top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Lockdown og «The Great Reset»


KRONIKK 3.2.21: Når regjeringen fører en ekstrem nedstengningspolitikk mot covid-19, til tross for svært lave smittetall, er det helt i tråd med anbefalingene fra "rikmannsklubben" i Davos, World Economic Forum.


Kilde: World Economic Forum

Av Per M. Mathisen, publisert 3.2.21


Aftenposten meldte 26.1.21 om «vold, hærverk og masseprotester mot koronatiltak» i Nederland. Opprørspolitiet ble satt inn for å slå ned demonstrasjonene. Også i andre land går folk ut i gatene og protesterer. Vi har tidligere i Argument Agder uttrykt bekymring for at corona-tiltakene etter hvert vil føre til uønskede handlinger fra fortvilte mennesker. Men myndighetene slår ned protestene med hård hånd. Samme dag som oppslaget om demonstrasjoner i Nederland kunne Aftenposten meddele at smitten i Norge var den laveste på nesten tre måneder. Men regjeringen opprettholder likevel de strengeste corona-tiltakene siden pandemien startet i mars i fjor.


Regjeringens lockdown-politikk er ikke lett å forstå. Covid-19-viruset skal slås ned, koste hva det koste vil. Da pandemien kom til Norge i mars 2020 var begrunnelsen for lockdown at helsevesenet ikke måtte overbelastes. Men i dag er sykehusene på ingen måte overbelastet. Og vi vet nå at corona-viruset ikke er så farlig som man trodde i starten. Verdens helseorganisasjon (WHO) og det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gikk først ut med dødelighetstall av viruset på 2-3%, men måtte etter hvert justere tallet ned mot bare 0,1%, dvs. av samme størrelsesorden som influensa-virus. Så hvorfor lockdown ?


Det er uklart hvilken plass vårt representative demokrati med folkevalgte representanter er tenkt å ha i WEFs visjon.

Et vanlig råd når man står overfor vanskelige spørsmål er: "følg pengene" ! Hvem er det som har tjent på lockdown ? Det er uten tvil store selskaper og konsern. «Big Tech», de store amerikanske teknologiselskapene, og virksomheter som har vært godt rustet for online-handel, som f.eks giganten Amazon, har tjent grovt på pandemien. Verdens superrike har blitt enda rikere. For små og mellomstore bedrifter i utsatte bransjer, f.eks. i servicesektoren, har imidlertid lockdown vært katastrofal, og mange balanserer på randen av konkurs. Og da har vi ikke snakket om hva lockdown har medført av lidelse for vanlige folk – både økonomisk og mentalt.


Lederen for «rikmannsklubben» World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, går i sin bok «The Great Reset» (juni 2020) ubetinget inn for full lockdown. «Governments must do whatever it takes and spend whatever it costs in the interests of our health ... only saving lives will save livelihoods» (s.35). Schwab er fullt klar over at lockdown vil føre til at mindre bedrifter vil bukke under, men ser ingen vei utenom. «...big businesses will get bigger while the smallest shrink or disappear (s. 146). Når Erna Solberg stenger ned samfunnet, er hun helt på linje med de superrike som møtes i Davos i januar hvert år. Dersom man synes lockdown virker uforståelig, er dette noe å tenke på.


WEF ønsker et sterkere offentlig-privat samarbeid. Hva det innebærer er ikke så lett å få klarhet i, men i følge boka til Schwab skal bedriftene få ta et større samfunnsansvar, og ikke bare styre etter profitt for eierne. Vi skal gå fra en aksjeeier-kapitalisme («shareholder capitalism») til en interessent-kapitalisme («stakeholder capitalism»). Miljøhensyn, sosiale hensyn og andre samfunnshensyn skal med i bedriftenes regnskaper. Det høres forlokkende ut, men det er naivt å tro at det vil skje uten at bedriftene vil kreve noe i gjenytelse - i form av økt innflytelse på de politiske valg. Boka sier ingenting om hvilken plass vårt representative demokrati med folkevalgte representanter skal ha.


Erna Solberg deltok på WEF i 2017, og uttalte: «WEF er en flott arena for å utvikle offentlig-privat samarbeid». Hun nevnte spesielt utvikling av vaksiner. Den norske regjering har støttet «The Bill Gates Foundation» med et betydelig beløp for utvikling av vaksiner.


Klaus Schwab stiller spørsmålet om når samfunnet kan tenkes å være tilbake til «normalen» igjen, og svarer selv: «The short response is: never. Nothing will ever return to the “broken” sense of normalcy that prevailed prior to the crisis, because the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global trajectory.» Vi kommer aldri tilbake til det samfunnet vi hadde før corona. Vi skal i stedet få «The Great Reset».


Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page