top of page
  • Forfatterens bildeArgument

God sommer !


LEDER: Argument Agder har vært aktivt på nettet i over tre måneder. Vi har fått økende oppmerksomhet i den offentlige samtale. Det er vi selvsagt tilfreds med. Noen er enige i hva vi har skrevet, andre er mer opprørt. Men nå er sommeren her for fullt, og den må vi alle nyte mens vi har den. Vi lar nå skuta Argument Agder sløre for en mild sørlandsbris til over fellesferien, og vi ønsker alle våre lesere og støttespillere god sommer !


Foto: Halvor Fjermeros

Av Bernt H. Utne, publisert 28.6.20


Nå har Argument Agder vært aktivt på nettet i over tre måneder. Vi har publisert et sekstitalls artikler om mange forskjellig tema. De aller fleste er egenprodusert, og holder et nivå som tilfredsstiller publisering i riksdekkende medier. Og vår eksistens har ikke gått offentligheten ubemerket forbi. Vi har fått økende oppmerksomhet i den offentlige samtale. Det er vi selvsagt tilfreds med. Noen er enige i hva vi har skrevet, andre er mer opprørt. Det er vi også fornøyd med, og selv riksdekkende medier som Dagbladet er blitt oppmerksomme på oss.


Det er særlig to saker som har preget vår dekning i denne perioden: Nicolai Tangens tilsetting som leder for forvaltningen av vår fellesformue Oljefondet, og «Sturmgeist»-utstillingen på galleriet Arteriet med Cornelius Jakhelln i hovedrollen. I begge sakene tok vi standpunkt tidlig, og vi har gjennom den videre dekning opprettholdt og argumentert for våre standpunkt. Det er vi stolte av, og det er i løpet av sakenes utvikling ingenting som tyder på at vi fra starten av burde ha ment noe annet. Snarere tvert imot. I begge disse sakene opplever vi at vår holdning har bidratt til en god og opplysende debatt.


Og vi er ikke redde for å innrømme feil. I en av artiklene om «Sturmgeist»-utstillingen fremkom et par formuleringer som burde vært unngått. De omstridte formuleringene ble slettet, og deler av artikkelen omarbeidet. Det kommer vi selvsagt til å fortsette med om det skulle være noe som med fordel burde vært annerledes.


Argument Agder har som grunnleggende målsetning å føre en sivilisert og åpen debatt. Vi er imot anonyme og usaklige angrep på enkeltpersoner. Men vi kommer ikke utenom å nevne debattklimaet i Kristiansand. Det er utvilsomt konfronterende og til dels demoniserende. Altfor ofte ser vi eksempler på personangrep både i sosiale medier og i pressen. Denne debattkulturen har eksistert lenge før Argument Agder kom på banen. Vi er derfor ikke opphav til denne kulturen, som noen kanskje måtte mene, men snarere et offer for den.


For stormen av motreaksjoner har vært sterk, både over – og under beltestedet. I det offentlige ordskiftet kan det selvsagt av og til gå varmt for seg, men hvis man ikke tåler den varmen må man bare forlate den offentlige debattscenen. Det har vi ikke tenkt å gjøre !


Nå er sommeren her for fullt. Den må vi alle nyte mens vi har den. Vi lar nå skuta Argument Agder sløre for en mild sørlandsbris til over fellesferien. Men skulle det dukke opp saker som krever vår umiddelbare oppmerksomhet er vi klar til innsats på kort varsel. I mellomtiden ønsker vi alle lesere og støttespillere god sommer !

Comments


bottom of page