top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fri fantasi og gåtefulle spekulasjoner?

Kommentar 09.10.2023: Artikkelen om Cultivas sladding av store deler av sakspapirene vedrørende støtten til filmen "Perleporten" har vekket oppsikt. Ikke minst i Cultiva selv.


Illustrasjon: Styret i Cultiva, foto Cultiva

Av Bernt H. Utne, publisert 09.10.2023


Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Direktør Kirsti Mathiesen Hjemdahl mener artikkelen er detaljrik spekulasjon ut fra "fri fantasi", og viser til at jeg "kunne hatt førstehånds kunnskap om både saksbehandling, styrets diskusjon og vedtak ettersom alle styremøter i Cultiva er åpne for publikum."

Men bare så det er klart, også for direktør Hjemdahl. Møter som behandler saker unntatt offentlighet, slik forholdet var for "Perleporten", er lukkede møter uten adgang for publikum. Styremøtet den 5. november 2021, som behandlet søknaden om støtte til "Perleporten", kan under behandling av søknaden ikke ha vært åpen for publikum. For da kunne jo ikke samtidig mesteparten av søknaden vært sladdet og dermed unntatt offentlighet!

Illustrasjon: Skjermdump av e-post fra Cultiva til Statsforvalteren i Agder 2. oktober

Hun hevder også at alle dokumentene vedrørende "Perleporten" var åpne etter premieren 1. september. Det var kanskje hensikten. Men slik ble det i virkeligheten ikke. Den 29. september, fire uker etter premieren, mottok Cultiva brev fra Statsforvalteren i Agder med søknad om innsynsbegjæring i prosjektet "Perleporten". Samme dag sendte jeg en e-post til Cultiva og styreleder Kjersti Løken Stavrum, og ba om forklaring på hvorfor saksdokumentene fortsatt var sladdet. Svaret kom tre dager senere. Først ut på ettermiddagen den 2. oktober stadfestet Cultiva i en e-post til Statsforvalteren at dokumentene "ikke lenger var unntatt offentlighet."


Cecilie Nissen

Kunsthallens leder og 2. vara i Cultivas styre, Cecilie Nissen, mener dessuten at jeg driver med "gåtefulle spekulasjoner". Men det er lite gåtefullt over denne saken. Den er nemlig klinkende klar. I saksdokumentene, som nå er offentlig tilgjengelig, fremgår at "Perleporten" er en full-lengdes spillefilm satt i et sørlandsk miljø basert på virkelige hendelser i Kristiansand, der desinformasjon har hatt stor innvirkning på den politiske og praktiske hverdagen." Altså er det åpenbart at filmen dreier seg om Sørlandsnyhetene og Einar Øgrey Brandsdal. Som Cecilie Nissen i mange år har hatt et konfliktfylt forhold til.


Protokollen fra styremøtet 5. november 2021 viser at 1. varamedlem hadde forfall, og styret var med Nissen dermed fulltallig. Alle vedtakene var enstemmige. Hun meldte seg for øvrig inhabil i sak E-21068/048 om støtte til Kunsthallen, og deltok ikke i styrets behandling av denne saken. Hvorfor skulle hun melde seg inhabil i denne saken hvis hennes deltakelse i styremøtet ikke hadde betydning for sakens utfall?

Og inhabil burde hun også meldt seg i saken vedrørende "Perleporten". For med sitt sterke engasjement mot Øgrey Brandsdal og Sørlandsnyhetene er det vanskelig å feste lit til at hun var upartisk i behandlingen av søknaden om "Perleporten".


Styret var informert om tema for filmen

Saksdokumentene som nå er blitt offentlig kjent viser med all tydelighet at styret visste, eller burde ha forstått, at hovedpersonen i "den sanne historien" i filmen var inspirert av Einar Øgrey Brandsdal. "Men at filmen skulle handle om noen som minnet om Einar Øgrey Brandsdal, oppfattet hun ikke da" hevdet styreleder Kjersti Løken Stavrum 28. juli overfor Fædrelandsvennen.

Som styreleder med full innsikt i styrepapirene må hun ha vært meget klar over hva filmen egentlig dreiet seg om da hun takket ja til å delta i en viktig rolle i filmen. Og ved sin aktive deltakelse ga hun anerkjenning til filmen og dens budskap. Det legger et tyngende ansvar på Kjersti Løken Stavrum og styrets skuldre for realiseringen av "Perleporten".Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page