top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ordførerkandidatenes velgerappell

Analyse 15.08.2023: Høyres Mathias Bernander leder foreløpig i velgernes oppslutning som ordførerkandidat. Men ledelsen er knapp, for Kenneth Mørk seiler i tydelig medvind på en bølge av folkelig appell.


Illustrasjon: Mathias Bernander (H)
Illustrasjon: Kenneth Mørk (Ap)

Av Bernt H. Utne, publisert 15.08.2023


Ordfører velges av bystyret

Oppslutningen om et partis ordførerkandidat følger ikke nødvendigvis støtten det samme parti har blant velgerne. Personlige sympatier og antipatier kommer klarere til syne når det gjelder et personvalg slik tilfellet er ved spørsmål om hvem velgerne vil foretrekke som ordfører. Nå er det ikke velgerne som bestemmer hvem som blir ordfører. Det avgjøres av det nyvalgte kommunestyret. Og ordføreren velges med simpelt flertall for hele valgperioden på fire år.


Personlige egenskaper

Ordføreren er medlem av kommunestyret som alle andre valgte representanter, og det er bare ved stemmelikhet at ordførerens dobbeltstemme får betydning. Den politiske makt og innflytelse ligger derfor først og fremst i ordførerens valg av dagsorden, møteledelse og evne til å bygge nødvendige allianser for å oppnå flertallsvedtak i de enkelte saker. Personlige egenskaper som forhandler, menneskekjenner og integritet blir derfor viktige faktorer for ordførerens evne til å fylle rollen som kommunens fremste representant. Det dreier seg altså ikke om en matematisk eksersis med prosentberegning av støtte, men snarere om en menneskelig evne til å få oppslutning om flertallet vilje i respekt for mindretallets synspunkt.


Ledelse til Mathias Bernander

Mot denne bakgrunn er Fædrelandsvennens måling 9. august av velgernes oppslutning om ordførerkandidatene til årets valg i Kristiansand interessant Den viser at Mathias Bernander (H) kommer best ut med 38 % oppslutning. Det er noe bedre enn Høyres oppslutning på flere meningsmålinger de siste måneder. Partiet har lenge ligget stabilt like i overkant av 30 prosent, men Bernanders tilslutning som ordfører er bare marginalt bedre enn velgerstøtten partiet hans får. Før valget i 2019 var det 33 % av velgerne som ønsket hans forgjenger, Harald Furre, som ordfører. Men da hadde Høyre bare rundt 20% oppslutning blant velgerne. I forhold til partioppslutning hadde altså Harald Furre før forrige valg større tilslutning som ordfører enn Bernander har nå, og Furre ble som kjent ikke valgt. Det ble derimot Jan Oddvar Skisland, som Fædrelandsvennen kunne fortelle hadde en oppslutning som ordfører på hele 42 %.


Kenneth Mørk

For Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Kenneth Mørk, ser situasjonen paradoksalt nok lysere ut. Han får en oppslutning som ordfører på 25 %. Det er temmelig nøyaktig det dobbelte av hva partiet hans får i oppslutning på de siste måneders meningsmålinger. Det indikerer at Mørks personlige popularitet er langt høyere enn partiets støtte blant velgerne. Det gir ham et godt utgangspunkt for å utfordre Bernanders ledelse i kampen om ordførervervet. Viktigst for Mørk og partiet hans nå er derfor å presentere seg som et samlende alternativ til Høyre og dets samarbeidspartnere i FrP og Kr.F. Da må han kunne fremstå med troverdighet som en foretrukken frontfigur for en samlet opposisjon. Som i tillegg til partiene på ytterste venstre fløy må antas å bestå av gjenvalgte protestpolitikere fra forrige valg. Den spagaten kan bli krevende, men ikke uoppnåelig.


Folkelig appell

For Bernanders store problem er han selv og hans manglende folkelige appell. Han sier de riktige tingene, han har støtten fra Høyres partiorganisasjon med sympatisører, og partiet hans har nok penger til å drive en offensiv valgkamp. Som Høyre nå gjør. Over alt popper det opp med partireklame hvor bildet av Mathias Bernander smiler mot velgerne. Men er det nok?

Illustrasjon: Charlotte Beckmann Finnestad (KrF)

Kanskje, men langt fra sikkert. For Bernander må også klare å "gjøre sine hoser grønne" overfor KrFs førstedame, Charlotte Beckmann Finnestad. Men hun sliter også med sin egen folkelighet. Med en oppslutning som ordfører på magre 8 % utgjør det bare to tredeler av partiets støtte i velgermassen. Det hemmer hennes politiske gjennomslagskraft, og vil gjøre det krevende for partiet å kunne komme "på vippen" i ordførervalget.


Ingenting avgjort

Foreløpig er ingenting endelig avgjort. Valget er ikke over før det er over. Men så langt kan det se ut til at Mathias Bernander har nådd grensen for den støtten han kan forvente å få som ordfører. For Kenneth Mørk derimot er det rom for forbedringer. Hans folkelige appell i forhold til utfordrerne er hans største fortrinn. Problemet hans er den politiske ballast som partiet hans har prakket på ham. Den ballasten gjør det utfordrende for ham å kunne bygge en troverdig og samlet politisk opposisjon. Da må han i så tilfelle svelge noen politiske kameler som til nå av Arbeiderpartiet ,og partiets støttespillere på venstresiden, har vært ansett som tungt fordøyelige. Meget tungt fordøyelige.


Alt er altså åpent. Det blir en spennende sluttspurt frem mot valgdagen, mandag 11. september.Kommentarer? Gå til Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page