top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kommentar fra Datatilsynet om Googles skoleløsninger

I en artikkel i Argument Agder 25.08 med overskrift «Googles skoleløsninger forbudt i Danmark» skriver vi at det danske datatilsynet har oppretthold forbudet mot bruk av Google Chromebook og programløsningen Google Workspace for Education i Helsingør kommune. Oppvekstdirektør i Kristiansand, Kristin Eidet Robstad, redegjør i Argument Agder 01.09 for tiltak som kommunen har foretatt for å sikre elevers og ansattes personvern ved bruk av Google Workspace for Education Plus.


Argument Agder har bedt Datatilsynet om en kommentar etter forbudet i Danmark. Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl har sendt oss denne kommentaren:Illustrasjon: Datatilsynet


Av Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet. Publisert 05.09.2022


Vi har fulgt saken i Danmark med stor interesse. Det dreier seg i utgangspunktet om en enkel sak der Helsingør kommune etter tilsynets vurdering ikke har gjort en god nok vurdering av personvernkonsekvensene av å bruke Google / Chrome. Tilsynets konklusjon var at kommunenes risikovurdering av bruken av skytjenestene ikke lever opp til kravene i GDPR (personvernreglene), og at avtalen de har med Google gir rom for at danske personopplysninger overføres til USA.


Vi har behandlet tre lignende saker. I disse tilfellene har vi også sett at det er mangler i vurderinger som er gjort, og at foresatte til elever ikke informeres godt nok. Med bakgrunn i sakene og våre erfaringer, stoppet vi ikke bruk av verktøyet, men har vi laget en veileder som kan brukes for å få gode tips til hvordan vurderinger kan gjøres og hva man må tenke på.

Utfordringen med å benytte Google som databehandler er nettopp at de har et komplisert avtaleverk, fordelt på mange «dokumenter» (nettsider), som de endrer hyppig. Det er altså Google som definerer innholdet i avtalene. Kommunene har liten eller ingen mulighet til å påvirke innholdet. Det gjør det vanskelig for kommunene å ha vedvarende kontroll over behandlingen. Hvis Google endrer avtalen, må kommunene akseptere endringene eller slutte å bruke tjenestene. De praktiske utfordringene endrer imidlertid ikke kommunenes rettslige forpliktelser. De må sikre at behandlingen er i tråd med regelverket, og at de for eksempel har et overføringsgrunnlag hvis personopplysninger skal overføres til tredjeland.

Det er i dag kommunenes ansvar å følge opp vurderinger og gjøre dem i tråd med personopplysningsloven. Det er et stort ansvar å pålegge hver enkelt kommune. Vi har lenge tatt til orde for at dette bør samordnes bedre. Selv om den enkelte kommune har ansvar, bør mye av forarbeidet kunne gjøres samlet, og så kan kommunene selv kvalitetssikre og gjøre vurderinger basert på deres situasjon.

Vi trenger en samlet nasjonal strategi og samordning. Vi løper en stor risiko ved å overlate vurderingene til hver enkelt kommune. Det krever enormt med både ressurser og kompetanse å gjøre gode nok vurderinger i et komplisert digitalt landskap. Rett før sommeren fikk kunnskapsminister Tonje Brenna overlevert en rapport fra en ekspertgruppe om digital læringsanalyse. Rapporten belyser dilemmaer i møtet mellom digitale læremidler og utdanning. Vi håper og tror at personvern kommer sterkt inn i bildet i regjeringens videre arbeid med digitale løsninger i skolen.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page