top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Velkommen til Oslo, Olsen!

Synspunkt 22.09.2023: Protestfestivalen er et spennende møtested der vanskelige debatter løftes år etter år. Motstanden fra den lokale regionavisen, Fædrelandsvennen, er vanskelig å forstå hevder en av festivalens debattledere, som ønsker festivalen og dens grunnlegger velkommen til Oslo.


Illustrasjon: Lena Ronge, foto privat

Av Lena Ronge, publisert 22.09.2023


Møte med Protestfestivalen

Jeg har vært debattleder på Protestfestivalen de siste fire årene.

Den første gangen lederen av festivalen, Svein Inge Ollikainen Olsen, tok kontakt, ble jeg spurt om å lede en samtale om «Brutte blodsbånd».


Med meg i samtalen var det invitert folk fra Norge, Sverige og Finland. Forfattere, journalister, skuespillere, som alle hadde vært engasjerte i, eller skrevet om, nettopp denne tematikken.

Jeg hadde aldri hørt om Protestfestivalen og prøvde å finne informasjon. Siden jeg ikke fant noe særlig, annet enn på Olsens private Facebook-side, regnet jeg med festivalen var en liten, lokal sak. Noe knapt lokalavisen i byen hadde interesse av. Stor var derfor overraskelsen min da jeg kom til Kristiansand og hele byen var preget av Protestfestivalen. Et stort telt på Jens Bjørneboe plass, restauranter og puber huset forskjellige svært interessante og aktuelle debatter og samtaler.


Arendalsuka var nylig avsluttet, med full dekning fra alle landets medier. Jeg stusset over at ikke denne festivalen fikk samme oppmerksomhet.


Mediedekning

Året etter ledet jeg en samtale rundt et sårbart tema, nemlig avslutningen av livet. Samtalen skulle sendes på NRK´s Debatt i P2. Ingressen til samtalen kunne kjennes provoserende:

«Ville vært bedre å få en siste pille eller sprøyte, fremfor å avslutte livet på sykehjem, slik de fleste sykehjem i dag er utformet og fungerer?»


I panelet satt: Stortingsrepresentant Kari Henriksen, biskop emeritus Per Arne Dahl, pårørende Pål Andre Kristiansen, professor i sykepleie Vibeke Lohne og leder for Pårørendealliansen Anita Vatland


Jeg hadde også samme år et bokbad med journalisten i Aftenposten Jakob Semb Aasmundsen, som hadde gitt ut en bok om homofiles datingapper.

Igjen ble jeg forundret over den manglende dekningen i landets medier. Enda mer ble jeg forundret over den manglende dekningen av Kristiansands lokale avis, Fædrelandsvennen.

De burde jo være så stolte over dette, slik Arendal by er av Arendalsuka?

Illustrasjon: Kulturredaktør Karen Kristine Blågestad,

Bygdedyret

Dette året ble jeg imidlertid klar over en konflikt som visstnok skulle pågå mellom Olsen og lokalavisen.

Jeg er født og oppvokst i Oslo, dette var første gang jeg kom i direkte kontakt med Bygdedyret. Det er første gang jeg har skjønt kraften dyret har når det reiser seg.


Et spennende møtested

Man kan sikkert si mye om Olsen og hans eventuelle livssyn. For meg har dette imidlertid vært helt irrelevant. Protestfestivalen er for meg, som ikketroende, et spennende møtested der aktuelle og vanskelige debatter løftes opp og ut, år etter år. Olsen finner deltagere, både tidligere statsministere, folk med viktige stemmer i landets presse, kjente artister og kontroversielle meningsbryterne.


Det diskuteres og samtales på tvers av verdisyn og politikk, på tvers av livssyn og meninger. Her er det høyt under taket, vi samtaler fritt og reiser tilbake til hovedstaden med påfyll og et slags håp om at vi mennesker faktisk kan snakke sammen, selv om vi ikke alltid mener det samme. For et mangfold!


Invitasjon til Oslo

Kristiansand burde vært veldig stolte. Jeg skulle ønske vi kunne få en tilsvarende festival i Oslo. Velkommen skal du være Olsen!Kommentar? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Commentaires


bottom of page