.


Støttespillerne

Ikke overraskende uttaler Ludvigsen til Fædrelandsvennen 18. januar at Kristiansand som en europeisk kulturhovedstad er en "gyllen mulighet til å vise frem kommunen vår." Også en annen viktig kulturpersonlighet med møterett i Cultivas styre, Kunsthallens leder Cecilie Nissen, er positiv. Hun er tidligere Venstrepolitiker, og fast møtende vararepresentant i Cultivas styre. Uten stemmerett. Men med innflytelse. Hun frykter imidlertid motstand fra "en viss gjeng", som hun mener går imot det meste som utvikler "Kristiansand til en moderne by." Hvem denne "gjengen" er nevner hun imidlertid ikke.


SVs Andreas Landmark har derimot ingen vansker med å ta "bladet for munnen." Han kaller ordfører Mathias Bernander (H) for "sidrumpa og visjonsløs" siden han ikke vil støtte en søknad fra Kristiansand om å bli europeisk kulturby. Men heller ikke en annen av Venstres koalisjonspartnere, Stian Storbukås fra FrP, ønsker å støtte Venstres visjoner for Kristiansand som kulturhovedstad.


Forsiktig styreleder

Cultivas styreleder, Kjersti Løken Stavrum, er denne gang uvanlig forsiktig. Hun viser til at "dette er et politisk spørsmål som jeg ikke vil mene noe om." Kanskje har hun konferert på kammerset med sin ektemann, sjefsredaktør Gunnar Stavrum i KRS, som i et innlegg slaktet forslaget til Benestad. Og så presiserer hun at det er en "styreavgjørelse om Cultiva kommer til å gi penger til en eventuell søknad."


Bernanders nei

Og det er her det butter imot for Benestads visjoner om Kristiansand som europeisk kulturhovedstad. Han har manøvrert snedig, og fått valgt sterke støttespillere for sine planer inn i Cultivas styre. Det er nødvendig for å sikre adgang til stiftelsens pengebinge. Men det nytter lite hvis ingen søknad blir sendt. Og når så vel Høyres ordfører Bernander som Fremskrittspartiet avviser å prioritere en søknad er løpet kjørt. En søknad til EU om å få status som europeisk kulturhovedstad vil ikke få flertall, og blir derfor ikke sendt.


Politisk realitetsforståelse

Det burde ikke overraske Benestad. Men gjør det nok. Han har en fortid som byens dyktige og høyt respekterte kinodirektør, og har fokusert på kulturstiftelsen Cultiva for å sikre økonomisk bidrag til prosjektet. Og samtidig tenkt at koalisjonsavtalen ville sikre ham politisk støtte fra Høyre og FrP. Det var en feilvurdering som avslører at Benestad neppe er en kløktig strateg. For da burde han underhånden sikret seg oppbakking fra de største koalisjonspartnerne i Høyre og FrP før han gikk ut i media.


Benestads regnemetode

Men Benestad sliter ikke bare med den politiske realitetsforståelse. Han har også en kreativ måte å regne på. I alle fall hvis det regnestykket han presterte som respons til Stavrums

innlegg skal legges til grunn. Stavrum henviste til at i Bodø kostet en søknad om europeisk kulturhovedstad 310 millioner kroner, og det er "penger Kristiansand ikke har." Benestad derimot understreket at Bodø kommune bare hadde bevilget 50 millioner kroner. Det hadde utløst 100 millioner fra staten, 50 millioner fra fylkeskommunen og 100 millioner fra næringslivet. "Gevinsten av å investere 50 millioner og få igjen 250 millioner kroner til gode prosjekter" er viktig for at Kristiansand skal få ideer og visjoner til "å videreutvikle seg" mente Benestad.

Men uansett koster søknaden 50 millioner kommunale kroner. Som kommunen i beste fall bare får en del av tilbake i form av økte skatteinntekter. De øvrige synergieffektene av et slikt prosjekt havner i helt andre lommer enn de kommunale kasser. Å fremstille prosjektet som en økonomisk gevinst for kommunen slik Benestad forsøker blir derfor feil.


Ny kulturdebatt?

Men Fædrelandsvennens kulturredaktør, Karen Kristine Blågestad, kan i mellomtiden slappe av. Hun er nemlig dypt bekymret for om vi orker mer kulturdebatt, og frykter at i kulturpartiet Venstre brettes nå "ermene opp for en ny runde" med motsetninger. Til det er den politiske betydning til Benestad og hans parti for liten. Og hans tidligere støttespillere i Høyre og Ap har enten forlatt politikken, eller fått politisk banesår av tidligere tiders satsing på kultursektoren. Klok av skade sitter derfor støtten for et slikt prosjekt langt inne. Særlig i Høyre, som tidligere har vært raus med kommunale midler til kostbare kulturprosjekt.


Feil tidspunkt

Dessuten er timingen feil. For i kommunedelingssaken er Benestads ideer bare en bekreftelse for storkommunemotstanderne om at "unionen" med Kristiansand var et feiltrinn. Det vet selvfølgelig ordfører Bernander og hans partistrateger i Høyre meget godt. Derfor forblir Petter Benestads luftige tanker om Kristiansand som europeisk kulturby nettopp det visjonen er. Et slag i luften!


NB! Illustrasjon endret 23.01.2023 kl. 1338.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page