top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Arbeiderpartiets kandidater

Analyse 17.06.2022: Arbeiderpartiet i Kristiansand har ingen mangel på kandidater til ordførervervet ved kommende valg. Men de aktuelle kandidater har alle sine "riper i lakken", og nominasjonskomiteen har derfor valgt å samle seg bak den med færrest politiske heftelser.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt H. Utne, publisert 17.06.2022


Nominasjonskomiteen i Kristiansand Arbeiderparti har nylig levert innstilling om Bjørn Egeli som partiets kommende ordførerkandidat ved valget i 2023. Komiteen har vært ledet av tidligere ordfører i Søgne, Astrid Hilde, og innstillingen er enstemmig. Som partiets andrekandidat har nominasjonskomiteen anbefalt Adriana Ruiz. Hun er opprinnelig fra Mexico, men har bodd og arbeidet i Norge i 16 år.


Nominasjonsmøtet for de to toppkandidatene vil bli avholdt 21. juni. Senere på høsten vil de øvrige plassene på listen bli avgjort i eget møte. Arbeiderpartiet tar dermed i likhet med Høyre sikte på en nominasjon i to trinn, hvor første trinn dreier seg om toppkandidatene. Men i motsetning til Høyre har det ikke vært noen markert innmeldelse i Arbeiderpartiet i forkant av nominasjonsmøtet kan partileder Helge Stapnes fortelle til Argument Agder. Ca 600 medlemmer vil ha stemmerett på nominasjonsmøtet.

Noen i partiledelsen i Kristiansand har altså "snakket sammen", og kommet frem til at Bjørn Egeli var den foretrukne kandidat.

Anbefalingen om å velge Bjørn Egeli som partiets ordførerkandidat er ved første øyekast overraskende. Til Fædrelandsvennen uttaler Egeli at han etter en henvendelse fra nominasjonskomiteen har "kommet fram til at han vil stille". 21. mars, altså for under tre måneder siden, uttalte han imidlertid til samme avis at: "Jeg er ikke aktuell som ordførerkandidat". Noe har altså i mellomtiden skjedd. Eller som Einar Gerhardsen uttalte i hans oppgjør med den mangeårige partisekretær Haakon Lie på Arbeiderpartiets landsmøte i 1967: "Det er noen av oss som har snakket sammen". Noen i partiledelsen i Kristiansand har altså "snakket sammen", og kommet frem til at Bjørn Egeli var den foretrukne kandidat. Og det før han selv var klar over det!


Da Mette Gundersen i fjor høst ble utnevnt til statssekretær i Samferdselsdepartementet uttalte Helge Stapnes 16. oktober til Fædrelandsvennen at å erstatte henne "er det faktisk ingen som kan gjøre i øyeblikket". Den gang åpenbart heller ikke Bjørn Egeli. Hva som i mellomtiden har medført at Egeli nå plutselig er den foretrukne kandidat som partiet skal samle seg om, er ukjent. Men noe er det.

I pressemeldingen som ble sendt ut fra nominasjonskomiteen etter vedtaket heter det at partiets øverste kandidat "må være en samlende, erfaren og trygg leder". I denne uttalelsen ligger i realiteten en "smekk på fingrene" til nåværende ordfører, Jan Oddvar Skisland. For han kan jo åpenbart ikke ha vært den samlende, erfarne og trygge leder som nominasjonskomiteen etterspør. Ellers ville det neppe vært noen særlig grunn til å understreke det i pressemeldingen.


Og hans rådgiver, Kenneth Mørk, som selv ikke har lagt skjul på at han har politiske ambisjoner, har også fått sin karriere satt på vent. Under nominasjonskampen til siste stortingsvalg utfordret han i 2020 nåværende stortingsrepresentant Kari Henriksen, og tapte. Tillit har han også åpenbart tapt i nominasjonskomiteen, som altså valgte å sette ham til side til fordel for en eldre, erfaren lokalpolitiker. Som egentlig vil slutte.


Statssekretær Mette Gundersen har uttalt at hun fortsatt er "interessert i å stå på "partiets liste ved neste års valg". Men hun er altså ikke foreslått som toppkandidat. Ved tre tidligere valg har hun vært partiets ordførerkandidat - uten å lykkes. Det er en grense for alt, og nominasjonskomiteen har funnet at det ikke er formålstjenlig å gå til valg en fjerde gang med henne som toppkandidat.

Om Blattmann ønsker å utfordre Egeli i en kampvotering er foreløpig uklart.

Trond Blattmann er født inn i Arbeiderpartiet, og har i en årrekke hatt mange verv i partiet. Han er kjent som en glødende sosialdemokrat, og har vært en stemmesanker for partiet i flere valg. Men han er også beryktet for upolert opptreden og sterk ordbruk. Under formannskapsmøte 26. september 2017, som omhandlet politiets unnlatelse i å gripe inn i en nazidemonstrasjon, ble han klubbet av fungerende ordfører Jørgen Kristiansen for sitt språkbruk. Til Fædrelandsvennen uttalte han senere: "Jeg er Trond Henry Blattmann. Jeg banner". Han har tidligere uttalt at han er interessert i å bli "arbeiderpartiets ordførerkandidat" i Kristiansand". Om Blattmann ønsker å utfordre Egeli i en kampvotering er foreløpig uklart.


Det er altså ikke noen mangel på kandidater som gjør valget av Arbeiderpartiets ordførerkandidat så krevende. Det er heftelsene ved den enkelte kandidat som er utfordringen. Og dermed har nominasjonskomiteen landet på kandidaten uten "riper i lakken". Som egentlig ikke ville, men som nå etter nøye overveielse har funnet ut at ordførerkandidat er noe han har "oppriktig lyst til."


Om denne situasjonen er et godt utgangspunkt for å vinne neste valg er tvilsomt. Men hvis nominasjonsmøtet slutter seg til anbefalingen fra komiteen vil Arbeiderpartiet nå få fire år til å bygge opp en ny stall av politikere. Det bør være politikere som ikke er hemmet av fortidens politiske fallgruver, og som forstår at den sosialdemokratiske ideologi er der for å hjelpe den vanlige kvinne og mann. Altså folk flest!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page