top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Høyre og liberalismen

Kommentar 19.04.2023: Årets mediemessige påskethriller om bruk av rusmidler i ungdomsmiljø avslører at Høyre sliter med å finne retningen i rusmiddelpolitikken.


Illustrasjon: Ungdomsrus, foto Wikimedia Commons

Av Bernt H. Utne, publisert 19.04.2023


Rusreformen

Høyre fremmet i regjeringsposisjon et omstridt forslag til rusreform. Forslaget ville for alle praktiske formål fjerne straff for besittelse og bruk av mindre mengder narkotika til eget bruk. Bakgrunnen for forslaget var innstillingen fra det såkalte "Rusreformutvalget". Portugal flyttet i 2001 ansvaret for mindre doser til eget bruk fra justis - til helse - og sosialsektoren, og utvalget var i sitt mandat pålagt å vurdere erfaringene fra Portugal. Politiets representant tok dissens da utvalget leverte innstilling i desember 2019, og forslaget til rusreform ble to ganger (februar 2021 og april 2022) avvist av Stortinget.


Bruk av ulovlige rusmidler i ungdomsmiljø

Høyres holdning til vanedannende og ulovlige rusmidler (narkotika) er på ny kommet i fokus etter at investorene Kurt Mosvold og Roy Gundersen anklaget medlemmer av årets russ for å ha brukt ulovlige rusmidler (kokain) i strid med leieavtale. Den berørte russen har offentlig nektet å kommentere anklagene, og opplysningene fra Mosvold og Gundersen er derfor verken bekreftet, eller avkreftet.


Høyres liberale fløy

Høyres sentralstyremedlem, den kjente gründeren og forretningsmannen Steinar J. Olsen, gikk straks ut på egen FB-side og spurte om det bare var "i bibelbeltet" man kan oppleve voksne "stemple gode representanter for norsk ungdomsgenerasjon på denne måten." Olsen mente at Gundersen og Mosvold opptrådte som moralpoliti, og at rusbruket blant ungdommen måtte møtes med "kunnskap, dialog og med holdningsskapende arbeid."

Olsen fikk straks følge av den profilerte ungdomspolitikeren Nicolai Østeby, som anklaget Fædrelandsvennen for å bryte presseetiske retningslinjer ved å publisere artikkelen av Gundersen og Mosvold.


Intern omstridt

Flere forhold er her politisk interessant. Olsen og Østeby støtter åpenbart Høyres liberale syn på bruk av rusmidler. Verken Olsen eller Østeby nevner risikoen ungdom utsetter seg for ved bruk av sterkt vanedannende rusmidler som kokain. Den faren bekymret dem overhodet ikke. Deres kritikk dreier seg om "presseetikk", "moralpoliti" og "bibelbeltet". Dessuten har begge lagt sine medieutspill frem på sine egne FB-sider. Der er applausen fra tradisjonelle høyrekretser tilbakeholden. For å si det forsiktig. Det tyder på at Olsen og Østeby kan ha feilberegnet støtten de har for sitt syn i eget parti. I det minste på Sørlandet.


I den sammenheng er innlegget Hvem kastet hvem under bussen? av de sentrale høyremedlemmene Vegard Launes og Jan Tore Weire interessant. I innlegget avslører de at det er "et stort mindretall i partiet som mener" at "avkriminalisering av til dels store brukerdoser narkotika ikke er veien å gå i narkotikapolitikken." Dette er helt nye toner fra høyrehold, og viser at partiet slettes ikke er så samstemt i rusmiddelpolitikken som man til nå har kunnet få inntrykk av.


Kristelig Folkeparti har ikke bestemt seg.

Høyres ordførerkandidat Mathias Bernander har uttrykt at hans målsetting er å bygge en bred borgerlig koalisjon etter kommende bystyrevalg.

Illustrasjon: Ordførerkandidat Charlotte Beckmann Finnestad, (Kr. F.) foto Kr. F.

Det er nødvendig for å sikre stabil styring av byen hevder Bernander. Sentral i en slik koalisjon er Kr.F. Som til nå ikke har hatt et liberalt syn på bruken av rusmidler. I en kommentar til Argument Agder sier ordførerkandidat for Kr.F, Charlotte Beckmann Finnestad, at partiet hennes "ikke ønsker en liberalisering av narkotiske rusmidler. Narkotika skaper en avhengighet og vi ser hva det kan gjøre med mennesker og samfunnet generelt." Beckmann Finnestad sier også i samme uttalelse at det ikke er avgjort hvem partiet hennes skal samarbeide med etter valget. "Det blir spennende å se," sier hun og holder dermed døren på gløtt til andre samarbeidspartnere.Ordførerkandidat Mathias Bernander og rusmiddelpolitikken

Argument Agder har også utfordret ordførerkandidat Mathias Bernander om hans syn på rusmiddelproblematikken.

Illustrasjon: Ordførerkandidat Mathias Bernander (H), foto Høyre

Han uttaler: "Høyre er for en rusreform. Men jeg vil understreke at vi mener at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Både å bruke og omsette.. Så har vi vært tydelig på at vi må møte tunge brukere med hjelp, ikke straff. Men som ordførerkandidat er jeg sterkt bekymret for økningen i bruk av narkotiske stoffer blant unge. Om vi nå ser en økt normalisering av narkotikabruk blant unge må vi møte det med nye tiltak, og tilpasse politikken vår. Det kan vi ikke sitte å se på."

På spørsmål om Høyres liberale syn på rusmidler kan få betydning for mulighetene til å bygge en koalisjon med Kr.F. sier Bernander bl.a.: "Jeg er sikker på at vi kan finne en god politikk sammen med Kr.F. Da vi lanserte rusreformen gjorde vi det i en regjering bestående av KrF og Venstre. Rusreformens hovedmotivasjon var å hjelpe tunge brukere av narkotika. Det vet jeg er en politikk som er viktig for Kr.F. Og så må vi finne lokalpolitiske tiltak som reduserer bruk av narkotika blant unge."


Høyre og liberalismen

Det er liberalismen i Høyre vi her gjennom Østeby og Olsens artikler ser komme til overflaten. Den prioriterer minst mulig reguleringer og offentlig inngripen i menneskers liv. Liberalistene ønsker først og fremst frihet for seg selv og sitt innenfor økonomi, livsførsel og samfunnsliv, For de verdikonservative deler av Høyre er det derimot viktig å beskytte bestemte verdier som f. eks. sosial og økonomisk solidaritet. Det er i hovedsak de samme holdninger man kan finne i Kr.F. De verdikonservative deler av Høyre står altså nærmere Bernanders ønskede koalisjonspartner enn liberalistene i partiet. Som i spørsmål om individuell frihet og toleranse for utradisjonell livsførsel avviser å ta hensyn til det de kaller "moralpolitiet" i "bibelbeltet".


Krevende spagat

Ordførerkandidat Mathias Bernander viser i sine kommentarer ovenfor at han tilhører de verdikonservative deler av Høyre. Han kan derfor komme i en krevende situasjon skulle han få mange i bystyregruppen som i praksis prioriterer en liberalistisk tilnærming til politikken. Og med bare tre forhåndskumulerte kandidater på Høyres liste, hvorav Nicolai Østeby er en av dem, kan Bernander få en bystyregruppe som kan være utfordrende å holde styr på. Hvis nåværende meningsmålinger også reflekterer valgresultatet kan Høyre fort ende opp med en betydelig bystyregruppe som på fritt grunnlag fastsettes av Høyres velgere. Krevende politiske spagater kan derfor bli hverdagen for Mathias Bernander skulle velgerne sette sammen en bystyregruppe uten tilstrekkelig politisk homogenitet.Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page