top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Snu i tide !


KRONIKK 03.02.22: Hvis Sørlandet skal ha en containerhavn som ivaretar fremtidens miljøkrav, må havna legges til KMV-området. Fremskrittspartiets snuoperasjon har vist veien. Nå må andre følge etter slik at vi kan få en ny og uhildet vurdering av containerhavn i KMV-området.


Kristiansand havn, sett fra Duekniben. Foto: Argument Agder

Av Sigbjørn Lie, publisert 03.02.2022


Fremskrittspartiet har signalisert at de har snudd i spørsmålet om ny lokalisering av containerhavna. På et enstemmig årsmøte sa partiet nei til containerhavn i Kongsgård-Vige. I et øyeblikk av selvransakelse har partiet kommet fram til at det har lyttet for lite til vanlige folk. Det er positive nyheter som bærer bud om at siste ord kanskje likevel ikke er sagt i spørsmålet om hvor den nye containerhavna skal ligge.


Å flytte containervirksomheten til et område som i overskuelig fremtid ikke vil få direkte tilknytning til jernbanenettet framstår som en «hodeløs gjerning».

For ny containerhavn trenger byen, næringslivet i Agder-regionen og resten av landet. Den kan bare ikke ligge i Kongsgård-Vige-området. Til det er fjorden på begge sider altfor sterkt utbygd med boliger som uvegerlig vil få føling med havnevirksomheten. Container-transport er døgnkontinuerlig virksomhet som bare må gå sin gang, uavhengig av om det passer for omgivelsene. Konflikter med beboerne på begge sider av fjorden er derfor garantert. De som blir berørt av en slik havneutbygging er mange, og de er velgere. De som ikke har forstått den politiske sprengkraft som ligger i denne lokaliseringssaken er derfor lite følsomme for strømninger i velgermassen.


Men viktigst for oss som er opptatt av gode, miljøvennlige og effektive transportløsninger er tilknytningen til jernbanenettet. Det er her Kristiansand, som regionalt knutepunkt i transportkorridoren til og fra Europa, har sin største fordel. Med unntak av i Larvik og Breviksterminalen er det ingen andre havner i Sør-Norge som ligger så nært det store markedet i Europa, og samtidig har tilgang på det viktige nasjonale jernbanenettet. Å flytte containervirksomheten til et område som i overskuelig fremtid ikke vil få direkte tilknytning til jernbanenettet framstår som en «hodeløs gjerning».


Det som førte til at utredningen om å flytte containerhavna til det såkalte KMV-området ga en negativ anbefaling, var i stor grad kravene som Kristiansand havn hadde lagt inn som minimum arealbehov. Dette arealbehovet fremkom som følge av selvpålagte føringer, som ingen andre myndigheter enn havna selv har lagt til grunn, og som forutsatte en årlig vekst i containertransporten på 2,9 %. En slik årlig vekstrate innebærer at containerhavna i Kristiansand i 2065 vil femdoble containervolumet i forhold til dagens volum. Det er like mye som Oslo havn, som betjener et oppland på 1,5 - 2,0 millioner mennesker, gjør i dag. Vel vil det være vekst på Sørlandet de kommende år, men en femdobling er nok lite realistisk.


Resultatet kan bli at containervirksomheten flyttes til Brevik/Larvik, som i dag har mer enn nok kapasitet til å overta all containertrafikk fra Kristiansand.

I 2020 kom en ny rapport, nå fra Asplan Viak, der antallet 20 fots containere ble redusert til 90.000. Det representerer ca. en dobling av dagens container trafikk. Vi kjenner også konklusjonen til Asplan Viak. Men nå har vinden snudd. Transport med null utslipp, lavt energiforbruk og minimal trafikkmiljøbelastning foretrekkes i dag av vareeiere!


Noen har spilt inn Mandal havn som et mulig alternativ. Der er det heller ikke jernbanetilknytning, så de mangler også nullutslipps-transport ut mot Europa og videre inn i Norge. Mandal som lokalisering av containervirksomheten er derfor et blindspor. Hvis vi på Sørlandet overhodet skal ha en containerhavn som ivaretar fremtidens miljøkrav er det bare en løsning. Og det er å legge havna til KMV-området.


Alternativet er at det ikke satses på containervirksomhet i Kristiansand. Det vil ramme alle de store aktørene og deres forbindelser til-fra kontinentet. Kongsgård-Vige er ikke noe alternativ pga. foran nevnte momenter. Resultatet kan derfor bli at containervirksomheten flyttes til Brevik/Larvik, som i dag har mer enn nok kapasitet til å overta all containertrafikk fra Kristiansand.


Det er i tilfelle trist for næringslivet og bedriftene på Sørlandet, som trenger en god og nært beliggende containerhavn med tilknytning til jernbanenettet. Men det fordrer våkne politikere som forstår hva realiteten i denne saken er. Fremskrittspartiets snuoperasjon har vist veien. Nå må andre følge etter slik at vi kan få en ny og uhildet vurdering av containerhavn i KMV-området.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Σχόλια


bottom of page