top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nettverk betyr alt ?

KRONIKK: Ved ansettelser i offentlige toppstillinger bør det foreligge svært gode grunner for ikke å følge vanlige ansettelsesprosedyrer. Vi ser nærmere på ansettelsen av Reidar Fuglestad som direktør for SKMU og Kirsti Mathiesen Hjemdahl som daglig leder for Cultiva.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne og Per M. Mathisen, publisert 8.10.20


Argument Agder har skrevet om den udemokratiske tendensen de senere årene til å ansette personer i offentlige toppverv som ikke har stått på søkerlisten. Det mest eklatante eksemplet er ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Innen det offentlige kulturlivet i Kristiansand er denne tendensen også ganske påfallende.


Reidar Fuglestad ble for noen år siden ansatt som direktør for SKMU / Kunstsilo etter ønske fra nevnte Tangen, som i tillegg betaler over halve lønna til Fuglestad av egen lomme. Museet er en stiftelse etablert etter initiativ av Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune, Kristiansand Kommune og Christiansands Billedgalleri. Bak museet står altså utelukkende offentlige institusjoner, og offentlige midler. Likevel aksepterte styret at man fravek normal ansettelsesprosedyre og tilsatte den som Tangen ønsket. Det er i seg selv ikke ulovlig, men utvilsomt uvanlig, og ikke i tråd med norsk sedvane når det gjelder tilsetting av offentlige museumsdirektører.


At en privatperson betaler store deler av direktørlønna ved et offentlig museum er også omstridt. Normalt vil den som betaler lønna også være den som mottar den ansattes lojalitet. Men en daglig leder skal først og fremst være lojal mot sin overordnede, nemlig styret som helhet. Selv om Nicolai Tangen er medlem av styret ved SKMU har han selv bare en stemme. At Tangen har et nært og personlig vennskap til et annet styremedlem, styreleder for AKO Kunststiftelse Arvid Grundekjøn, er kjent gjennom bl.a. artikkelen «Tangens gode venn» av journalist Roald Ankersen, publisert i Fædrelandsvennen 22. april i år. At Tangen og Grundekjøn er godt samkjørt er klart, men sammen utgjør de bare et mindretall av stemmene i museets styre.


Dersom Tangen i en prinsipiell styresak skulle komme i mindretall må man gå ut fra at Fuglestad vil være lojal mot styrets flertall, selv om det er mindretallet som betaler mesteparten av lønna hans. Det er slike dilemma som kan gi næring til forestillingen om uryddighet i viktige deler av Sørlandets kulturliv.


Til Argument Agder uttaler Reidar Fuglestad: «Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen som du gir her. Jeg er ansatt av et samlet styre i Sørlandets Kunstmuseum ledet av daværende styreformann Jan Vincents Johannessen».

Daglig leder for Cultiva, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, i ble i fjor ansatt uten at hun var oppført på søkerlisten. 30. juni 2019 tiltrådte hun som ny daglig leder i stiftelsen Cultiva, hvilket ble slått stort opp i et portrettintervju i Fædrelandsvennen. Daglig leder Erling Valvik ble samtidig kjøpt ut av hans kontrakt som ikke utgikk før i 2020. Noen dager senere kunne Fædrelandsvennen avsløre at Hjemdahl ikke hadde søkt på jobben innen tidsfristen. Det kan oppfattes som respektløst i forhold til alle dem som sto på søkerlisten, og som hadde søkt innen fristen. Men det slutter ikke med det.


I utlysningsteksten søkte Cultiva etter «en person som har solid innsikt i kapitalforvaltning, i samfunnsutvikling og levekår». Det var 22 søkere som hadde søkt innenfor fristen. Kirsti Mathiesen Hjemdahl var altså ikke blant dem. I følge Kirsti Mathiesen Hjemdahls CV (offentliggjort i intervjuet) har hun grunnfag i pedagogikk, doktorgrad i etnologi, utdanning i reiseliv, og diverse forskererfaring. Hun har ingen formell kompetanse i økonomi eller kapitalforvaltning. På den offisielle søkerlisten var det flere med slik kompetanse, men de nådde altså ikke opp i konkurransen om jobben.


Styringsinstruksen for stillingen ble vedtatt så sent som året før ansettelsen. Kompetanse i økonomi og kapitalforvaltning står sentralt i denne styringsinstruksen. Men det fikk åpenbart liten betydning ved valget av Hjemdahl som daglig leder for Cultiva, som er Norges 5. største stiftelse med en egenkapital på rundt 1,7 milliarder kroner.


I forbindelse med ansettelsen uttalte styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, «Hun er en nesten fascinerende godt egnet kandidat». Argument Agder har konfrontert henne med denne uttalelsen, og hun har følgende kommentar: «Både avslutning av arbeidsforholdet til Erling Valvik under forrige styreleder og prosessen forut for Kirsti Mathiesen Hjemdahls ansettelse ble grundig dekket og diskutert i offentligheten. Kirsti tiltrådte stillingen for over ett år siden, på bakgrunn av et enstemmig styrevedtak. Jeg kan ikke se at det er noe nytt vedrørende disse sakene». Stavrum understreker videre at Cultiva «er en alminnelig stiftelse som er underlagt reglene i stiftelsesloven og i lov om dokumentoffentlighet (offentlighetsloven). Vi er ikke underlagt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller lov om statens ansatte (statsansattloven)». I følge Kjersti Løken Stavrum innebærer altså dette at Cultiva ikke er bundet av reglene for offentlige tilsettinger.

Da man skulle finne ny leder for Kilden tidligere i år, ble Kildens styreleder, Marianne Johnsen, spurt om personen måtte kunne litt om økonomi. Hun svarte: – Ja, det vil jeg si er helt «basic» når man skal lede en stor institusjon. Senere ble tidligere ordfører Harald Furre ansatt som ny direktør for Kilden, som har kommunale og fylkeskommunale eiere, og er fullt og helt i offentlig eie. Harald Furre har med sin lange erfaring fra ledende stilling i privat og offentlig virksomhet utvilsomt god kompetanse i økonomistyring, men han var ikke blant de navngitte søkerne. Formodentlig sto han på søkerlisten ?


Katrine Lia, nyhetsredaktør i Agderposten, hevdet nylig på et seminar i Kristiansand hvor næringsforeningene i Kristiansand og Arendal deltok: – Skal du lykkes i næringslivet i Kristiansand, må du inn i de rette nettverkene. Man kan lure på om det samme kan sies om kulturlivet.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page