top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Agder FrP- Fylkestingsnominasjon

Synspunkt 12.10.2022: Artikkelforfatteren er foreslått som Fremskrittspartiets ordførerkandidat ved neste års fylkestingsvalg. I artikkelen klargjør han hva han ønsker å prioritere hvis fylkespartiet også velger ham til ordførerkandidat.


Illustrasjon: Steinar Bergstøl Andersen, foto privat


Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP), publisert 12.10.2022


Nominert som fylkesordførerkandidat

Jeg vet at nominasjonskomiteen har vært seriøse, grundige og lagt ned mye arbeid, og jeg er takknemlig over at de har innstilt meg som fylkesordførerkandidat på første listeforslag. De har utarbeidet ei sterk liste, med dyktige kandidater på hele listen. Viktige saker er trygge skoleveier, infrastruktur som gjør oss mer attraktive for næringsetableringer, gir bedre trafikksikkerhet og jeg vil fortsette å gjøre mitt beste for at det gode samarbeidet med Høyre, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet fortsetter. 


Samarbeid

En annen viktig prioritering for meg er å etablere et tettere og mer forpliktende samarbeid med Rogaland FrP. Jeg vil ha et tettere samarbeid med GCE Node selskapene, og aktivt arbeide for flere nye selskap innen leverandørindustrien etablerer seg i Agder, og utfordre blant annet National Oilwell Varco og andre tilsvarende selskap på hvordan vi kan samarbeide bedre.


Flere i arbeid

Jeg arbeider i NAV, og har erfaring med arbeidsdeltagelse i både arbeid og i politikken. Den erfaringen vil jeg bruke for å få flere i arbeid, og sette et nytt arbeidsmarkedstiltaksprosjekt ut i live. Jeg har relevant arbeidserfaring, politisk erfaring og økonomisk utdannelse, og vi kan lykkes for å få flere i arbeid. Hvis vi får økt innflytelse. 


Viktige prioriteringer

Innen idrett har vi løftet Olympiatoppen, Og det skal vi fortsette med, Det samme gjelder breddeidretten i Agder. Jeg har også arbeidet hardt for at idretten og frivilligheten skal få lettere tilgang til våre fylkeskommunale eiendommer som skoler og kantiner for overnatting.

Jeg vil også ha ei fylkestingsgruppe som har og kan få bedre nasjonal innflytelse for å markedsføre og jobbe for våre saker: Oljeboring i Skagerak, Etablering av Kjernekraft, økt matproduksjon, flytte Arbeids og sosialdepartementet til Agder, og erstatte helse Sørøst med et helseforetak for våre tre sykehus i Agder, etablere et selskap etter modell av Nye Veier AS som jobber med kraftkrevende industri, få et forsøksprosjekt for Right to Try ordning og samarbeide med Israel innen medisin, beredskap og turisme, og samarbeide med kristne menigheter og organisasjoner innen rusomsorg, folkehelse og spredning av det kristne budskap. forebygge abort igjennom rådgivning og stabil og forutsigbar trygghet for mor, far og barn. 


Satsingsområder

Områder vi skal hevde oss på i Agder:

  • Vi skal bli best i verden på design og leveranser av utstyr og installasjoner til olje og gass industrien. 

  • Vi skal ha eliteskole innen yrkesfag og studiespesialiserende, og bli anerkjent som stedet med de elevene som presenterer høyt

  • Vi skal ha flere medaljekandidater innen para og toppidrett i OL

  • Vi skal være det mest foretrukne turistmålet i Norge

  • Forske på morgendagens kjernekraftverk og etablere et høyteknologisk kjernekraftverk.

  • Tre moderne sykehus med akutt og traumefungsjon, med et eget helseforetak som selv tar ansvaret for rekrutering i samarbeid med kommuner, fylke og private.

  • Flere årsverk innen politi, og moderne utstyr.

Ærlig engasjement

Nå skal alle lokallag i FrP gi tilbakemelding på om de ønsker endringer på listen. Vi har mange gode kandidater, så alt kan skje. Jeg vil være åpen med mine prioriteringer, så har jeg respekt for at det er ulike meninger. Men jeg vil være ærlig om hva jeg står for, og hva jeg vil kjempe for.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page