top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kristiansand kommune: - Vi føler oss trygge på bruken av Google Workspace for Education Plus

I en artikkel i Argument Agder 25.08. med overskrift «Googles skoleløsninger forbudt i Danmark» skriver vi at det danske datatilsynet har oppretthold forbudet mot bruk av Google Chromebook og programløsningen Google Workspace for Education i Helsingør kommune. Av hjemmesidene til Kristiansand kommune har det gått fram at kommunen har hatt den sammen avtalen med Google om databehandling som nå er forbudt i Danmark.


Oppvekstdirektør i Kristiansand, Kristin Eidet Robstad, redegjør i dette svaret til Argument Agder for tiltak som kommunen har foretatt for å sikre elevers og ansattes personvern ved bruk av Google Workspace for Education Plus.foto: Google

Av Kristin Eidet Robstad, Oppvekstdirektør | Kristiansand kommune. Publisert 01.09.2022


Kristiansand kommune jobber kontinuerlig med alle aspektene rundt personvern og datasikkerhet. Dette gjelder også oppvekstområdet. I forbindelse med GDPR-implementeringen ble det besluttet at kommunen gikk bort fra gratisversjonen av Google Workspace for Education i favør av en betalingsversjon som ga oss muligheten til å selv definere at lagringen av våre elever og ansattes data skal lagres i EU/EØS-området. Vi ser at dette ikke er kommet frem på våre hjemmesider, og disse er nå oppdatert til å reflektere at vi nå benytter Google Workspace for Education Plus.


Vi gjennomførte nylig også en total gjennomgang av alle innstillinger i Googles Admin-panel sammen med en ekstern partner nettopp med tanke på om vi har gjort alle de gode og riktige innstillingene. Dette arbeidet er forankret i Datatilsynets veileder for bruk av skytjenester i skolen. I tillegg til interne risikovurderinger er vi også i prosess med å la ekstern kompetanse vurdere vår risikovurdering med tanke på kontinuerlige forbedringer.


Det er svært krevende for alle kommuner, store og små, å navigere databehandleravtalene til alle de store plattformleverandørene, det være seg Apple, Google eller Microsoft, så vi presser på for en mer aktiv rolle fra sentralt hold her, slik som f.eks. Nederland har gjort gjennom en sentralisert avtaleinngåelse med Google. Dette er også noe det norske Datatilsynet i den senere tid har signalisert behovet for.


Vi har også fulgt Helsingør-saken og ser at den primært omhandler en tenkt situasjon rundt teknisk support på Chromebooks. Kristiansand kommune benytter seg ikke av Googles supporttjenester, verken teknisk eller på de digitale tjenestene. Vi vurderer derfor risikoen for at land utenfor EU/EØS skal få tilgang til våre brukeres personopplysninger gjennom Google support som svært lav. Skulle vi i fremtiden benytte disse tjenestene, har vi gjort innstillinger som kun gir sentraladministratorer support-tilgang og en prosedyre som sikrer at henvendelser utelukkende skal skje med fiktive brukerkontoer. Vi er derfor trygge på at den teoretiske risikoen for at personopplysninger kan aksesseres av land utenfor EU/EØS er en akseptabel restrisiko ved en ellers svært egnet tjeneste i skolenes læringsarbeid.


Vi føler oss trygge på at bruken av Google Workspace for Education Plus er et trygt og godt verktøy i skolen, og vi vil fortsette å ha løpende vurderinger av personvern og datasikkerhet framover.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page