top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Flerårsmagasinene i Agder på historisk lavt nivå

Reportasje 14.09. 22: Argument Agder besøkte sist uke tre flerårsmagasiner i Agder.


Svartevassdammen uke 36Av Øyvind Andresen (tekst og foto). Publisert 14.09.22


De fleste vannkraftmagasiner er sesongmagasiner. Flerårsmagasiner er et særegent innslag i det norske vannkraftsystemet, noe som skyldes vannkraftens dominerende rolle i Norge, og behovet for å ha en produksjonsreserve i år med lite tilsig. Det finnes ti slike flerårsmagasiner i Norge, og flere av dem ligger i Agder. Argument Agder har besøkt tre av disse sist uke. Fyllingsgraden i Sørvest-Norge var i første uke i september (uke 35). 50,3 %. I uke 36 gikk den ytterligere ned til 49,8%, ifølge tall fra NVE.


Den første er Svartvassdammen i Sirdal som er Norges fjerde største vannmagasin:


Svartevatn uke 36


Den andre er Roskreppfjorden som ligger mellom Sirdal og Valle og har omtrent halvparten av kapasiteten til Svartvassdammen.Roskreppfjorden uke 36Roskreppfjorden uke 36Disse to dammene gir vannkraft til Sira-Kvina kraftselskap. Statistikk fra Sirdal (Sinnes) viser at har vært litt mindre nedbør enn normalt det siste året, men ikke betydelig.


Den tredje dammen er Vatnedalsvatnet i Bykle som er en del av Otra-vassdraget. Vannkraften utnyttes av Agder Energi.Vatnedalsvatnet uke 36Vatnedalsvatnet uke 36Dette er det sjette største vannmagasinet i Norge. I følge Statistikk fra Bykle (Hovden) har det også her vært litt mindre nedbør en normalt det siste året, men ikke betydelig.


Som bildene viser er vannstanden svært lav i de tre magasinene. Det er store sår i naturen. Flerårsmagasiner blir også omtalt som tørrårsmagasiner - med lagringskapasitet for lange, kalde vintre og nedbørfattige perioder. Men som vi ser av bildene er det lite å gå på hvis neste år virkelig blir et tørrår. Og bildene er tatt bare uker før frosten og snøen kommer i fjellet.


Tall fra NVE og Nord Pool viser at tilsig til NO2 (prisområdet Sørvest-Norge) de siste 16 månedene var på 59,2 TWh, mens forbruk i samme område var 49,2 TWh. Det er altså ikke lite tilsig som har gitt høye priser og lav fyllingsgrad.


Norge er Europas største, og verdens syvende største, vannkraftprodusent. Norge har også mer enn halvparten av den magasinérbare vannkraften i Europa (cirka 87 TWh). Det koster 11 til 12 øre å produsere 1 kWh.


Det er en rekke feilaktige politiske beslutninger som har ført oss inn i en situasjon med ukontrollerte priser på strøm. Og kraftselskapene har tømt magasinene og eksportert kraft mens prisene har vært høye på børsen.


Det er markedet som rår.


Alle foto: Øyvind Andresen

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page