top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ordfører Skislands skrytebilde.

Kommentar 18.02.2022: Når ordfører Jan Oddvar Skisland ønsker å sende noe av kommunens utbytte tilbake til innbyggerne, som om alle innbyggerne i den nye storkommunen har samme eierandel i pengemaskinen Agder Energi, skaper det reaksjoner blant de som ønsker reetablering av de gamle kommunene.


Illustrasjon: Magnor Pettersen


Av Morten Mosberg, publisert 18.02.2022


Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, går onsdag 16. februar ut i media og forteller at han nå vil gi husholdningene i kommunen noe tilbake. Utbyttet fra kommunens eierpost i Agder Energi for 2021 vil ifølge han kunne deles ut til husstandene i kommunen. NOK 2000.- må vite.


Som samfunnsengasjert Søgneboer og motstander av tvangssammenslåingen mener jeg det her er på sin plass å presisere og tilføye noen faktaopplysninger. I år 2000 gikk Vest-Agder Energiverk, Aust-Agder Energi og Kristiansand Energiverk sammen om å danne landets tredje største energikonsern, Agder Energi, som kom i drift fra 1. januar 2001. Selskapet var fra starten av eid av de 30 Agder-kommunene, men i løpet av høsten 2001 solgte mange av kommunene en stor del av aksjene sine til Statkraft. I alt ble 45.5% av aksjene solgt, for i overkant av 5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet ivret mest for dette nedsalget, og det var særlig Kristiansand som solgte seg ned – fra en eierandel på 27,8% til bare 5,3%. For 22,5% av aksjene i Agder Energi fikk byen ca. 2,4 milliarder kroner.

Søgne og Songdalen solgte seg også ned. Søgne fikk ca. 93 millioner av salget og ble sittende igjen med 1,587 %. Songdalen fikk ca 88 millioner for salget av sine aksjer, og ble sittende med en eierandel på 1,496 %. Som resultat av tvangssammenslåingen økte Kristiansand dermed sin relative eierandel med aksjene som fulgte med fra Søgne og Songdalen. Den nye storkommunen har nå 8,383 % av aksjene i Agder Energi, som fordelt på alle innbyggere i storkommunen gir en faktor på 0,75/10000. Det er dette forholdstallet Skisland har benyttet for å regne ut beløpet som skal tilbakebetales husstandene.


Hadde folkeviljen fått gjennomslag, og saksgangen ikke blitt utsatt for feilinformasjon og feiltolkninger, kunne medieoppslaget sett slik ut ved å benytte samme forholdstall som ordfører Skisland gjør.

Med 1,587 % av aksjene i Agder Energi får Søgne i forhold til innbyggere en faktor på 1,443/10000. For Songdalen, som hadde 1,496 % av aksjene, blir faktoren i forhold til innbyggere 2,375/10000. Med 5,3 % av aksjene etter nedsalget og etableringen av Cultiva får Kristiansand en faktor i forhold til innbyggere på 0,610/10000.

Dersom de gamle kommunene hadde blitt beholdt ville dette gitt følgende utbetalinger:

I Songdalen ville hver husholdning motta kr 6300,-

I Søgne ville hver husholdning få kr 3800,-

I gamle Kristiansand ville hver husholdning motta kr 1600,-


Vi var mange som påpekte hvordan tvangssammenslåingen ville slå negativt ut for Søgnes og Songdalens økonomiske status. Som dette eksempelet viser ble vi nærmest utsatt for et ran av våre kommuners aktiva. Denne saken viser bare en av de mange negative konsekvensene folk i Søgne og Songdalen opplever.


Nå har vi fått nok! Nå vil vi ut!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Kommentare


bottom of page