top of page
  • Forfatterens bildeArgument

"Greed is good"

Kommentar 08.09.2022: Regnskapstallene for landets kraftprodusenter er sjokkerende lesning. Mens alle til nå har trodd at kraftselskapene er vinnerne i årets strømprisgalopp, viser regnskapet det motsatte. Agder Energi har i første halvår et underskudd på nærmere 1,2 milliarder kroner, mesteparten som følge av ulykkelige finansielle veddemål.foto: Øyvind AndresenAv Bernt H. Utne, publisert 08.09.2022


Spekulasjoner på børs

I filmen "Wall Street" fra 1987 kommer Michael Douglas i rollen som spekulanten Gordon Gekko med følgende frase: "Greed, for lack of a better word, is good." Grådighet er altså bra. For det er det som er drivkraften på verdens aksjebørser som f. eks. Wall Street, og åpenbart også andre børser som strømbørsen.


Tap på finansielle veddemål

Og grådighet må det ha vært som har ligget bak spekulasjonen med norsk vannkraft. Saken er godt beskrevet av sjefsredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen 7. september. Norske vannkraftprodusenter med Statkraft i spissen, og med bl. a. Agder Energi diltende etter, har tjent enorme summer på energikrisen. De har produsert strøm til en produksjonskostnad rundt 12 øre, og solgt den videre til norske strømkunder for fire til fem kroner pr KwH. Senere viser regnskapet at de har tapt alt på finansielle veddemål i milliardklassen! Det er grådighet satt i system med norske strømkunder som de store taperne.


Fortjenesten skulle vært astronomisk. Men er det ikke. Regnskapene for de viktigste strømprodusentene viser situasjonen.


Agder Energi

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2022, kilde Agder Energi


Agder Energi har nå lagt frem resultatet for 2. kvartal (01.05 - 31,08). som utrolig nok viser et underskudd på nærmere 2,8 milliarder kroner. I fjor var overskuddet i samme periode noe over 0,4 milliarder kroner. Samlet sett viser resultatet for Agder Energi for første halvår (01. - 30.06) et underskudd på nesten 1,2 milliarder kroner. Det skyldes i følge selskapets egne opplysninger "urealiserte tap på konsernets kontrakter for sikring av kraftpris". Med andre ord mislykkede spekulasjoner på utvikling av kraftprisen. I fjor var overskuddet første halvår 1, 4 milliarder. Og underskuddet er økende jo lenger ut i inneværende år man kommer. Forklaringen på underskuddet får man et stykke ut i rapporten. Der heter det at resultatet «er negativt påvirket med 1 636 mill. kr fra verdifall på finansielle kontrakter, i hovedsak fra finansiell prissikring».


Spekulantene tar gevinsten

Det som i realiteten har skjedd er at Agder Energi har solgt mye av årets kraftproduksjon til fjorårets priser. Det har sikret dem mot prisfall. Ulempen er at de har spekulert bort årets superprofitt. Det fører til store regnskapsmessige tap som må dekkes inn. I verste fall betyr det at eierne, stat og kommuner, må inn med nye milliarder. Helt utrolig i et år med ekstreme strømpriser som rammer norske husholdninger og truer tradisjonelle bedrifter.

Mens norske strømkunder lider under ekstreme priser og konkurser truer, kan spekulantene håve inn gevinstene. Fortjenesten har altså noen stukket av med. Hvem det er er foreløpig ukjent.


Fusjon mellom Agder Energi og Glitre

Og med "skjegget i postkassen" sitter eierne. Som er kommunene og Staten. Altså det norske folk - oss alle. Den planlagte fusjonen mellom Glitre - og Agder energi har vært intenst debattert de siste uker. Meningene har vært delte - meget delte. Som beskrevet i artikkelen "Høyttenkende ordførere" i Argument Agder 26. august mener ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken (Ap), at fusjonen bør utsettes etter som kraftsituasjonen har endret seg drastisk de siste måneder. Flere andre av hans kolleger i Agder har vært av samme mening. Det mente imidlertid ikke konsernledelsen i Agder Energi. I en artikkel i Fædrelandsvennen 24. august advarte styreleder i Agder Energi, Lars Erik Torjussen, mot å utsette fusjonsbehandlingen. "Ingenting tilsier en endring av rammevilkår som begrunner en utsettelse av fusjonsbehandlingen," hevdet Torjussen den gang. Om han på det daværende tidspunkt var klar over regnskapsresultatet for første halvår er ukjent. Men en anelse om situasjonen må han ha hatt, Hvis ikke bør han nå stille spørsmål om konsernledelsen informerer styret rett-tidig og korrekt.

Formannskapet i Kristiansand kunne heller ikke under behandlingen av saken 7. september se noen grunn til en utsettelse. Ordfører Jan Oddvar Skisland uttalte så gar under formannskapsbehandlingen at han nå var lei av alle omkampene, og fikk "vondt i magen av slike runder".


Store finansielle tap

Om Skislands magetrøbbel hjelper særlig mye i denne situasjonen er lite sannsynlig. For det forventede overskudd i tidenes toppår for strømprisen er borte. Alle Agderordføreres politiske drømmer om å videresende overskuddet fra Agder Energi til kommunens innbyggere og næringsliv kan man skyte en hvit pil etter. Men hvis det kan være en trøst er resultatet ikke særlig bedre for Statkraft. Der er de urealiserte tapene på finansoperasjonene i 2. kvartal på 8,7 milliarder kroner!


Mer enn bare papirtap

Nettavisen hevder i sin artikkel at tapene er mer enn bare papirtap. Strømmen selges på strømbørsen Nordpool. Men de finansielle prissikringskontraktene omsettes på Nasdaq. De krever garantier for at strømselskapene kan gjøre opp for seg. Hvis likviditeten i selskapene er god er det neppe et problem. Men her dreier det seg om store beløp, og eierne, som er stat og kommuner, kan derfor måtte bidra med kapital for å holde kraftselskapene finansielt flytende. Dette er nok også hovedårsaken til at Sverige og Finland har stilt finansielle garantier for sine kraftselskaper. Foreløpig er det ikke kjent om Norge vil gå inn med statsgarantier til berørte selskaper. Men Norge ønsker sammen med Sverige å ta initiativ for en felles innsatsgruppe som kan bidra til "finansiell stabilitet i energimarkedene" hevdet olje . og energiminister Terje Aasland 5. september.


Fusjonsstopp?

Resultatet for Glitre i samme periode foreligger ikke. Det som foreløpig er kjent er at Skagerak energi ikke har spekulert med sin kraftproduksjon slik Agder Energi har gjort. Eierne av Skagerak energi kan derfor nå håve inn milliardbeløp.

Inntil den finansielle situasjon er avklart bør den planlagte fusjonen mellom Agder Energi og Glitre settes på vent. Ellers risikerer alle involverte eiere å kjøpe den berømte "katta i sekken". Og så får jo bare ordfører Jan Oddvar Skisland slite med kronisk magesjau!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page