top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kommunens kommentar til matservering for eldre

Kommentar 29.09.2021: Argument Agder har forelagt artikkelen Dette-er-maten-kristiansand for Mette Brevigh Nilsen, Hun er kommunalsjef for hjemmetjenester og rehabilitering i kommunen, og sier hun har forståelse for at saken følges tett. Men siden hun tidligere har svart ut med utfyllende informasjon har hun kun en kort kommentar.

Illustrasjon: Argument Agder


Av Mette Brevigh Nilsen, Publisert 29.09.2021


Kristiansand kommune følger opp vedtak fattet av gamle Søgne kommune om å flytte dagsenter på lunde til Kleplandstunet med alt tilhørende personale. Dette er gjort i tråd med vedtak.

Alle aktuelle beboere har blitt oppfordret og motivert til å søke plass på dagsenter på Kleplandstunet. Svært få beboere har benyttet seg av denne mulighet men de har hatt et ønske om felles måltid på stua. Det er ivaretatt. I tillegg er det planlagt en del felles aktiviteter av frivillige organisasjoner.

Som tidligere beskrevet så følger hjemmetjenesten situasjonen tett mht til det som fremkommer.


Kommentarer: Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.noBình luận


bottom of page