top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kilden er for alle

Synspunkt 07.09.2022: I denne artikkelen svarer direktør Harald Furre på Pensjonistpartiets kritikk av teater - og kulturhuset Kilden, og hevder at kulturinstitusjonen han leder er til for alle.


Harald Furre Kilden


Av direktør Harald Furre, publisert 07.09.2022


I et innlegg på Argument Agder 6. september mener Pensjonistpartiet at det er feil å bruke penger på kultur. Det er et redelig standpunkt, men heldigvis er det ganske bred politisk enighet i Norge om at vi skal være en kulturnasjon hvor stat og kommuner bruker midler for å gi folk tilgang på kvalitets-kultur. Jeg konstaterer ellers at Kilden brukes aktivt av svært mange eldre, så det spørs om Pensjonistpartiets egne velgere stiller seg bak argumentasjonen. Innlegget er for øvrig preget av synsing og slutninger trukket på til dels feil eller tynt grunnlag.


Først og fremst: ingen får gratisbilletter til alle forestillinger i Kilden og ingen har noen gang fått det heller. Noen få tilbys billetter til teater- og opera-premierer, sesongåpning for Kristiansand Symfoniorkester eller enkeltforestillinger. Dette er representanter for eiere, styret og bevilgende myndigheter som bør ha god kjennskap til hva som skjer i Kilden og hvordan vi forvalter offentlige midler. Antallet som står på listen er betydelig redusert de senere årene.


Det er svært spekulativt å bruke tall fra koronaåret 2021 som grunnlag for regnestykker om kostnader i Kilden, slik Pensjonistpartiet her gjør. Etter 10 års drift vet vi følgende: I gjennomsnitt besøker nesten 200 000 mennesker Kilden i løpet av et år, fordelt på rundt 850 arrangementer. En befolkningsundersøkelse utført våren 2022 viste at 90% av innbyggerne i Kristiansand (og 70% i hele Agder) har vært i Kilden. Henholdsvis 65 og 66% av Agders befolkning mener Kilden er et sted for alle og at Kilden gjør Agder til et mer attraktivt sted.


Kunst og kultur har et viktig samfunnsoppdrag. Det så vi ikke minst under koronaepidemien, da mange lokale arenaer og kulturinstitusjoner måtte lukke dørene. Når viktige institusjoner stenger, mister vi ikke bare kulturopplevelsene de vanligvis byr på. Vi mister også helt essensielle arenaer for ytringsfrihet, mangfold og livsutfoldelse. Vi mister en viktig møteplass som bidrar til livskvalitet for menneskene i lokalsamfunnet.


Det offentlige bidrar til at Kilden kan leve og skape. Men for innbyggerne i vår region er det viktig å huske på at staten betaler 70% av det offentlige bidraget. Tilbake får de et levende kunst- og kulturliv som virker også langt utenfor Kildens saler og scener, i korps, lag og foreninger.


Opplevelsene på Kilden strekker seg fra babysang for de aller minste, til storslåtte produksjoner av internasjonal kvalitet, som for eksempel Bocelli på Bystranda. Gjennom satsingen Kilden Ut i Agder opptrer musikere og skuespillere på kulturhus, grendehus og i gymsaler i hele Agder. Vi jobber hver dag for å gi publikum et bredt tilbud av opplevelser og for at så mange som mulig skal få tilgang til vårt tilbud. Formiddagsprogrammet for seniorer, Seniorkilden, er veldig populært og vi har honnørpriser på det aller meste. Vi har flere arrangementer for små og store barn, gratis eller svært rimelig. Kilden har samarbeid med flere ideelle organisasjoner og skoler for å sørge for at barn og unge, og også deres familier, får oppleve og delta i kulturaktiviteter. Beboere på omsorgssentre i Kristiansand kommune kan se konserter og forestillinger gjennom Kilden Digital. Slik bidrar også vår virksomhet til blant annet gode oppvekstsvilkår for barn og unge og livskvalitet i helse- og omsorgssektoren.


Det er viktig at det stilles spørsmål til offentlig pengebruk – men det kan være fint å ha et redelig forhold til fakta når dette skal vurderes.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page