top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ansvarsfraskrivelse ved Sørlandet sykehus


KRONIKK 5.4.22: Sykehusdirektør og styreleder ved Sørlandet sykehus forsøker å bortforklare feilbehandlingene til kirurgen i Flekkefjord med at "overordnede systemer har sviktet". Mange er blitt påført varige skader, kroniske smerter og funksjonstap, i noen tilfeller har feilbehandlingen fått dødelig utgang. Noen må stilles til ansvar.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Per M. Mathisen, publisert 5.4.22


Strategiplanen for Sørlandet sykehus 2021-24 begynner med setningen «SSHFs visjon er Trygghet når du trenger det mest». I over 30 år har sykehuset smykket seg med denne fine visjonen. De ansatte (leger, sykepleiere, barnepleiere, fysioterapeuter m.m.) har hatt oppgaven med å omsette denne visjonen i praksis.


Like lenge har kvalitetssikring stått i fokus, under betegnelsen Total quality management (TQM). Hvis pasienter utsettes for feilbehandling, skal kvalitetssystemene fange dette opp, og sikre at klinikerne lærer av sine feil, til beste for pasientene.


En kirurg ved SSHF har imidlertid fått operere og feilbehandle pasienter i flere år uten å bli stoppet. Mange er blitt påført varige skader, kroniske smerter og funksjonstap, i noen tilfeller har feilbehandlingen fått dødelig utgang.


Det er åpenbart at kvalitetssikringssystemet har sviktet grovt. At det finnes dårlige leger, som i alle andre profesjoner, er uunngåelig. Men at en kirurg har kunnet drive malpraksis i et så stort omfang over så mange år, i et sykehusmiljø med stor grad av teamarbeid og krav til dokumentasjon, er ikke til å forstå.


Det ser ut til at den største, overordnede systemfeilen ved sykehuset er ansvarsfraskrivelse.

Sykehusdirektøren skylder på at «overordnede systemer ikke har vært gode nok». 30 år med kvalitetsarbeid og overordnede visjoner har altså ikke ført fram. Da saken kom opp første gang, for et par år siden, hevdet sykehusdirektøren at hun ikke kunne gå inn i den konkrete saken, fordi hun jobbet med overordnede systemer ! Men dette er en bortforklaring. Uansett system vil det være personer i ansvarlige posisjoner som må agere, og som i denne saken ikke har agert som de skulle. Det ser ikke ut til at direktøren har skjønt dette. Hun har heller ikke kommet med noen uforbeholden beklagelse til de pasientene som har blitt skadelidende - i seg selv skandaløst.


Da den aktuelle kirurgen ble overflyttet fra Flekkefjord til Kristiansand fikk han fortsette å operere på egenhånd, og skadet enda flere pasienter. Det har vært lite fokus på avdelingsoverlegen ved ortopedisk avdeling i Kristiansand, som hadde det direkte medisinsk-faglige ansvaret for å følge opp kirurgen. Hvilken instruks fikk avdelingsoverlegen fra sykehusledelsen om hvordan legen fra Flekkefjord skulle følges opp ?


Like opprørende er det at sykehusstyret ved lederen har full tillit til direktøren. Styrelederen uttaler at han tar imot forelegget på en million kroner med stor ro. Han er lettet over at politiet henla anmeldelsen mot sykehuset - «en rettssak hadde skapt mye ståk». Alvoret i situasjonen ser ikke ut til å ha gått opp for styrelederen. Det burde bekymre ham at folk har begynt å miste tilliten til ledelsen og sykehuset som institusjon.


Det ser ut til at den største, overordnede systemfeilen ved sykehuset er ansvarsfraskrivelse.


Pasienter som har blitt utsatt for feilbehandling reagerer på dette. Fullt forståelig ønsker ofrene for lovovertredelsene at saken blir belyst i rettssystemet. For noen dager siden ble det kjent at politiet tar ut tiltale mot kirurgen. Ved en rettssak er det ikke utenkelig at legen kommer til å skylde på manglende veiledning og tilbakemeldinger fra sine overordnede. Ansvaret for skandalen ligger ikke bare på den aktuelle legen. Både sykehusdirektør og styreleder bør fratre.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page