top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kilden med overskudd?

KOMMENTAR: I et intervju med Fædrelandsvennen 18. april hevder nytiltrådt Kilden-direktør Harald Furre at det ikke er aktuelt med permitteringer for ansatte ved kulturhuset Kilden. Argumentasjonen er underlig.


Foto: Trolvag, Wikimedia Commons

Av Bernt H. Utne, publisert 23. april 2020

Ettersom mesteparten av inntektene er offentlige tilskudd vil permitteringer bare medføre at man flytter kostnadene for lønn over på Staten gjennom NAV-systemet, sier Furre. Men det var også det Regjeringen inviterte til da korona-tiltakene ble kunngjort den 12. mars. Permitteringsreglene ble med virkning fra 20. mars endret for å gjøre inntektstapet for den enkelte lavere enn normalt.

Begrunnelsen var at koronaepidemien var en ekstraordinær situasjon som krevde aktiv inngripen i arbeidslivet, og at Staten derfor måtte ta mesteparten av kostnadene som samfunnet ble påført. Samtidig inviterte Statsminister Erna Solberg til en nasjonal dugnad hvor alle solidarisk bidro for å komme gjennom epidemien.

Ingenting av dette kan ha gjort særlig inntrykk på tidligere ordfører for regjeringspartiet Høyre, Harald Furre. Samtlige ansatte ved Kilden får full lønn, ettersom «de fleste har noe fornuftig å jobbe med», og selv om noen går uten arbeidsoppgaver, har Kilden «robust nok økonomi» til å tåle det, hevder han.

Det fremgår av Fædrelandsvennens reportasje at hele 70 prosent av Kildens årsomsetning kommer gjennom offentlige tilskudd, og at billettinntektene kun utgjør en liten andel (8,4 %). I følge Harald Furre ville Kilden med permitteringer hver eneste måned «gått med overskudd», og får det i seg selv til å høres ut som et problem!

Det er i alle fall to forhold som Harald Furre bør tenke gjennom. For det første er det solidariteten. Hundretusener ansatte er nå permittert med jobber i faresonen. Selv om permisjonsreglene er endret, er inntektstapet for disse følbart, og mer følbart jo høyere årsinntekten er. Mange bedriftsledere har i solidaritet med sine ansatte også permittert seg selv. For det andre er det hensynet til eierne av Kilden, innbyggerne i Kristiansand og på Agder. Disse må nå bære hoved-byrden med Kildens lønnsutgifter, uten at de får noe som helst i igjen i form av kulturelle tilbud.

De fleste gode ledere ønsker å ivareta de ansattes vel, og det er ikke overraskende at en nytiltrådt direktør vegrer seg for å begynne sin ledertid med permitteringer. Men her krever koronaepidemien et felles løft fra hele samfunnet, og da klinger det umusikalsk når Kilden forlanger særløsninger som beskytter deres ansatte, inklusive direktør Furre selv. Særlig umusikalsk blir det når kostnadene for denne særløsningen bæres av lokalbefolkningen, som selv ikke kan nyte godt av den.

Som ordfører i Kristiansand fikk Harald Furre ofte kritikk for manglende hensyntaken til helheten i lokalpolitikken. Som politiker ble det til slutt hans bane. Lite tyder på at han har lært av tidligere feil. Hans fremtid som direktør i Kilden kan derfor bli mer turbulent enn ønskelig er.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page