top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Hva skjedde, Bernander?

Synspunkt 06.02.2024: Kristiansands ordfører, Mathias Bernander, gikk tidligere i vinter foran for et strømopprør. Han fikk med seg de fleste ordførere i vårt prisområde. Sammen med næringslivsfolk troppet de opp på Stortinget med krav om billigere strøm for folk og næringsliv.


Av Knut Erik Severinsen, publisert 06.02.2024


Prisområder

For de som enda ikke vet det, Norge er delt opp i 5 prisområder. Minst er Vestland (No5) mens størst er område nord (No4)


Her vi bor, i Agder og deler av Rogaland, Telemark og Vestfold, er prisområdet omtalt som NO2. Det er også her de store utenlandskablene går ut.


Bernander på Stortinget

Da Bernander besøkte Stortinget med sin relativt store hærskare bak seg ble han av Olje og energiminister Terje Aasland tuta full av velkjent retorikk, en retorikk Aasland har lært seg utenat. Den går han ut med i alle sammenhenger, hvor enn han er. Etter møtet i Oslo spurte Bernander, litt spøkefullt: "Har vi kommet til feil departement?"


Det Bernander sa tydelig fra om til Aasland var om den urettferdige praksis som rådet med at No2 område betalte så mye mer for strømmen enn de andre prisområdene. Bernander luftet også om at de såkalte flaskehalsinntektene skulle fordeles mer rettferdig. Uansett, Bernander og hans hærskare reiste denne dagen hjem, tilsynelatende uten å ha fått til en noe!


Påvirket regjeringen?

Men, stopp en halv. Fikk Bernander likevel til noe som ikke er så kjent? For et av Bernanders ankepunkt var den store urettferdighet som rådet med at No 2 område betalte så mye mer en de andre 4 prisområdene.


Olje og energiminister Terje Aasland, sammen med Støre og den innerste krets i regjeringen, skjønte nok at noe måtte gjøres. De forstod helt klart at noe større var på gang. F. eks var det på tale å arrangere en kjempedemonstrasjon i Oslo, noe regjeringen på ingen måte ønsket.


Hva skjer så?

Jo, bare dager etter Bernanders Oslo besøk sammen med næringslivsfolk og andre ordførere fra No 2 område så "normaliserer" strømprisen seg i No 2, No1 (Oslo og Viken) og No 5 (Vestland). Vi snakker om rundt 15 november i 2023. Etter den tid har strømprisen i disse tre prisområdene vært så godt som identisk. Hver eneste dag!


Finner ikke du som leser at dette er svært merkelig når strømprisen etter sigende selges på Norpool sin strømbørs etter auksjonsprinsippet? Eller er det slik at Staten har en ord med i laget når prisen settes? Hvis det siste er riktig så blir vi jo bevisst svindlet hver eneste dag?


For realiteten er at NO 2 område siden strømprisen eksploderte og frem til medio november har betalt både 2 og tre ganger mer en de andre prisområdene.


Nå sitter de stille

Vi registrer at Bernander og hans folk samt næringslivsledere nå sitter helt stille i bussen. Er det en tilfeldighet?Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page