top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Når krybba er tom....

Kronikk 30.11.2022: Det går mot mørkere tider i kommuneøkonomien. To av de fire nylig innførte økonomiske handlingsregler har kommunedirektøren allerede foreslått å bryte, og så vel Kilden som Kunstsiloen er kommet opp i pengevansker. Det er altså tid for politisk hestehandel.


Illustrasjon Kristiansand rådhus, foto Argument Agder

Av revisor Aage P. Danielsen, publisert 30.11.2022


Det er ikke lett å være kommune og kulturhus i disse tider. Alt så jo lyst ut i 2021. I Kristiansand kommune ble millionoverskudd overført til disposisjonsfondet, som dermed kom opp på rekordnivå. Så lyst var det at bystyret derfor påla seg selv fire handlingsregler etter modell av Stortinget, som jo pålegger seg selv å ikke bruke for mye av oljefondet. Og Kulturhuset Kilden gikk så bra under koronatida at direktøren lot være å permittere.


Jeg skjønner ikke at man tviholder på de tidligere kommuner Søgne og Songdalen. Slik jeg har forstått det, er de jo rene underskuddsforetagender.

Handlingsregler brytes

Men i år rakner det fullstendig, sier kommuneadministrasjonen. Det ser ut til å bli alle tiders største underskudd. Av de fire handlingsreglene foreslår derfor kommunedirektøren i sitt forslag til budsjett for 2023 allerede å bryte to av dem!

Den ene dreier seg om gjeldstaket som ikke skulle overstige 8,5 milliarder. Kommunedirektør Dunsæd foreslår at det økes til 9 milliarder. Begrunnelsen er inflasjonen. Igangsatte investeringer blir jo uansett dyrere, slik at det egentlig ikke er mulig å holde seg innenfor denne handlingsregelen.

Den andre handlingsregelen som brytes gjelder finansplasseringer i kommunens E-verksfond. Fondet, som ved årsskiftet var verd ca 1,2 milliarder, skulle hvert år bli prisnivåjustert, slik at det beholdt sin verdi før man brukte noe av det. Men nå viser det seg at fondet får en negativ avkastning i år. Ikke så lite heller. Foreløpig kan det se ut til at verdifallet kan bli på mer enn 100 millioner. Kommunen har derfor ikke tjent penger på det i år; tvert imot ser det ut til at det er blitt ganske mye mindre verdt. Da blir det det dyrt i tillegg å prisjustere dette. Så nå foreslår kommunedirektøren å legge handlingsregelen i skuffen fram til år 2026.


Usikkerhet og mulige innsparinger

I tillegg er det usikkerhet om hva Staten vil refundere av koronakostnadene. Det er ikke uten grunn, Jeg tviler på at den vil omfatte feilutbetalingen på 18 millioner i lønn knyttet til koronaarbeidet.

Men i all denne elendigheten har jeg et godt forslag: Jeg skjønner ikke at man tviholder på de tidligere kommuner Søgne og Songdalen. Slik jeg har forstått det, er de jo rene underskuddsforetagender. Det må jo bety at vi i gamle Kristiansand vil tjene penger å kvitte oss med disse? Og da kan vi jo senke både skuldrene og gjeldstaket igjen?


Glem det med ansiennitet. Start med de best betalte. Det gir det beste resultatet, regnskapsmessig.

Kulturhuset Kilden

Det er ikke bare kommunen som har problemer. Kultur og teaterhuset Kilden strever også, og direktør Furre varsler nedbemanninger. Det går mot underskudd på mellom 7 og 10 millioner i 2022 sier han, og legger til; og vi kan jo ikke fortsette med hvert år å tappe disposisjonsfondet, slik vi har gjort.

Nei, det er faktisk heller ikke mulig, for det utgjør bare 10,1 millioner, og vil kanskje ikke engang dekke årets underskudd. Krybba er rett og slett tom.

Årsaken til underskuddet er ifølge direktørene ostehøvelprinsippet som ble innført av regjeringen Solberg. År for år ble de statlige bevilgningene kuttet. Husker jeg ikke feil, så var Furre selv en stakket stund statssekretær i den samme regjeringen.

Men også når det gjelder nedbemanning eller permittering, så har jeg også et godt forslag: Glem det med ansiennitet. Start med de best betalte. Det gir det beste resultatet, regnskapsmessig. Ikke bare forsvinner underskuddet på opptil 10 millioner relativt raskt. I tillegg vil dette ha en veldig fordelaktig effekt på pensjonsforpliktelsen, som jo er størst for de med høyest lønn. Et vinn/vinn forslag, spør du meg.


Så i motsetning til både kommune og Kilden, som fremdeles har penger i banken, står det nok verre til for Kunstsiloen

Kunstsilo

SKMU eksisterer ikke lenger. Stiftelsen har besluttet å endre navn til Kunstsilo. Men bortsett fra det representerer stiftelsen sannsynligvis lyspunktet i et ellers traurig år. De vil få et overskudd på mellom 20 og 30 millioner i 2022, tror jeg. Og det selv om de verken i år eller til neste år nesten ikke har åpent. Årsaken er salgsgevinsten de får på lokalene som er solgt til Cultiva (gamle Katedralskolen). Det er likevel en liten hake ved dette: Pengene fra salget er nok allerede brukt opp. De ble øremerket til finansiering av selve bygget. Så i motsetning til både kommune og Kilden, som fremdeles har penger i banken, står det nok verre til for Kunstsiloen. Ikke får de økt tilskudd fra staten. Høyre har heller ikke sett i nåde til Kunstsiloen i sitt alternative budsjett. Men vil kommunen i år yte en skjerv, selv om de egentlig ikke er forpliktet til det?


Politisk hestehandel?

Når krybba er tom ligger det nok an til hestehandel. Senterpartiet har god erfaring med det, så vi får se.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page