top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Mer enn en konflikt?

Synspunkt 27.06.2024: Konflikten i Kristiansand Senterparti får en ny vending disse dager, når Ole Magne Omdal nå gjør slutt på et 52 år langt forhold til partiet.


Av Vidar Ertzeid, publisert 27.06.2024


Etter 52 år i Senterpartiet, melder Ole Magne Omdal sin utmeldelse.  Ikke uventet for mange, som vet at en konflikt alltid består av flere parter. Styreleder i lokalpartiet, Kjell Erik Haavold, sa også samtidig opp sitt medlemskap. 


Støttespiller for storkommunen

Støtteapparatet etter utmeldelsen av Sp-veteranen står klart, med det fellestrekket at alle var for storkommunen og mot oppløsning av Kristiansand kommune. For det var kommunesammenslåing, folkeavstemning og oppdeling av storkommunen som gjorde at Omdal kastet inn håndkleet. 


Foranledningen var et leserinnlegg  den 15.01.24 der Omdal gikk ut mot eget parti både sentralt og lokalt, og anbefalte folk i Søgne og Songdalen å si nei til oppløsning av storkommunen. Dette gjorde han, til tross for at rådgivere sentralt i partiet frarådet ham å gjøre det. 


Omdals forklaring er at han «var nødt til å gjøre det, det var det eneste riktige», og hevder samtidig at han har fått «mange tilbakemeldinger fra folk som har det greit i storkommunen, selv om det både har fordeler og ulemper». Dette måtte partiveteranen vite ville forårsake splid, selv om han forsøkte å tone ned anbefalingen med å si at det var kun hans mening, ikke Senterpartiets.


Takhøyde for ulike meninger

Etter over 50 år i politikkens maktkorridorer, både lokalt, og også sentralt, burde Omdal forstått at hans private mening ville oppfattes som en mening utgått fra den fremskutte rollen han har hatt i partiet, blant annet som ordfører i Iveland i 16 år. 


Selv innrømmer Omdal at det både er følelser og fakta innblandet i saken, og gjentar at han uttaler seg som enkeltmedlem og ikke gruppeleder.


"Vi har sterke fløyer, både for og imot, og det er bra med takhøyde i partiet» gjentar Omdal, som med sin utmeldelse av partiet viser at hans egne meninger nok trenger enda mer takhøyde. 


To-delt skyld

I konfliktsituasjoner er det letteste å gi den andre parten skylda. Det gjør Omdal på en finurlig måte ved å fordele skylda på to motstandere.


Den ene er «reverseringsgjengen», som han mener «synser mye og kan skape usikkerhet med sine regnestykker».


Den andre er «statsråder, stortingsrepresentanter og partiledelsen i Senterpartiet, som har prioritert gruppen som ønsker reversering høyere enn både ordfører og det lokale partilag».


Om et påstått kupp.

Det forsøkes å etableres en sannhet om at Kristiansand Senterparti ble utsatt for et kupp på siste årsmøte. Forsøket blir godt støttet av Fædrelandsvennen og KRS.


Årsmøtet endte opp med å velge et styre, som med unntak av en endring blant vararepresentantene, var identisk med nominasjonskomiteen forslag. Denne ene endringen av vararepresentant kom til etter forslag fra Ole Magne Omdal. 


Omdal kom deretter med benkeforslag om Kjell Eirik Haavold som lokallagsleder. Han gikk dermed imot nominasjonskomiteen, men tapte i voteringen.


Etter årsmøtet var styresammensetningen slik at Omdal og hans fløy hadde flertall i lokallagets styre, og  også i bystyregruppa.  Dette flertallet forsvant imidlertid da tre av styremedlemmene trakk seg få dager etter årsmøtet.


For enda mer å underbygge sin mening om oppdeling av storkommunen,  undersøkte samme fløyen muligheten for å omorganisere lokalpartistrukturen og organiseringen av lokallaget til en bydelsmodell der gamle Kristiansand, Søgne og Songdalen skulle ha hvert sitt lokallag. 


Men dette har ikke høstet gehør verken i fylkespartiet eller i partiet sentralt.


Et spørsmål om makt?

Spørsmålet man kan stille seg er om utmeldelsen til Ole Magne Omdal og Kjell Erik Haavold av Senterpartiet har mer å gjøre med makt enn det partene vil innrømme.

Selv forklarer han situasjonen med at de ikke "klarer å koble de to fløyene i lokallaget sammen, og at det ødelegger motivasjonen hans». 

La oss da tro at når den ene parten i konflikten melder seg ut av partiet, vil situasjonen roe seg. 


I så fall var det på høy tid med en utskiftning av partiledelsen.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page