top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Hvem tjener på at legesentrene fjerner betalingsautomatene?

Kommentar 17.08.2022: Søgne legesenter har fjernet betalingsautomatene. Når pasienten forlater senteret, tikker en melding inn på smarttelefonen om betaling av tjenesten: «Trykk på linken innen 48 timer for gebyrfri betaling». Om du ikke betaler innen fristen, påløper et gebyr på kroner 60 på en faktura som kommer i posten. Dette gebyret går til Søgne legesenter. Dette er sikkert en grei ordning for mange, men hva med den sårbare gruppa som ikke behersker de digitale løsningene?Søgne Legesenter: Bare skiltet står igjen. Betalingsautomaten er fjernet. foto: Argument Agder


Av Øyvind Andresen, publisert 17.08.22.


Argument Agder publiserte en artikkel 28.07 under tittelen «Gebyrfabrikker i helsevesenet». Utgangspunktet er at Forbrukerrådet har utgitt rapporten «Gebyrfabrikker» som tar for seg bruk av faktura med gebyr ved betaling for legetjenester. Helsedirektoratet har tidligere uttrykt at kundene skal skånes mot bruk av denne typen gebyrer. De skal bare betale egenandelen.


Forbrukerrådet er særlig kritisk til den private firmaet Convene som tjener store penger på «fakturagebyrproduksjon» som de kaller det. Convene, tidligere Melin, står for brorparten av markedet, også i Agder. I fjor tjente de 134 millioner kroner på gebyrer på fakturaer. De tar 71 kr i gebyr for hver faktura. Det rammer primært sårbare pasientgrupper. Forbrukerrådet regner med at 10 % av pasientene ikke er i stand til å bestille eller betale legetimer digitalt.


Argument Agder har vært i kontakt med en del pasienter som reagerer på at legene ved senteret ikke har avtalt betalingsmåten på forhånd med pasienten.

Argument Agder har stilt daglig leder for Søgne legesenter, Frode Lohne, en rekke spørsmål om den nye betalingsmodellen ved senteret. Søgne legesenter bruk ikke lenger Convene, men Mediepay. Lohne mener dette er blitt en bedre løsning for pasientene.


Vi har vært i kontakt med en del pasienter som reagerer på at legene ved senteret ikke har avtalt betalingsmåten på forhånd med pasienten. Det framgår av den såkalte Stønadsforskriften at pasienten aktivt må samtykke i å få faktura med gebyrer. Dessuten bryter det med en avgjørelse fra Finansklagenemda om at telefon i utgangspunktet bare skal brukes til kommunikasjon mellom lege og pasient, og «er normalt ikke ment å dekke andre funksjoner med mindre annet er uttrykkelig avtalt.»


Lohne medgir at det har vært noen innkjøringsproblemer med det nye systemet, men at betalingsmåten nå avtales med hver enkelt pasient. Han skriver: «Sender vi en SMS-link til pasienten, så har vi avklart med pasienten at dette er OK». Det er nå kommet oppslag om betalingsmåten på legesenteret.


Sentralbankloven og Finansavtaleloven slår fast at forbrukerne alltid har rett til oppgjør med kontanter.

Lohne skriver at de aller fleste er fornøyd med den nye betalingsmåten, og videre at «det er veldig mange som forteller oss hvor fint det er at de nå slipper å stå i kø foran betalingsautomaten og hvor lett det er å betale med f.eks Vipps. Tidligere var det også mange som i en stresset situasjon glemte å betale ved betalingsautomaten, noe som igjen medførte faktura med gebyr fra boksleverandøren, noe som ble generert samme dag, og få timer etter legebesøket. Nå får pasienten en SMS-link med 48 timers betalingsfrist».


Sentralbankloven og Finansavtaleloven slår fast at forbrukerne alltid har rett til oppgjør med kontanter. Vi spurte i luka ved senteret (5. august) om det var mulig å betale med kontanter eller kort. Først var svaret at det ikke var mulig, men ved nærmere spørsmål ble det oppgitt at pasienten kan få en faktura uten gebyr ved forespørsel. Pasienten kan også få betale med kontanter dersom det avtales med legen.


Vi spør Lohne: «Forbrukerrådet antyder at kostnadene ved å sende ut faktura er rundt seks kroner, maks 35 kr hvis fakturaen sendes i post. Sendes den digitalt, er det ingen utgifter. Har dere tenkt å sette ned satsen?»


Søgne legesenter har valgt å gå vekk fra Convene. Dette er sikkert noe andre legesentre bør vurdere etter kritikken fra Forbrukerrådet.

Lohne svarer: «Kostnaden med å sende én faktura er ikke «bare» porto. Det er andre kostnader forbundet med fakturaoppfølging. Det kan være alt fra purringer, avskrivninger og ikke minst våre kostnader og lisenser til 3. part for å kunne sende en faktura. 99% ønsker å betale med Vipps eller kort via SMS-linken. Hvis pasienten ikke følger instruksen om å betale innen 48 timer vil det utstedes en faktura med gebyr. Vi er selvstendig næringsdrivende og kan ikke gi «uendelig» med kreditt. 48 timers betalingsfrist etter endt konsultasjon anses som rimelig kreditt fra en «ikke-bank» aktør som oss».


Søgne legesenter har valgt å gå vekk fra Convene. Dette er sikkert noe andre legesentre bør vurdere etter kritikken fra Forbrukerrådet. Spørsmålet er likevel om den løsningen Søgne legesenter har valgt, har gjort livet lettere for de sårbare pasientene. Det er 600 000 nordmenn som står utenfor det digitale universet.


Argument Agder vil gjerne ha erfaringer og tips fra pasienter som har gode eller dårlige erfaringer med betalingssystemet fra Søgne legesenter eller andre legesentre i Agder.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page