top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Pensjonistpartiets spenstige tanker

Kommentar 08.02.2022: Pensjonistpartiet har fått nok av kunstsiloen og de følger den bringer med seg. Partiet ønsker derfor å gi den bort til AKO Kunststiftelse vederlagsfritt.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt H. Utne, publisert 08.02.2022


Kunstsiloen skal gis bort mener Pensjonistpartiet og kaster dermed en brannfakkel inn i debatten om kunstsiloen fremtid. For partiet har utvilsomt et poeng når det hevder at driften av silomuseet vil binde store offentlige tilskudd i årene fremover. Det vil gå ut over andre viktige oppgaver innen for eksempel oppvekst, helse og omsorg, som det revitaliserte Pensjonistpartiet ønsker å prioritere.


Men er det bare så enkelt å gi bort kunstsiloen?

For det første eier jo ikke Kristiansand kommune siloen. Den eies av Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) som er en stiftelse. I stiftelsens styre på i alt åtte medlemmer sitter blant andre Nicolai Tangen og Arvid Grundekjøn. Dessuten sitter også direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henrichsen, sammen med leder for Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig, i styret. Tidligere ordfører Arvid Grundekjøn er en nær venn av Nicolai Tangen. Stein Olav Henrichsen var en av deltakerne på det mye omtalte luksusseminaret til Tangen i USA høsten 2019, og Heidi Sørvig har vært en ivrig forkjemper for kunstsiloen. Det er således lite sannsynlig at et flertall i museets styre skal gå inn for en gave til AKO Kunststiftelse hvis ikke Nicolai Tangen selv skulle ønske det.

Nicolai Tangen og hans nære venner og støttespillere har altså flertall både i styret som eventuelt skal gi bort kunstsiloen, og i styret som eventuelt skal motta gaven.

I styret for AKO Kunststiftelse sitter også Nicolai Tangen og Arvid Grundekjøn, som etter Pensjonistpartiets forslag skal være mottaker av gaven. I tillegg sitter John Bernander og Bentein Baardsen i styret sammen med Anniken Haugen Jebsen. Alle har tidligere gitt uttrykk for sterk støtte til kunstsiloprosjektet, og må antas å ha tilknytning til Nicolai Tangen. Det er således utelukket at styret i AKO Kunststiftelse vil akseptere å motta en gave hvis ikke Tangen selv skulle mene det var i kunststiftelsens interesse.


Nicolai Tangen og hans nære venner og støttespillere har altså flertall både i styret som eventuelt skal gi bort kunstsiloen, og i styret som eventuelt skal motta gaven. Pensjonistpartiets forslag har derfor ingen mulighet til å kunne realiseres hvis det ikke også skulle være i Nicolai Tangens interesse.


Er kunstsiloen interessant for Tangen og AKO Kunststiftelse?

Så er jo spørsmålet om den eventuelle gaven kan være interessant for Tangen? Nå forsøkte jo i sin tid en annen profilert forretningsmann i Kristiansand, Einar Øgrey Brandsdal, å få kjøpt den gamle siloen for et betydelig millionbeløp. Da sto den nedslitte siloen til nedfalls med et stort renoveringsbehov. Likevel ville Øgrey Brandsdal legge hele 50 millioner på bordet for bygningen. Nå er silobygningen renovert for i alt 710 millioner kroner, hovedsakelig ved hjelp av offentlige midler. Når nå Pensjonistpartiet etter fullført renovering foreslår at AKO Kunststiftelse, som i realiteten kontrolleres av mangemilliardær Nicolai Tangen, skal få overta bygningen gratis, betyr det at partiet ikke ser noen økonomisk fremtid for kunstsiloen. Men å få som gave en ferdig renovert bygning på byens beste kremtomt er kanskje ingen dårlig forretning for Tangen?


Uavklarte forhold

Nå ligger det jo noen skjær i sjøen for kunstsiloen uansett hvem som skulle bli stående som eier av bygningen. La oss bare nevne noen. Mesteparten av Tangens kunstsamlinger befinner seg i utlandet eller på toll-lager i Norge, og det påløper normalt toll på 20 % av verdien på import av kunst for private. Kunsten eies ikke av et offentlig museum slik som SKMU, men av en privat stiftelse. Toll på mellom 50 og 100 mill. kan derfor påløpe når kunsten importeres til Norge. I tillegg er jo spørsmålet om kunstutstillingen gir fortjeneste som berettiger fradrag for inngående moms I følge en fersk dom i lagmannsretten er investeringen for Petter Olsens museumsprosjekt Ramme Gård i Hvitsten så høy at anlegget aldri vil kunne gå med overskudd. Dermed kan Olsen heller ikke få momsrefusjon.


Nyttig debatt

Så uansett hva utfallet av dette blir er det nå duket for interessante debatter i denne saken videre fremover. Pensjonistpartiet har tatt et modig første skritt mot en avklaring av et betent spørsmål som har preget byens politiske debattklima som knapt noen annen sak i moderne tid. Men kanskje er det andre som kan ha gode ideer for å få landet denne saken på god måte?Kommentarer? Går til vår Facebookside eller send til post@argumentaagder.no留言


bottom of page