top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Romeo og Julie

Kommentar 12.02.2024: Den uventede avlysning på kort varsel av Kildens storsatsing "Romeo og Julie" har sendt sjokkbølger gjennom Kristiansands kulturelle verden. Fadesen avslører viktige mangler ved byens evne til å fylle de forventninger som politikk og publikum har til en kulturby.Av Bernt H. Utne, publisert 12.02.2024


Avlysning av "kunstneriske årsaker"

Forbudt kjærlighet engasjerer alltid. Så også når den forbudte kjærligheten ender i knall og fall. Slik den gjorde når Kilden dagen før premieren på oppsetningen av Shakespeares kjente renessansedrama avlyste hele forestillingen. Begrunnelsen er oppsiktsvekkende. Kilden teater hevder selv at de ikke er "kommet i mål med det kunstneriske." Til Fædrelandsvennen uttaler direktør Harald Furre 8. februar at det var et "høyt ambisjonsnivå med et stykke der teksten skulle bære mye.. Det ble krevende."


Betydelige tap

Kilden har altså gapt over et større stykke enn det har vært i stand til å svelge. Det får økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for kulturinstitusjonen innrømmer direktør Furre. Det var allerede solgt ca 2000 billetter av totalt 3500, og inntektstapet fra billettsalget utgjør dermed rundt en million hvis alle 24 forestillingene ville blitt utsolgt. I tillegg kommer kostnader med å leie inn regissør, skuespillere og nødvendig fagpersonale til oppsettingen, som ikke er fast ansatt på Kilden. Det beløper seg til ca. 1,6 millioner kroner. Totalt dreier det seg altså om ca. 2,6 millioner som blir kulturhusets regnskapsførte tap.


Virkelig tap ikke regnskapsført

Generelt får Kilden dekket ca. 10 % av sine kostnader gjennom billettsalg. Resten kommer i hovedsak fra offentlige tilskudd. Hvis denne fordelingen er representativ også for oppsetningen av Romeo og Julie vil de reelle kostnader for avlysningen beløpe seg til i størrelsesorden 10 mill. kroner, eller mer. Men det virkelige beløp vil ikke fremkomme av Kildens regnskap. Det skyldes at størsteparten av Kildens inntekter er faste offentlige tilskudd som ikke er bundet til, eller betinget av. gjennomføring av de enkelte oppsetninger.


Omdømmetap

Omdømmemessig er bildet imidlertid et annet, og langt mer dramatisk. For en avlysning dagen før premieren er meget uvanlig forteller erfarne teaterkilder til Argument Agder. Som regel går oppsetningen etter skjema. Likevel skjer avlysninger iblant, både på store og små scener. Men ikke dagen før åpningsforestillingen, og det er sjelden de ansvarlige går ut og sier at det er av kunstneriske årsaker. Selv om det nok ofte er det det i virkeligheten er. For teater er ingen vanlig byggeplass hevdes det, og det vil alltid være en risiko ved en slik oppsetning.


En slik uventet avlysning skader utvilsomt Kildens rykte og troverdighet i teaterkretser. Og også blant publikum. Særlig etter som en mulig avlysning overhodet ikke ble indikert da Fædrelandsvennen fire dager før avlysningen skrev en reportasje fra forberedelsene til stykket.


Innleie av nøkkelpersonale

Men saken avslører også et annet forhold. For det er trolig en utfordring for Kilden at de ikke selv har bygget opp et eget og godt samkjørt ensemble på huset, men er avhengig av innleie av nøkkelpersonale for å gjennomføre forestillingene. Det fører igjen til at nye personer som er fremmed for hverandre, og som kanskje også har språkutfordringer, må jobbe sammen under tidspress mot en felles frist. Premieren!


Å bygge gode team som forstår og utfyller hverandre er ingen selvfølge. I kjølvannet av denne fadesen bør derfor Kilden drøfte inngående om man er tjent med å være avhengig av å leie inn så mye nøkkelkompetanse som i dette tilfellet. Men kanskje er ideen om innleie av nøkkelpersonale først og fremst et økonomisk spørsmål? Som er fremmet av en ledelse uten tanke for at kjemien mellom de involverte må stemme. Og som slettes ikke har undersøkt hva det koster hvis kjemien ikke skulle stemme!


Kulturmiljøet

Dyktige nøkkelpersoner "vokser ikke på trær", og den aktuelle kompetansen er kostbar. Men det er avlysninger av viktige forestillinger også. Kristiansand er ikke verdens navle, selv om enkelte synes å tro det. Kulturen og dens utøvere er avhengig av et minimumsmiljø for å kunne blomstre kulturelt. Og kanskje er Kristiansand rett og slett for liten til at den kulturelle «blomstringen» får utvikle seg. Det kan derfor tenkes at dyktige fagfolk innen teater og kultur heller prioriterer større kulturmiljø, som man kan finne i Oslo, Bergen eller utlandet. For kulturbyen Kristiansand er dette en utfordring, og bør være en tankevekker for de deler av det politiske miljø som er sterkt opptatt av kultur. For det er slettes ingen selvfølge at Sørlandets hovedstad er attraktiv nok til at dyktige kulturpersonligheter finner det interessant å legge sitt virke til byen. En viktig test for kompetente kulturpersonligheters interesse for byen blir tilsetting av ny direktør ved Kunstsiloen, etter at Reidar Fuglestad gir seg i mai.


Kunstsilo

Men kanskje kan Kunstsiloen øke byens kulturelle attraktivitet, og dermed trekke til seg flere dyktige kulturpersonligheter?

Deri ligger imidlertid ingen garanti. Det vil avhenge helt av hvordan Kunstsiloen mottas av et kresent kunstpublikum. Og åpningsutstillingen må følges opp av nye utstillinger, som må treffe de kunstinteresserte. Suksessen sikres altså ikke av Kunstsiloens åpningsutstilling, men av de påfølgende!


Risiko

Det denne fadesen først og fremst viser er at all kultursatsing innebærer et betydelig element av risiko. Det bør nå alle politiske miljøer tenke nøye gjennom. For en bred kultursatsing krever en sterk økonomisk rygg. Om Kristiansand har den økonomiske ryggen er mer tvilsomt. I alle fall hvis man ikke ser satsingen i sammenheng med "pengebingen" Cultiva. Som altså er en uavhengig stiftelse utenfor kommunens kontroll. Og skulle kultursatsingen stilles opp mot andre viktige kommunale oppgaver, som den utvilsomt kommer til å bli, vil avveiningen mellom kultur og lovpålagte kommunale oppgaver bli en krevende politisk prosess.


Hard landing

Det er en avveining som det skal bli interessant å følge nærmere. For hvis byens kulturvennlige politiske miljø har forledet Kristiansand til å fly høyere på den kulturelle himmel enn vingene er i stand til å bære, skal det bli spennende å observere landingen. Den blir neppe myk og behagelig. Snarere hard og humpete!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Commentaires


bottom of page