top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Velferdssamfunnet og høyere utdanning

Kommentar 30.05.2024: Det er høyt utdannede ansatte i offentlig sektor som sørger for at velferdssamfunnet fungerer i hverdagen. Slik bør det fortsatt være.


Av Randi Øverland, publisert 30.05.2024


Hva er grunnleggende viktig i velferdssamfunnet vårt?


Jeg stilte spørsmålet bl.a. i min appell på LO-frokosten 1.mai. Nå streiker Union og Akademikerne og spørsmålet har blitt ytterligere aktualisert slik jeg ser det.

Jeg mener arbeid er grunnleggende viktig – og at det offentlige fortsatt har hovedansvaret for utdanning og helse.


Lærerne, sykepleierne, legene, politiet, dommerne, ingeniørene, offentlig administrasjon generelt er store arbeidstakergrupper som vi er helt avhengige av for å få hverdagene og utviklingen til å fungere. De er avgjørende i vårt velferdssamfunn.

Selvfølgelig er det også avgjørende at vi har en velfungerende «arbeids-hær» med gode fagarbeidere i både offentlige og private stillinger.

Men det må ikke føre til at de med høyere utdanning blir akterutseilt og oversett. Høyre, Frp, Krf og V med Erna Solberg i spissen, klarte virkelig å åpne slusene for privatisering. Mantra var og er at mest mulig må privatiseres, mens det offentlige fortsatt betaler. Samtidig vet vi at de private ofte frister med bedre lønn. Når det offentlige ikke får ansatte i stillingene sine og ikke kan gi de tjenestene som er grunnleggende viktige i samfunnet vårt, må de kjøpe disse fra private tilbydere. De tjenestene blir ikke akkurat bedre og billigere! Nei, det blir kun en runddans som vi alle taper på. Og her ligger etter min mening, en av de grunnleggende ideologiske forskjellene på høyre- og venstresiden i politikken.


Min påstand er at vi i Norge er på vei mot et todelt skolesystem og et todelt helsevesen.

Jeg tror vi er ved et avgjørende skille. Rekrutteringen til de store og ofte kvinnedominerte yrkene, svikter. Behovet for arbeidstakere med høyere utdanning øker! Ansatte slutter i offentlige stillinger og foretrekker å jobbe i private institusjoner eller starter egne foretak. Titusenvis av disse har 3-6 år med høyere utdanning. De er helt avgjørende for velferdssamfunnet vårt. Det er ikke vanskelig å se hvordan utviklingen vil fortsette dersom det blir politisk skifte. Høyresiden legge til rette for økt privatisering – steg for steg. Resultater ser vi allerede flere steder – spesielt i storbyer. Min påstand er at vi i Norge er på vei mot et todelt skolesystem og et todelt helsevesen.


Og da vet vi at forskjellene vil bli større!


Jeg håper Regjeringen, flertallet på Stortinget, LO og folk flest ser det. Vi må prioritere bedre arbeidsvilkår og lønn, ellers er jeg redd for at det fantastiske velferdssamfunnet steg for steg smuldrer opp.


Det handler om velferdssamfunnet vårt.

Lærerne og sykepleierne – samt de andre med høyere utdanning – må få igjen for sin arbeidsinnsats og mange studieår. Akademikerne og Unio streiker for å beholde ordningen med to hovedavtaler. De ønsker å ha full kontroll på forhandlingspotten – og dermed øke mulighetene for større forskjeller mellom arbeidstakere med lik lønn for likt arbeid – ikke minst på samme arbeidsplass. Og nå håper jeg staten kommer med tydelige utspill som kan styrke troen på at det skal lønne seg å foretrekke offentlige stillinger og at LO følger opp. Vi har ikke råd til å miste disse viktige arbeidstakerne til privat næringsliv – som i dag ofte lønner bedre og i tillegg deler ut utbytte til sine eiere. Tjenestene blir ikke bedre. Det handler om velferdssamfunnet vårt.


Vi ser at de unge går til høyre i politikken. Vi er mange som burde ta ansvar for å formidle hva det vil bety på kort og lang sikt – større forskjeller, mer privatisering og flere milliardærer.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page