top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Gjøkungen på Egsjordet


LEDER-KOMMENTAR 12.4.21: "Foreningen for barnepalliasjon" er blitt lovet 150 millioner kroner til drift av et privat barnehospice, mot et samlet fagmiljøs ønsker. Det er en anselig sum - i tråd med Erna Solberg og Høyres forestilling om privates rolle i utførelsen av offentlige oppgaver. Men tilbud til familier med døende barn må la seg gjennomføre uten å gi private aktører matjordstomt på Egsjordet.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bent H. Utne, publisert 12.4.21


Kristiansand bystyre skal nå ta endelig stilling til om Foreningen for barnepalliasjon (FFB) skal få bygge sitt barnehospice «Andreas hus» på byens beste gjenværende matjord – Egsjordet. I utgangspunktet burde dette være en god og viktig sak som fortjener støtte. Men prosessen vekker ubehagelige minner fra andre omstridte beslutninger de siste år. Som eksempelvis prosessen i forkant av beslutningen om Silomuseet.


Utspillet fra Høyres Renate Hægeland da saken var oppe på bystyremøtet 24.3 kan tyde på at dette dreier seg om noe annet enn hjelp til døende barn. «Denne saken handler ikke om barnehospice,» hevdet Hægeland fra bystyrets talerstol, «men om utvikling av Helsebydelen Eg.»


Man skulle tro at ønsket om å bygge barnehospice ville få støtte i det medisinsk-faglige miljø. Men et samlet fagmiljø er sterkt imot disse planene. Barnemedisinsk miljø på Sørlandet Sykehus støtter det ikke. Barnelegeforeningen, Barnesykepleierforbundet, pårørendeforeningen «Løvemammaene» (som er betydelig større enn FFB) og Barnekreftforeningen har vært imot. Helsedirektoratets (HD) «Nasjonale retningslinjer for barnepalliasjon» fra 2016 frarådet det. HD ytret seg også sterkt kritisk da saken var oppe i Stortinget i fjor høst. Det medisinsk-faglige rådet var å bruke midlene til å styrke tilbudet innen det offentlige helsevesen, i tilknytning til etablerte fagmiljøer.


«Foreningen skal drives ut fra grunnlegger og stifters ånd, Natasha Pedersen ... Organisasjonens grunnlegger, Natasha Pedersen, skal til enhver tid sitte i styret som styremedlem».

Det var FrPs Sylvi Listhaug som trumfet gjennom finansieringen av et hospice på Eg. Ved budsjettbehandlingen i Stortinget i høst stilte hun nemlig som betingelse for støtte til revidert statsbudsjett at det ble bevilget 30 millioner kroner i driftstilskudd til hospice, med tilsagn om samme beløp årlig i fem år. For å sikre flertall for budsjettet måtte altså Erna Solberg gi 30 millioner til et barnehospice. Men pytt – hva er 30 millioner når hundrevis av milliarder i statsbudsjettet står på spill? Slikt kaller man hestehandel - politisk hestehandel!


Sylvi Listhaug hadde fartstid i lobbybyrået First House før hun gikk over i politikken. Det har sikkert ikke vært noen ulempe da Hans-Christian Vadseth og Bjarne Håkon Hanssen i First House ble engasjert av FFB for å få barnehospice inn på statsbudsjettet. I følge FFBs årsregnskap for 2019 brukte foreningen i underkant av 1,5 millioner kroner på konsulenttjenester det året. Foreningens totale driftsbudsjett utgjorde samme år 3,5 millioner. Over 40 % av driftsbudsjettet gikk altså til konsulenttjenester umiddelbart før Solberg-regjeringen ga etter for Listhaugs ønsker!


FFB har på sine nettsider laget en animasjonsvideo som beskriver deres visjoner for «Andreas hus». Vi får vite at på hospicet skal foreldre


• få møte andre foreldre som er i samme situasjon

• få tilgang til fag- og helsepersonell


Stort mer får vi ikke vite. Videoen viser et barn i en sykeseng med intravenøst drypp. Skal hospicet drive medisinsk behandling? På nettsidene står det at hospicet skal gi «grunnleggende sykepleie og medisinsk behandling». Man «legger stor vekt på samarbeid med andre aktører som sykehus». Men det foreligger ingen informasjoner om at FFB har noen avtale med Sørlandet Sykehus om medisinsk-faglig samarbeid. På nettsidene står det «Vi skal fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge», og det skal etableres «et nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon» i tilslutning til hospicet. Hvordan foreningen skal klare dette mot viljen til et samlet fagmiljø er et åpent spørsmål.


I vedtektene står det at «Foreningen skal drives ut fra grunnlegger og stifters ånd, Natasha Pedersen» (§3). Og i §13 står det «Organisasjonens grunnlegger, Natasha Pedersen, skal til enhver tid sitte i styret som styremedlem». Natasja Pedersen er en sentral person i foreningen. Hun figurerer med den pompøse tittelen "generalsekretær", i en forening som angivelig teller noen få hundre medlemmer. På nettsidene presenteres også flere såkalte «høyeste beskyttere» og «ambassadører» for foreningen. Pedersen har selv opplevd å være mor til et alvorlig sykt barn, og ser utvilsomt på dette som sitt livs prosjekt. Men er det rimelig at en forening som mottar millioner i offentlig støtte, bindes opp mot én enkelt persons «ånd»?


At Arbeiderpartiet med Mette Gundersen i spissen kan støtte en slik privatisering av offentlige oppgaver som de i festtaler og i sitt program sier de er imot, er vanskelig å forstå.

Det «private» barnehospicet skal finansieres med offentlige midler – samtidig som det vil være unndratt offentlig styring. Foreningen er blitt lovet 150 millioner kroner til drift de første fem årene. Det er en anselig sum som passer som hånd i hanske til Erna Solberg og Høyres forestilling om privates rolle i utførelsen av offentlige oppgaver. Saken vekker klare assosiasjoner til Silomuseet og Nicolai Tangens generøse «kunstgave», realisert med store offentlige overføringer. At private organisasjoner gjennom slike prosjekter får et langvarig sugerør ned i offentlige kasser er et resultat av villet politikk - høyrepolitikk!


Det var daværende ordfører Harald Furre som i 2018 lanserte planene om en «helsebydel» på Egsjordene. Byens ledende politikere fra Høyre, med støtte fra Mette Gundersen (Ap), har vært sterkt engasjert i arbeidet. Gundersen har endog hatt styreverv i selskapet «Vårt Eget Hus AS», som var tiltenkt oppgaven å prosjektere og bygge hospicet.


APs nettsider står det at «Arbeiderpartiet ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle der pengene går til helsetjenester, ikke til å finansiere en privat helsesektor på siden av det offentlige.» At Arbeiderpartiet med Mette Gundersen i spissen kan støtte en slik privatisering av offentlige oppgaver som de i festtaler og i sitt program sier de er imot, er vanskelig å forstå. I Kristiansand Arbeiderpartis program for 2019-2023 står det dessuten at «matjord er et knapphetsgode, og lokalt produsert mat og dyrehold er viktig ... Det er viktig at kommunen bidrar med å opprettholde selvforsyningsgraden på dagens nivå.»


Kommunens eget næringsselskap KNAS har nå overtatt prosjektet. Onsdag 14. april skal avstemmingen over den videre skjebnen til «Andreas hus» opp igjen. Det er å håpe at flere av bystyrets medlemmer har integritet og ryggrad til å stå for meninger de i sitt program forfekter, og avviser forslaget om utbygging på Egsjordet. Et privat barnehospice burde ikke være grunn god nok til å ofre verdifull matjord på Eg.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comentários


bottom of page