top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nei, Nicolai Østeby, tallenes tale er forvirrende!

Synspunkt 04.11.2022: Vararepresentant til Stortinget, Nicolai Østeby (H), har ikke lært å regne riktig. Hans påstand på Facebook om at elevene på skolene i Søgne og Songdalen lærer mer etter kommunesammenslåingen viser at han har mangelfull innsikt i matematikk hevder artikkelforfatterne.


Illustrasjon Skole i Søgne

Av Vidar Ertzeid, lærer Laila Tran, lærer Laila H. R. Jørgensen og tidligere assistentlærer Liv Fladstad, publisert 04.11.2022


Vi er flere lærere som er forundret og opprørte over hvordan Nicolai Østeby (H), vararepresentant til Stortinget, medlem i Unge Høyres Landsforbund, fylkesleder for Agder Unge Høyre og vinner av Unge Høyres elitekurs i 2021, på Fb-siden «Ja til Søgne i Kristiansand» hevder følgende: «Tallenes tale er klar: Elevene på skolene i Søgne og Songdalen lærer mer etter kommunesammenslåingen».

Ja, du leste faktisk riktig. En av Unge Høyres «coming men», og en av historiens yngste vararepresentanter ved stortingsvalget i 2021, mener altså at kommunesammenslåingen har hatt betydning for Søgne og Songdalens barns læreevne i positiv forstand!


Så har han lagt ved en tabell med overskriften «Snitt skalapoeng nasjonale prøver 5.trinn 2017 – 2021, med flere regnefeil, som «bevis» for denne påstanden.

Når vi har rettet opp regnefeilene i tabellen, så ser vi at tre av fem skoler har forbedret resultat, mens to av fem har dårligere resultat etter sammenslåingen.


Vi som jobber i skolen, med blant annet å gjennomføre nasjonale prøver, vet at disse resultatene varierer fra år til år og at det er flere faktorer som spiller inn på resultatene. Elevgruppen, hvor mange i klassen/gruppen som er fritatt fra nasjonale prøver, foreldres utdanning og oppfølging, læringsmiljøet i klassen, om en har øvd på nasjonale prøver osv. Men å påstå at kommunesammenslåingen med den «harmoniseringen» den medførte for skolene og elevene i Søgne og Songdalen kommune skulle hatt noen positiv effekt på resultatene av nasjonale prøver, og på elevenes læring er en drøy påstand som vi tar sterkt avstand fra! Vi forstår godt at en uerfaren, kommende politiker er ute etter oppmerksomhet, men det går faktisk en grense for hva man kan bruke av argumentasjon, og hvilke kvaliteter og egenskaper man kan tillegge kommunesammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand!


Vi legger ved hva «harmoniseringen» til Kristiansand kommunes tidligere skolenivå har fått for betydning for Søgneskolene:Illustrasjon: Artikkelforfatterne

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page