top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Stavrums nese

Kommentar 17.11.2023: To samtidige meningsmålinger om oppslutningen i Søgne og Songdalen for en oppløsning av storkommunen gir forskjellig resultat. Sjefsredaktør Gunnar Stavrum i KRS tolker sin egen undersøkelse, og mener innbyggerne i så vel Søgne som Songdalen peker lang nese til motstanderne av storkommunen.


Illustrasjon: Gunnar Stavrum, foto Wikipedia

Av Bernt H. Utne, publisert 17.11.2023


"Lang nese"

Det er med stigende forbauselse vi lar oss overraske av sjefsredaktør Gunnar Stavrums stadige krumspring i den mediemessige nyvinningen KRS. I en sensasjonelt oppslått kommentar kan han 14. november fortelle at "innbyggerne har talt". De, hevder Stavrum, har nemlig pekt "lang nese til oppsplitting av Kristiansand kommune."


Meningsmåling i KRS

Med en logo laget av den omstridte gatekunstneren fra sommerens kunststunt, Tronn Hansen, hvor Søgne kommune er omskrevet til Løgne kommune, hevder Stavrum at et stort flertall av "innbyggerne i alle bydelene i Kristiansand, inklusiv Søgne og Songdalen," ønsker "å beholde kommunen som i dag." Som dokumentasjon viser Stavrums til en meningsmåling utført for KRS av InFact 13. november med hele 1087 respondenter (deltakere).


Unøyaktig metode

Det høres i utgangspunktet troverdig ut. Men bare i utgangspunktet. For går man nærmere inn i meningsmålingen begynner spørsmålene å dukke opp. Deltakerne i undersøkelsen er spredd over hele Kristiansand, og intervjuene er utført med automatisk intervjumetode. Det innebærer at respondentene må svare med å taste valgalternativer. Taster man feil registreres feil svar. Og i den samme undersøkelsen er det flere samtidige spørsmål om ulike tema som skal besvares. Det kan forvirre noen av respondentene. Eksempelvis ble det i samme måling med de samme deltakerne også gjennomført en partimåling. Den viste bl.a. i følge Stavrum "ingen ende på nedgangen for Arbeiderpartiet".


Respondentene prosentvis fordelt

Men mest betenkelig for troverdigheten med målingen er metoden som er brukt for å beregne oppslutningen om en eventuell oppløsning av storkommunen i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen. I en e-post, som Argument Agder har fått innsyn i, opplyser Gunnar Stavrum at respondentene er "fordelt på bydeler i henhold til befolkningen i hver bydel - altså hvis Søgne har 10 prosent av innbyggerne i Kristiansand, så fikk de 10 prosent av respondentene." Det innebærer at med 1087 respondenter totalt i Kristiansand er andelen respondenter for Søgnes del bare 110. Og for Songdalen er det bare ca 70. Og med så få respondenter i de to eventuelle utbryterkommunene kan man ikke slutte noen bastante konklusjoner. Slik Stavrum gjør når han hevder at "innbyggerne har talt - det er stort flertall for å beholde storkommunen Kristiansand."


Stor interesse i Søgne/Songdalen - mindre i Kristiansand

Som et apropos er det også tankevekkende at hele 18,5 % av respondentene i gamle Kristiansand sier de ikke vil delta i en avstemming om kommunedelingen. Tilsvarende tall i Søgne og Songdalen er 3,2 % og 1,9 %. Hvis målingen til Stavrum overhodet kan fortelle noe er dette kanskje det mest oppsiktsvekkende. For en eventuell kommunereversering opptar først og fremst innbyggerne i Søgne og Songdalen. Og de kommer til å bruke stemmeretten. De som måtte frykte en lav valgdeltakelse i Søgne og Songdalen tar derfor trolig feil. Men for innbyggerne i gamle Kristiansand er spørsmålet av mindre betydning. Det skulle man imidlertid ikke tro når man hører hvor opprørt enkelte er. En ble så sint at han kunne spytte gift fordi innbyggerne i gamle Kristiansand ikke får være med å si sitt.


Måling i Fædrelandsvennen

Da gir Fædrelandsvennens samtidige måling fra Respons Analyse om en eventuell kommuneoppløsning, offentliggjort en dag etter målingen til KRS, et langt sikrere bilde av situasjonen. Et representativt utvalg med 500 respondenter bosatt i Søgne og 400 i Songdalen er intervjuet. Resultatet er vektet i forhold til alders - og kjønnssammensetning i befolkningen, og feilmarginene oppgis til mellom 2,5 - 4,5 % i Søgne og 3 - 5 % i Songdalen. Denne undersøkelsen viser, i motsetning til målingen til KRS, at det er jevnt løp mellom tilhengere og motstandere av kommuneoppløsning i Søgne. I Songdalen er det et klart flertall for å forbli i Kristiansand.


Åpent i Søgne - avklart i Songdalen

Ingen av disse resultatene er overraskende, og gir god grunn til å få gjennomført en innbyggerhøring i begge deler av storkommunen så raskt som mulig. For resultatet i Søgne er helt åpent. Den av de to interessegruppene som klarer å mobilisere best frem mot avstemmingen vil slik det nå ser ut vinne i Søgne.


I Songdalen er løpet trolig kjørt for oppløsningstilhengerne. Men heller ikke her er saken helt klar. For når hele 35 % av innbyggerne i Songdalen sier de ønsker å være en egen kommune er det et tegn på at sammenslåingen ikke kan ha vært helt vellykket. For da ville langt færre ha vært misfornøyd og flertallet for storkommunen vært større.


Stavrums lange nese

Sjefsredaktør Gunnar Stavrum i KRS er imidlertid sikker. Det er de som ønsker en oppløsning av storkommunen som kommer til å sitte igjen med "lang nese". Mener han. Men det er altså langt fra sikkert. Til det er InFacts meningsmåling for KRS altfor unøyaktig. Den samtidige målingen fra Respons Analyse gir derimot et mer nyansert bilde av situasjonen i begge utbryterkommuner.


Noen sikker "nese" for hva som rører seg i folkedypet har Stavrum til nå ikke vist. Hvem som sitter igjen med "lang nese" når stemmene er talt opp vil imidlertid vise seg. I Søgne kan det fort bli Stavrum selv. I Songdalen er det mer usikkert. Men ingenting av dette er argumenter som taler mot en folkeavstemming.


La oss derfor få utført avstemmingen så fort som mulig slik at vi alle kan legge denne betente saken bak oss. Bare slik kan vi finne ut hva vi har å forholde oss til. Og bare slik kan vi meisle ut en vei for fremtiden!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page