top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Strømkrise - et enkelt forslag til løsning


Kronikk 03.12.2021: Prisen på strømmen har eksplodert og tømmer lommeboken til mange. I denne artikkelen presenterer revisor Aage P. Danielsen en løsning som kan iverksettes raskt og ubyråkratisk, og som er innenfor regjeringens handlingsrom.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av revisor Aage P. Danielsen, publisert 03.12.2021


Staten håver hver dag inn ekstra inntekter fra strømkundene i sisteleddet, som jo er oss forbrukere. Økt pris på strømmen gir økt merverdiavgift til staten. 25 % av prisøkningen på strøm går altså direkte til staten. I tillegg gir økt markedspris astronomiske inntekter til eierne av produksjon og salg av elkraft. De store aktørene er kraftkommuner og staten, og i noen grad kanskje også andre selgere av elkraft dersom de priser sitt salg med et prosentvis påslag på prisen.


Fordelen som kraftutvekslingen skulle gi oss, ser vi forbrukere ikke noe til

Det er staten som i stor grad har brakt oss inn i denne krisa. Vår naturressurs eksporteres via kraftkabler til utlandet. Fordelen som kraftutvekslingen skulle gi oss, ser vi forbrukere ikke noe til. Den kanaliseres for det meste inn i offentlig eide selskaper. Disse selskapene oppnår astronomiske resultater uten å vise vilje til å dele dette utbyttet med forbrukerne, som jo er «vanlige» folk.


Mens folk fryser og vedlagrene tømmes, er det foreløpige svaret fra våre myndigheter en reduksjon av elavgiften. Den er bagatellmessig i forhold til den økte prisen vanlige folk nå må betale. Dette er ikke bærekraftig. Vi er undergitt et marked som agerer helt annerledes enn det våre myndigheter har fortalt oss.


Men det finns en enkel måte å endre dette på:

Staten (via Statkraft eller Olje- og energidepartementet) pålegges å tilby alle forbrukere en fastpris for perioden 01.01.2022 til 30.6.2022. Prisen settes lik nettleie for 2022 + gjennomsnittlig kraftpris slik den var i samme periode de to foregående år. Deler av ekstraregningen staten kanskje får, er selvdekkende. Staten gir avkall på merverdiavgift de umulig kan ha budsjettert med for 2022.


Det gir en forutsigbar kraftpris som bedre samsvarer med det som ble fortalt oss da markedet ble «fritt».

I tillegg kan ordningen finansieres ved å legge ekstra skatt på de som i dag håver inn fortjenesten på andres ulykke, nemlig kraftselskapene. De kan skattlegges for all fortjeneste som overstiger normalavkastning på produksjon og salg av elkraft. Det vil ikke ramme disse ettersom det jo i hovedsak dreier seg om staten selv og kraftkommunene. Ytterligere kan man i noen grad finansiere ordningen ved at eierne av nettet må avstå eller begrense fortjeneste på driften av dette inntil et nytt og mer rettferdig tariffregime for nettet foreligger.


Forslaget er ubyråkratisk, lett å forstå og innenfor en regjerings handlingsrom. Det gir en forutsigbar kraftpris som bedre samsvarer med det som ble fortalt oss da markedet ble «fritt». Budskapet den gang var at et fritt marked skulle gi bedre effektivitet og i utgangspunktet lavere pris.Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page