top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ingen nevnt - ingen glemt !


LEDER 19.1.21: Kunstgavene til kommunetopper i gamle Søgne kommune avdekker enda en gang et uakseptabelt kameraderi i kommuneledelsen. Men det er ikke et argument for å legge ned hele kommunen !



Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 19.1.21


Det er som kjent forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. Men sjelden har forskjellen vært så tydelig som i saken om gaver til ansatte i Søgne kommune før kommune-sammenslåingen. De fleste ansatte fikk i følge en artikkel i Fædrelandsvennen et krus til en verdi av 179 kroner. Men et utvalg av kommunetopper ble rundhåndet belønnet med kunstgaver til en verdi over 20 ganger høyere. Etter sammenslåingen fikk disse kommunetoppene toppstillinger i den nye storkommunen. Varaordføreren var eneste politiker som ble belønnet med en tilsvarende gave.


Det hører med til historien at avtroppende rådmann fikk en gave av ordføreren med lavere verdi, mens ordføreren selv fikk ingenting, bortsett fra kruset da ! Rådmannen ga de samme topplederne betydelige lønnshopp det siste året Søgne var egen kommune, et lønnshopp som de dro med seg i sin nye stilling i Kristiansand.


Saken med gavene ble oppdaget ved revisjon av Søgne kommunes regnskaper. Det viser at revisjonen gjør jobben sin. Det er slik det skal være, og er slettes ingen sensasjon. Det som derimot er oppsiktsvekkende er at kommuneledelsen i Søgne, med varaordføreren åpenbart "på laget", belønnet seg selv med denne type påskjønnelser. Det viser mangelfull fingerspissfølelse for hva som er passende i dagens samfunn. Alle andre medarbeidere i kommunen har selvsagt også medvirket til resultatet, men uten at det gjenspeiles i avslutningsgaven.


Det kan synes som det har eksistert en form for belønningskultur blant et nettverk av kommunetopper. De har anvist regninger for hverandre, og det fremgår av artikkelen i Fvn at i konflikten med daværende ordfører har de vært gode støttespillere for rådmannen. Denne støtten har sikkert ikke vært en ulempe for ledergruppa ved lønnsforhandlingene. Rådmann Kim Høyer Holum sier i artikkelen: "Samarbeidet mellom ordføreren og meg var dessverre ikke det beste. (...). Jeg er ikke sikker på om jeg hadde kommet meg gjennom denne perioden uten den støtten som jeg fikk fra blant annet han (varaordføreren, red.anm.) og ledergruppa".


Enkelte har i kjølvannet av debatten omkring kommunesammenslåingen brukt (u)kulturen i Søgne som et argument for sammenslåing. Det er ikke en relevant problemstilling. En (u)kultur er et argument for å rydde opp i ledelsen, ikke for å legge ned hele kommunen. Hvis noen i denne forbindelse skulle mene at oppsigelsesvernet er for sterkt i Norge er de på ville veier. For ingen ledelse kan sitte uten tillit fra deres overordnede, som er kommunens øverste organ - kommunestyret. Det ville nok kostet litt, men det gjør sannelig også kommunesammenslåinger uten støtte hos innbyggerne !


Alle i en organisasjon er viktige for å få til gode løsninger i en krevende tid. Begynner man først å trekke frem enkelte vil andre bli stående igjen med en følelse av å være glemt og lite verdsatt. Det er ingen god følelse. Det gamle ordtaket for godt lederskap - ingen nevnt, ingen glemt - burde åpenbart praktiseres av flere av dagens ledere !



Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page