top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Mammons disipler


Analyse 07.09.2021: To sentrale politikere fra Kristelig Folkeparti har de siste dager fått kraftig kritikk for utnyttelse av sine verv som folkevalgte til å fremme egen økonomi. Så langt tyder ingenting på at det har forekommet direkte lovbrudd, men i innspurten av valgkampen er dette dårlig nytt for et parti som sliter i motvind på sperregrensen..


Illustrasjon T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 07.09.2021


Fædrelandsvennens kulturredaktør, Karen Kristine Blågestad, mener 31. august at det er noe "litt halvslapt" over årets valgkamp. Men det var før Kristelig Folkepartis veteran, Hans Fredrik Grøvan, i en stort oppslått artikkel 3. september i samme avis fikk reklamere gratis for sin nye forretningsidé. Han er nå ferdig på Stortinget etter to perioder, og vil starte konsulentselskap for å drive med påvirkning og lobbyvirksomhet.


I artikkelen forteller han uten blygsel at han er "veldig opptatt av å jobbe for landsdelens interesser", og det vil han gjerne "fortsette med uten politisk farge". "Det nettverket man opparbeider seg som politiker tar man med seg uansett", forteller Grøvan, som ikke ser at det er noe problematisk i å tilby kommuner og næringsliv den kompetansen han har opparbeidet gjennom bl.a. 20 år som politiker på heltid.


... det nettverk dette har gitt ham vil han uten skrupler utnytte for å påvirke, mot betaling selvsagt, politiske prosesser.

Man må nesten gni seg i øynene for å sjekke om det man leser er riktig. For budskapet til Grøvan kommer så tydelig og direkte frem. Her er ingenting skjult. Det er rene ord for pengene. Nå har han hatt tillitsverv for sine velgere og samfunnet i hele 20 år, og det nettverk dette har gitt ham vil han uten skrupler utnytte for å påvirke, mot betaling selvsagt, politiske prosesser. Men Grøvan mener tydeligvis at han er bedre enn mange andre. Han forteller nemlig i samme artikkel at mens noen velger å gå til kommunikasjonsbyråer som First House, går han "sine egne veier".


Som om ikke dette var nok kan ordfører i Kristiansand, den forhenværende KrF-er Jan Oddvar Skisland, fortelle at "de vil bruke Grøvan i arbeidet inn mot departementet", og beskriver Grøvan som "en tungvekter i å få ting gjennom". Sjelden har vi sett en mer avslørende bekjennelse av betydningen av nettverk. Førende politikere på Sørlandet mener altså at det helt greit å bruke forbindelser som man opparbeider i funksjonen som folkets tillitsvalgte til, mot betaling, å påvirke politiske prosesser.

Demokratiet er avhengig av tillit til at de politiske beslutningsprosesser er transparente uten at vennskap og kjennskap får betydning for utfallet. Men når slike holdninger som her avdekkes fremstår som uproblematiske er det ikke til å undres over at tilliten til demokratiet i Sørlandets største by er svekket. Noen mener at dette skyldes FB-siden Sørlandsnyhetene (SN). Men SN er nok mer et symptom på problemene enn selve årsaken.


Lenge etter at han hadde giftet seg og blitt far til to barn bodde han altså fortsatt på gutterommet i barndomshjemmet.

Når Aftenposten 5. september, en uke før valgdagen, kan melde at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, bodde på gutterommet hos sine foreldre inntil i fjor høst, belaster det ytterligere velgernes tillit til demokratiet og enkelte av dets tillitsvalgte. Lenge etter at han hadde giftet seg og blitt far til to barn oppga han altså fortsatt at han bodde i barndomshjemmet. Og Ropstad er ikke bare barne- og familieminister. Han er også partileder i Kristelig Folkeparti, som med et kristent verdigrunnlag betegner seg selv som familiepartiet fremfor noen. Partiet formidler en familiepolitikk hvor foreldre bor sammen med sine barn. Men det gjelder åpenbart bare for vanlige "syndere", og ikke ham selv. For han har altså formelt bodd hos sine foreldre lenge etter at han ble gift, og bare vært på "besøk" hos sin kone og deres felles barn i stortingsboligen i Oslo. Som selvsagt er betalt av skattebetalerne.


Bakgrunnen for saken er åpenbar. Det dreier seg om penger, Statens penger, som også er våre alles penger. Ved å være folkeregistrert som bosatt hos sine foreldre på Moisund, mens han i realiteten bodde hos sin familie i betalt stortingsbolig i Oslo, kunne han og familien bo gratis i Oslo. Det hører med til historien at Ropstad tidligere hadde folkeregistrert adresse i hovedstaden, og også eier halvparten av en tomannsbolig innenfor det som ansees akseptabel avstand fra Stortinget (under 40 km). Ordningen med gratis bolig for ham selv og familien sikret at han også kunne få inntekter ved utleie av boligen han eier i Oslo.


Sjefen til Kjell Ingolf Ropstad, statsminister Erna Solberg, er åpenbart "not amused". Solberg om Ropstad. Selv om hun mener at barne- og familieministeren ikke har brutt noen regelverk uttalte hun i partilederutspørringen på NRK 6. september at: "Vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for", men mener så langt at det ikke har konsekvenser for Robstad. Selv uttaler han til NRK at: "Jeg er lei meg for denne saken".


Hans fremgangsmåte er lett gjennomskuelig, og han har hatt en bevisst plan for å tekkes egen lommebok på skattebetalernes regning.

Barne- og familieministeren kan være viss på at han ikke er alene om å være lei seg for denne saken. Det har foregått over mange år, og han har visst hva han har gjort. Hans fremgangsmåte er lett gjennomskuelig, og han har hatt en bevisst plan for å tekkes egen lommebok på skattebetalernes regning. Og skattebetalerne er også velgerne.


For Kristelig Folkeparti, som nå sliter med å komme over sperregrensen på fire prosent, kommer disse sakene meget ubeleilig. De avslører at enkelte av partiets fremste tillitsvalgte først og fremst opptrer som Mammons disipler. Det faller neppe i god jord hos noen, verken i himmelen eller blant velgerne på jorden!Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til : post@argumentagder.no


Comments


bottom of page