top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nettverksbygging

Kommentar 30.03.2022: Sparebanken Sør har invitert til seminar på Svalbard for deres viktigste kunder. Det er med noen ytterst få unntak menn. Så vel klimaavtrykk ved slike reiser som deltakerutvalg er omstridt. Men mest betenkelig er effekten av vennskap og kjennskap, for de som er med i nettverket - og de som ikke er det!


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt H. Utne, publisert 30.03.2022


Et av de inntrykk som overrasket meg mest da jeg kom tilbake til Sørlandet etter 30 år i inn - og utland var sørlendingens åpne og selvfølgelige omgang med begrepet nettverk. Selvsagt finnes det nettverk over alt der mennesker omgås hverandre. Men man snakker ellers ikke så mye om det. Det er et tema som behandles med forsiktighet og diskresjon. For alle vet at vennskap og kjennskap er nyttig og viktig, men også forbundet med mulighet for misbruk. For medlemmene i nettverket kan jo få særskilte fordeler på bekostning av andre, og kanskje er det hovedmotivasjonen til mange for å delta i nettverket. Altså vennskap til egen nytte.


Vi har omtalt dette temaet en rekke ganger. Første gang for to år siden da ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef i vårt felles oljefond ble foretatt. Dagen før vi publiserte denne artikkelen, 27 mars 2020, hadde nemlig Fædrelandsvennen avdekket at så vel kunstmuseumssjef Reidar Fuglestad som tidligere ordfører Arvid Grundekjøn hadde kjent til utnevnelsen av Tangen før styret i Norges Bank vedtok å ansette ham. Både Fuglestad og Grundekjøn er kjent som nære fortrolige av Tangen, og slik er det med nettverk. Man får fra tid til annen informasjon som man ikke har krav på. Og informasjon som deles innen et lukket nettverk gir makt som kan medføre fordeler.


Mye har vært sagt og skrevet om det mange har omtalt som "tidenes smøretur", Nicolai Tangens seminar i USA høsten 2019. Her samlet han for egen regning en gruppe av meget innflytelsesrike mennesker fra norsk samfunnsliv til et såkalt "drømmeseminar" i Philadelphia i USA. Senere dukket flere av deltakerne opp på Tangens referanseliste for toppjobben i Oljefondet. En av deltakerne var administrerende direktør i Schibsted, Kristin Skogen Lund, som tok turen til USA sammen med sin økonomi - og finansdirektør. Da saken fikk offentlig interesse forsøkte Skogen Lund å bagatellisere sin deltakelse ved å hevde at hun og Tangen var venner siden russetiden. Hun hadde nemlig vært russens visepresident i Oslo samtidig som Tangen var russeformann i Kristiansand. Altså en søt og uskyldig historie som egentlig dreiet seg om oppfriskning av en gammel russeromanse. Men hvorfor da ta med seg økonomi - og finansdirektøren?


"Du må virkelig ha tro på deg selv for å komme dit du vil" kan svenske Anna Trillo fortelle i en stort oppslått artikkel i Fædrelandsvennen 18. mars 2022. I artikkelen, som som er formulert som en ekte solskinnshistorie, fremgår at hun har fått råd fra sin mentor, "selveste kommunedirektøren i Kristiansand", Camilla Dunsæd. Trillo anbefaler flere kvinner å oppsøke nettverk innenfor sitt studie -, karriere - eller interesseområde.

Og Sparebanken Sør følger opp nettverkstanken ved å invitere 100 bedriftskunder til eget seminar på Svalbard. På seminaret "bygges et verdifullt nettverk for regionen", kan direktør for marked og kommunikasjon Eva Kvelland fortelle til Fædrelandsvennen. I avisens ukritiske reportasje ført i pennen av journalist Hilde Wøhni Joakimsen, som også sto bak artikkelen om Anna Trillo, siteres Carl Dversnes fra Sparebanken Sør: "Vi bygger relasjoner, og blir kjent med kundene på en annen måte." For øvrig skal Henrik Syse, kjent som nær venn av Nicolai Tangen og en av deltakerne på Tangens tidligere omtale "drømmeseminar" i USA, holde foredrag på Svalbard. Syse er for øvrig også styremedlem i den britiske stiftelsen AKO Foundation, som er stiftelsen Tangen overfører alle sine inntekter til fra AKO Capital i London så lenge han er Oljefondets sjef. Men deltakerlisten er hemmelig. Det skyldes at deltakerne ikke aktivt har samtykket til offentliggjøring kan Eva Kvelland fortelle.


Reaksjonene på Svalbardseminaret har ikke latt vente på seg. Lena Skeie i Skeie Group AS, som er en betydelig forretningsaktør i Kristiansand, er åpenbart såret og skuffet over at hun og hennes firma ikke er invitert. Til Fædrelandsvennen uttaler hun at hun har "sett med misunnelige øyne på mannlige ansatte i våre firmaer som pakker sekken for sykkelturer i Provence eller annet moro". Skeie er altså skuffet over at hun ikke er med i "det gode selskap" som får en reise til Svalbard. Og Fædrelandsvennens kulturredaktør Karen Kristine Blågestad er også opprørt. Hun mener at utvalget av seminardeltakere er en skikkelig flau skandale. Det Blågestad er opprørt over er at deltakerne på seminaret i all hovedsak er menn. For henne dreier dette seg altså om likestilling, eller mangel på så dann. Men ingen av damene er betenkt over prinsippet om nettverksbygging. Det burde de vært!


Nettverksbygging har foregått til alle tider og i alle miljøer. Men sjelden har man sett så soleklare eksempler på bevisst bruk av dette begrepet som på Sørlandet de siste år. Og det er ikke uproblematisk. For hva med de som av ulike årsaker blir stående utenfor nettverket. Er det deres egen feil kanskje? Og er det slik at de dyktigste og beste er de som er med i nettverkene?


Min foreldregenerasjon, som var voksne under andre verdenskrig, ville neppe kalt det nettverksbygging. De ville kalt det for kameraderi. For det er det det er!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page