top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Agder Energi: "Vi har kontroll"

Kommentar 14.09.2022: Konserndirektør for økonomi og finans i Agder Energi, Pernille Kring Gulowsen, hevder at regnskapet for et kraftverk ikke kan sammenlignes med en industribedrift. Den økte verdien av vannet i magasinene kommer nemlig ikke frem i regnskapet.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt H. Utne, publisert 14.09.2022


Bakgrunn

Kvartalsregnskapene fra kraftselskapene har skapt betydelig uro etter at Nettavisen 7. september begynte å stille kritiske spørsmål. Da Sverige og Finland besluttet å stille statsgarantier for selskapene for å sikre deres finansielle stabilitet fikk uroen virkelig "vann på mølla". Argument Agder har i to artikler, 8. - "Greed is good" og 12. september "Høyt spill av kraftselskapene" analysert situasjonen med fokus på Agder Energi.


Urealiserte tap

Det er særlig det som i regnskapet fremkommer som "urealiserte tap på konsernets kontrakter for sikring av kraftpris", som har vekket oppmerksomhet. I en artikkel i Fædrelandsvennen 13. september avviser konserndirektør for økonomi og finans i Agder Energi, Pernille Kring Gulowsen, uroen som grunnløs, og hevder at Agder Energi "har dette under kontroll". I en telefonsamtale samme dag med Argument Agder utdyper hva hun bygger sin konklusjon på.


Verdien av vannet i magasinene

I motsetning til andre bedrifter kan energiselskaper ikke regnskapsføre verdien av vannet i vannmagasinene. Det hevder hun fører til at bildet i regnskapet ikke blir sammenlignbart med en f. eks. vanlig produksjonsbedrift. Det er for så vidt ikke unaturlig etter som Agder Energi får dette vannet gratis fra naturen. Det gjør ikke andre bedrifter. Dessuten understreker hun at de urealiserte tapene i regnskapet gjelder samtlige forpliktelser i sikringskontraktene, også de for neste og kommende år. Hvor stor andel av produksjonskapasiteten som er omfattet av sikringskontraktene vil Kring Gulowsen ikke avsløre, men hevder i en egen e-post til Argument Agder at omfanget av sikringskontraktene "blir løpende vurdert". Det kan innebære, men ikke nødvendigvis, en reduksjon i sikringsnivåene, hevder hun. I denne sammenheng kan det være verd å merke seg at verdien av de usikrede tapene altså har øket (se graf en under) fra 216 millioner i 2021 til hele 3661 millioner i samme periode i 2022. Det er 17 ganger høyere enn for ett år siden. For hele første halvår er økningen i verdien av de urealiserte tapene steget fra 250 millioner til hele 4582 millioner. Det er 18 ganger mer enn første halvår. Kring Gulowsen understreker også at stort tilsig i vannmagasinene i løpet av høsten, som altså er kraftselskapets "lager", vil ha positiv innvirkning på situasjonen.

Historisk lavt nivå i vannmagasinene

I en egen reportasje av Øyvind Andresen har Argument Agder undersøkt situasjonen i tre store såkalte flerårsmagasiner. Det dreier seg om Svartvassdammen, Roskreppsjorden og Vatnedalsvatnet. Den viser at vannstanden nå er på historisk lavt nivå.

Nedgang i strømproduksjonen

Agder Energis "lagerbeholdning", som er grunnlaget for høstens kraftproduksjon, er derfor i utgangspunktet liten. Det til tross for at det i år ikke har regnet vesentlig mindre i vannmagasinenes nedfallsområde i forhold til et normalår. Vannet, altså Agder Energis "lagerbeholdning", forsvinner ikke av seg selv, men som en følge av strømproduksjonen. I siste kvartalsrapport (s 4) skriver Agder Energi at vannkraftproduksjonen i første halvår i år viser en nedgang på 32 prosent, og i andre kvartal var produksjonen halvert i forhold til i fjor. Det viser at den lave fyllingsgraden i magasinene har langsiktige årsaker.

Krig og langvarig varme . og tørkeperiode

I tillegg kommer virkningen av Ukrainakrigen og konsekvensene av tørke - og varmebølgen i Europa, med de følger det har for energiprisen. Dette er utfordringer som det er lite sannsynlig vil forsvinne på kort eller mellomlang sikt. Situasjonen vil derfor trolig vare ved utover hele høsten og langt inn i neste år. Om ikke enda lenger.


Sikringskontraktenes omfang

Det er videre interessant å merke seg at på direkte spørsmål vil Pernille Kring Gulowsen ikke gi noen nærmere opplysninger om mengde og omfang av sikringskontraktene. Heller ikke direktør Steffen Syvertsen ønsket i vår samtale 9. september å kommentere dette spørsmålet utover at selskapet hadde redusert sine posisjoner på Nasdaq den siste tiden. Det er selvsagt Agder Energis gode rett til å holde tilbake informasjoner som de mener er forretningssensitive. Men sannsynligheten taler for at omfanget av disse sikringskontraktene er betydelig. For ellers ville det ha liten hensikt å holde disse informasjonene for seg selv.


Hevder god kontroll

Men Agder Energi og konserndirektør for økonomi og finans, Pernille Kring Gulowsen, er altså klokkeklar på at hun har god kontroll. Det vil fremtiden vise!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentaagder.noComments


bottom of page