top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Nytt styre i Cultiva

Kommentar 16.01.2024: Det har stormet rundt Cultiva den siste tid. Det skyldes vesentlige feilvurderinger fra styrets side. Grundige endringer i styrets sammensetning er derfor nødvendig.Av Bernt H. Utne, publisert 16.01.2024


Fornyelse av styret

Det er valgtider. Ikke bare i Søgne og Songdalen. Også Cultivas styre skal fornyes, og valgkomiteen ledet av den kjente kulturpolitikeren Petter Benestad (V) har gitt sin anbefaling. Det nye styret vil neppe endre Cultivas nåværende profil og strategi. Overraskende er det imidlertid at valgkomiteen i første omgang presterte å innstille en kvinne mer enn loven tillater. Benestad ble dermed "tatt på sengen", og i "hurten i styrten" endret komiteen innstilling og foreslo i stedet en mann, Tor Kristian Ludvigsen (KrF). Han ble valgt inn i bystyret i 2023, og deretter valgt som leder for kultur - og idrettsutvalget. Nå har han fått nok et viktig verv.


Ute av Cultivas styre er Arvid Solheim. Han er leder av Blå Kors og ønsket opprinnelig gjenvalg. Til Fædrelandsvennen uttalte han 11. desember at det har "vært spennende og lærerikt å sitte i Cultiva-styret. Jeg føler også at jeg får gitt en stemme til det veldedige arbeidet i byen og til de svakeste". Men det har ikke gjort inntrykk på Benestad, og heller ikke Renate Hægeland (H) og Andreas Landmark (SV) som utgjør de øvrige medlemmer av valgkomiteen. De ønsket å erstatte Solheim med professor i kunstig intelligens ved UiA, Morten Goodwin.


Forsøk på hemmelighold

Det har stormet rundt Cultiva den siste tiden. Kritikken fikk økt styrke etter at det ble kjent at styreleder og tidligere leder av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, selv hadde en rolle i den omstridte filmen "Perleporten". Som Cultiva hadde støttet med i alt en mill. kroner. Styrepapirene som omhandlet den omstridte filmen ble lenge forsøkt hemmeligholdt, men måtte etter at bl. a. Argument Agder skrev om saken åpnes for fullt offentlig innsyn. Begrunnelsen for hemmeligholdet var to-delt. For det første dreiet det seg om "beskyttelse av kunstneriske ideer" og for det andre vern om "forretningssensitiv informasjon, jfr. offl. § 13, jfr. forv.l. § 13".


Cultiva-støttet film med høye mål

Da Cultiva sommeren 2020 gjennom programmet "Cultiva Ekspress" i første omgang bevilget

kr. 300 000, og senere utvidet tilskuddet med kr. 700 000 til "Perleporten", var begrunnelsen for støtten at: "Prosjektet er et seriøst prosjekt i stor skala, og viser et stort ønske om å sette fokus på en rekke bærekraftsmål, som målene om: mindre ulikhet, utrydde fattigdom, god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, rent vann og gode sanitærforhold, anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt fred og rettferdighet. Juryen ser at filmen kommer til å være et kunstprosjekt byen kan smykke seg med i lang tid fremover." Men meget å smykke seg med for byen ble det ikke. Verken for Cultiva eller kulturmiljøet.


En flopp

Filmens kunstneriske idè kan neppe ha vært verd spesiell beskyttelse. Den ble nemlig slaktet av store deler av filmmiljøet. Nestoren blant Norges filmanmeldere, Einar Guldvog Staalesen, hevdet i sin anmeldelse i Argument Agder at : "det er slemt gjort å formulere hovedpersonen så aktuell at han nesten har fått sitt virkelige navn med. Det ufine svekker filmen som film. Den er ubekvem." Publikums mottakelse av filmen viste at Guldvog Staalesen ikke tok for hardt i. Da filmen etter ca fem uker ble tatt av plakaten på alle landets kinoer hadde den solgt i alt 3338 billetter. Eller omtrent en tredjedel av det budsjetterte salg. Og de svulstige målsettinger som filmskaperne og Cultiva forespeilte kunstmiljøet og byen ble ikke innfridd. Filmen ble altså en ekte flopp.


Innskyternes kapital i filmen er tapt

Anslagsvis har produksjonskostnadene for filmen vært ca fire millioner. Antall solgte billetter tilsier at den har spilt inn omtrent 400 000 kr. Underskuddet utgjør ca. 90 % av kostnadene, og filmen medfører dermed et stort finansielt tap for de som står bak filmen. Det fremgår av nå offentligjorde dokumenter at filmskaperne Kicki Strømstad skjøt inn i 780 000 kr i filmen, Jonas Matzow Gulbrandsen 1 500 000 kr. og Marius Matzow Guldbransen 50 000 kr. Den private risikokapitalen for realiseringen av filmprosjektet utgjorde altså i alt 2,33 mill kr. Som nå må ansees som tapt i sin helhet.


Forretningssensitiv informasjon?

"Perleporten" skal ha utgangspunkt i "en sann historie", og hovedpersonen ligner til forveksling den kjente og omstridte forretningsmannen Einar Øgrey Brandsdal. Som har mektige uvenner. Om den private risikokapitalen stammer fra filmskapernes egne midler er ukjent. Men det forhold at det åpenbart har vært viktig å hemmeligholde store deler av dokumentene med begrunnelse i bl. a. vern av "forretningssensitiv informasjon" er påfallende. Dersom filmskaperne brukte egne private midler som risikokapital ville det i seg selv ikke være "forretningssensitivt". Snarere ville det være ganske naturlig for et prosjekt som de trodde på. Men hvis filmen helt eller delvis er finansiert av kilder med et anstrengt forhold til filmens hovedperson ville det i aller høyeste grad være "forretningssensitivt".


Behov for omfattende endringer

Det nye styret i Cultiva har altså en jobb å gjøre i å forbedre stiftelsens anseelse og rykte. Viktig i så henseende er full åpenhet og innsyn i forvaltning og tildeling av midler for å sikre tillit til at stiftelsen opptrer upartisk. Om de siste endringer i styre er tilstrekkelig for å oppnå det er tvilsomt. Til det bærer utskiftingene mer preg av overflatisk polering enn det som åpenbart må til. En grundig hovedrengjøring!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumenatgder.nobottom of page