top of page
  • Forfatterens bildeArgument

- Vi vil se framover

Intervju 15.06.2022: Leder av Folkeaksjonen Ja til Søgne i Kristiansand – Nei til reversering Asbjørn Sørfonden vil se framover, og kjemper for å vinne folkeavstemninga i Søgne.


Asbjørn Sørfonden vil kjempe for at Søgne skal forbli i Kristiansand, men ønsker ikke isfronter. Foto: privat

Av Øyvind Andresen, publisert 15.06.2022


Gruppa «Folkeaksjonen Ja til Søgne i Kristiansand – Nei til reversering» har etablert seg i bygda med et interimstyre. Leder er Asbjørn Sørfonden, kjent som mangeårig leder av Vedderheia velforening, og som en aktiv medspiller på ulike områder i bygdas frivillige organisasjonsliv.


Argument Agder har tatt en prat med Sørfonden. Han sier at gruppas mål er å vinne folkeavstemninga i Søgne fordi de har tro på at storkommunen vil føre til et bedre tjenestetilbud og større og bedre fagmiljøer. - Storkommunen vil sørge for mindre habilitetsproblemer i sakbehandlinger enn i en mindre kommune.


Gruppa tar ikke stilling til om det var rett eller galt å tvangssammenslå Søgne med Songdalen og Kristiansand etter stortingsvedtaket i juni 2017. - Det viktigste nå, sier Sørfonden, er ikke hva som har skjedd i fortida, men å se framover. Nå er vi i Kristiansand og det er vårt utgangspunkt.


På spørsmål fra Argument Agder om han forstår at mange søgnefolk føler seg overkjørt i prosessen fram mot etablering av storkommunen svarer han at det gjelder noen, men slett ikke alle. Han har stor respekt for gruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» og deres arbeid, men er selvsagt dypt uenig i deres mål.

- Mange hevder at det er blitt dårlig tjenestetilbud etter etablering av storkommunen, særlig innenfor eldreomsorg og skole, samtidig som skattene er blitt dyrere. Det gjelder særlig eiendomsskatten. Mener dere at dette er feil?

Til det svarer han at dette til en viss grad er rett, men vi kan ikke vite om det ville vært enda verre uten storkommunen. - Vi kjenner ikke alternativet. Søgne har gjennomført mange store investeringer. Det er også mange som mener at på flere områder er tjenestetilbudet blitt bedre, sier han.

- Vil dere respektere resultatet av avstemningen i Søgne?

- Vi har ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Resultatet vil inngå i en videre politisk behandling. Vårt mål er å vinne folkeavstemningen, sier Sørfonden.


Gruppa vil bruke sommeren til å forberede et stiftelsesmøte der de vil fremme forslag om et formelt styre, vedtekter og skisse til strategi for «Folkebevegelsen Ja til Søgne i Kristiansand.»Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page