top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Redaksjon uten ryggrad

LEDER: I saken om de tre aktivistene som heiste naziflagget foran Arkivet støttet Fædrelandsvennen både Tingrettens dom i september og Lagmannsrettens frifinnelse i ankesaken. En svært vinglete redaksjonell linje !


Foto: Argument Agder

Av Bernt H. Utne og Øyvind Andresen, publisert 2.7.20


Vi foretrekker å snakke om saker som har prinsipiell interesse for våre lesere. Fædrelandsvennens redaksjonelle linje er vanligvis ikke blant dem, men denne gangen finner vi å måtte gjøre et unntak. For i dommen over de tre aktivistene som heiste naziflagget foran Arkivet har regionavisens redaksjonelle linje vært vinglete, meget vinglete!


Den 5. september 2019 refererte Fædrelandsvennen dommen i Tingretten hvor tre medlemmer av organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» ble dømt for hatefulle ytringer. Avisen skrev på lederplass: «Det er viktig å trekke riktige grenser for ytringer – dette var rett». Lederartikkelen avsluttes med «Dette er en dom vi håper blir stående, også om den ankes».


Et knapt år senere faller dommen i ankesaken i Lagmannsretten - det ble frifinnelse. Dette betegner avisen på lederplass 30. juni som "en riktig frifinnelse i en vanskelig sak». Ingenting i saken har endret seg i tidsrommet mellom de to dommene bortsett fra domsavsigelsen og Fædrelandsvennens holdning. At forskjellige rettsinstanser kan se ulikt på samme sak er ikke uvanlig. Men at Fædrelandsvennen kan vurdere samme sak så forskjellig er oppsiktsvekkende.

Nettopp dette - Fædrelandsvennens manglende redaksjonelle ryggrad - er noe av grunnen til at Argument Agder har oppstått. For å sikre en god og opplysende debatt trengs et redaktørstyrt mediemangfold. Det er i denne kontekst Argument Agder ønsker å presentere saker med alternativ vinkling og innhold. Vi kommer til å ta fatt i problemstillinger som Fædrelandsvennen ikke vil ta tak i, og vi kommer til å ha klare meninger basert på rasjonell argumentasjon. I vår behandling av en sak vil vi tilstrebe sammenheng i argumentasjonen fra begynnelse til slutt.


Da gjenstår det bare å ønske våre lesere fortsatt god sommer !


Comments


bottom of page