top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Behov for god politisk ledelse

Synspunkt 11.01.2023: Dagens negative samfunnsutvikling må stoppes mener forfatteren, og minner regjeringen om fjellvettregel nr. 8 som lyder: Vend i tide - det er ingen skam å snu!


Illustrasjon: T. Vestaas

Av politisk talsmann for Demokratene, Vidar Kleppe, publisert 11.01.2023


I 2023 trenger alle nordmenn politisk lederskap i verdensklasse !


Ærlig talt! Sosial trygghet har alltid vært en viktig bærebjelke og en viktig forutsetning for et trygt og stabilt Norge. Skal vi lykkes i 2023, - og videre fremover må vi ha gode offentlige velferdstjenester. Arbeid til alle - for de som kan jobbe er det viktigste virkemiddel mot fattigdom i tillegg til en levelig trygd.


Det er et faktum at svak økonomi svekker muligheten til å delta på fellesarenaer som koster penger, som for eksempel kultur- og idrettsaktiviteter. Og dette går dessverre særlig ut over barna.


Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom - mellom sykdom og fattigdom - og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene må reduseres. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen som dessverre nå i 2023, øker dramatisk i Norge. Tilknytning til arbeidslivet og en levelig trygd er de viktigste grunnpilarene i for å hindre økt fattigdom for flere og flere nordmenn.

Demokratene vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked, arbeidslivet, og innenfor de viktige velferdsordningene. Vi skal ha en særlig innsats rettet mot de som er helt avhengige av velferdsstaten. Det må settes inn virkemidler tidlig, slik at vi hindrer utstøting av nordmenn som lider og sliter.


Vi vil derfor arbeide for reduserte priser, gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk flest er avhengige av.

Økte priser på strøm, mat, sykdom, gebyrer og avgifter rammer folk flest hardt og er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom folk med ulikt inntektsgrunnlag. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes gebyrer og avgifter uten hensyn til betalingsevne. Derfor slår alltid prisøkningene spesielt hardt ut i forhold til dem som allerede har minst fra før.

Faktum er at enslige og eninntektsfamilier får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som har to inntekter å fordele avgifts byrden på. Vi vil derfor arbeide for reduserte priser, gebyrer og avgifter på varer og tjenester som folk flest er avhengige av.


Denne negative samfunnsutviklingen må stoppes - for det norske folk klarer ikke mer av politikken til statsminister Støre og finansminister Vedum. Husk som det heter i fjellvettregel nr 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page