top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kasinoøkonomi

Kommentar 29.03.2022: Det er ingen grunn til å ha tillit til det globale finanssystemet som bare skyver problemene foran seg. Gjeldsbergene vokser eksponentielt. Det er neste generasjon som må betale prisen.


Foto: Wikimedia Commens

Av Øyvind Andresen, publisert 29.03.2022


De som hadde ansvaret for å utløse den globale finanskrisa i 2007/2008, ble ikke straffet. Dermed kan de fortsette som før. En gjennomgående tese i boka «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy (2017) er følgende: «finanssektoren kan tilintetgjøre samfunnet, men samfunnet kan ikke tilintetgjøre sektoren». Skadevirkningene ved en kollaps blir så store at finanssektoren har en «dommedagsmakt» over politikerne. Med andre ord: Det er finanskapitalen som styrer verden.


Resultatene av den pågående bankkrisa, kan ingen overskue. Kanskje vil krisa blåse over denne gangen. De aller fleste bankfolk, politikere og journalister vil prøve å berolige og dysse folk ned i søvn. Men mellom linjene kan vi lese at uroen sprer om seg. Alt er basert på at folk har tillit til banksystemet. Den dagen tilliten svikter, er løpet kjørt.


Verdens gjeld er tre ganger større enn verdens bruttonasjonalprodukt.

En ting er sikkert: Gjeldsbergene vokser hver dag. Verdens gjeld er tre ganger større enn verdens bruttonasjonalprodukt. Pengesystemet er et pyramidespill. Dessuten er kriminaliteten, korrupsjonen og hemmeligholdet utbredt i banksektoren. Dette har blitt avdekket gang på gang i diverse avsløringer.


Sentralbankene vil gjøre alt for å redde det finansielle systemet ved å trykke opp flere sedler. Siden finanskrisa har sentralbankene trykket opp enorme berg av sedler uten noen verdi. Og på sikt vil det gjøre problemene enda større.


Verdens banker er eksponert mot et enormt marked med derivater. Dette gjelder i stor grad amerikanske banker, men også nordiske. Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer, strøm osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».


Alt er basert på et veddemål om framtida.

Verdens derivatmarked er kanskje 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt – et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet. Derivater selges på børser, men også privat. Ingen har oversikt.


Så lenge alt er stabilt, lever disse derivatporteføljene et rolig liv. Normalt forfaller det milliarder av US dollar og Euro i derivater hver måned. Det er først i ustabile tider risikoen blir et problem. Alt er basert på et veddemål om framtida. Bryter dette sammen, vil ingen sentralbank dekke bankenes konkurser.


Det er umulig å forutse hva som skjer de nærmeste ukene. Uansett vil en ny finanskrise igjen ramme arbeider- og middelklassen og kaste verden ut i en ny ond sirkel med krig og elendighet.


Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

コメント


bottom of page