top of page
  • Forfatterens bildeArgument

«Sturmgeist» krever sletting av artikkel


LEDER: Cornelius Jakhelln benytter seg av ytringsfriheten for å presentere symboler som overalt ellers i verden oppfattes som rasistiske, og han fremsetter trusler i bilder og tilhørende tekst rettet mot enkeltpersoner. Han ønsker nå at Argument Agder skal sensureres.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 21.6.20


Fredag 19. juni løp en uvanlig e-post inn til redaktøren av Argument Agder. Den kom fra CREO, forbundet for kunst og kultur. Der krever jurist Espen A. Eldøy, på vegne av Cornelius Jakhelln, alias «Sturmgeist», at artikkelen «Sturmgeist i vinden igjen - inspirasjonens kunst», publisert den 13. juni, skal slettes i sin helhet. Alternativt ønsker han sletting av to konkrete sitater fra samtalene han førte i Berlin.

Artikkelen er et debattinnlegg skrevet av den Berlin-bosatte kunstneren Tone Avenstroup fra Kristiansand. I kravet om sensur kalles Avenstroup journalist. Det er feil, og det må Jakhelln ha vært meget klar over da han fikk CREO til å fremme kravet. Tone Avenstroup har i følge Wikipedia (tysk utgave) utgitt, alene eller sammen med andre, et tyvetalls verker i løpet de 30 årene hun har bodd og virket i Tyskland. I tillegg har hun deltatt i medieproduksjoner og teateroppføringer i Norge og Tyskland. Under den kjente bokmessen i Frankfurt i 2019, hvor Norge var såkalt «Ehrengast» (Æresgjest), presenterte hun sitt siste lyriske verk på tysk «November im Schlaf». Hun har også oversatt verker fra norsk for utgivelse i Tyskland, bl.a. av Terje Dragseth. Hun er således en internasjonalt anerkjent og respektert kunstner.


Jakhelln benekter ikke at møtene med Avenstroup har funnet sted. Han benekter heller ikke de omtalte sitater, men hevder at disse ikke er «gjengitt presist». Hva som konkret ligger i dette, fremgår ikke. Hovedankepunktet til Jakhelln er altså ikke artikkelens innhold, men at han ikke var klar over at sitatene ble brukt i det Jakhelln kaller «en intervjusituasjon». Dette er derfor etter Jakhellns oppfatning brudd på reglene i Vær Varsom-plakaten om god presseskikk pkt. 3.3, som omtaler premisser i intervjusituasjoner.


Den omtalte artikkel er ikke et intervju, men et debattinnlegg, og forfatteren henter inn ting hun selv har opplevd for å underbygge påstandene sine, deriblant ting som Jakhelln har sagt til henne. Det er altså hennes egne opplevelser, som hun har førstehånds kjennskap til fra samtalene med Jakhelln.

Argument Agder har aldri hevdet at utstillingen, som er bakgrunnen for kravet, burde vært sensurert. Men vi har hevdet at den aldri burde vært åpnet. Og vi har etterspurt en juridisk vurdering basert på utstillingens utstrakte bruk av hakekorset (rasistisk symbol), og direkte trusler i bilder og tilhørende tekst rettet mot enkeltpersoner. Rettstaten gjelder for alle, uten innskrenkninger, og det er det svært vanskelig å se tegn til i «Sturmgeists» utstilling «Angel of Death». Tvert i mot er det hatet og hevnen som legale virkemidler som dyrkes i denne utstillingen.


For Argument Agder er utstillingen et angrep på helt sentrale forutsetninger for et rasismefritt samfunn basert på rettsstaten. Symboler er viktige og er for tiden meget aktuelle. Over hele verden rives nå statuer, som symboler på fortidens kolonialisme og raseskille, ned fra sine sokler. Og Facebook sperret forleden et innlegg fra president Donald Trump fordi han benyttet et symbol som til forveksling ligner det symbolet nazistene benyttet for å betegne politiske fanger (en rød trekant stilt på hodet). For Facebook i USA var dette et upassende symbol som støttet rasisme. Men dusinvis av hakekors i Jakhellns utstillingen er altså lovlig og helt uskyldig kunst presentert i ytringsfrihetens navn!


Cornelius Jakhelln benytter seg av ytringsfriheten for å presentere symboler som overalt ellers i verden oppfattes som rasistiske. Han ønsker nå at Argument Agder skal sensureres. Frist for å ta stilling til kravet er 26. juni. Beslutning om Argument Agder skal etterkomme kravet eller ikke vil bli tatt innen fristens utløp.

Kommentare


bottom of page