top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Foreningen for barnepalliasjon – fra drama til uverdig sirkus


KOMMENTAR 20.4.23: Foreningen, med lederen Natasja Pedersen i spissen, ser ikke ut til å ville gi seg. Det burde imidlertid nå være åpenbart for alle at foreningen ikke kvalifiserer for offentlige helsekroner.


Foto: Argument Agder

Av Kathinka Aslaksen, publisert 20.4.23


Hendelsene det siste halvåret rundt barnehospice på Eg har vist at Foreningen for barnepalliasjon (FFB) verken har troverdighet, tillit eller kompetanse til å drive behandling og palliasjon av barn med alvorlig livsbegrensende sykdom i Norge. FFB med lederen Natasja Pedersen i spissen ser imidlertid ikke ut til å ville gi seg (jfr. Fvn 14.4).


FFB har en fordreid virkelighetsforståelse av barnets og familienes behov. Foreningen laget et falskt narrativ om mange «døende» barn som ikke har noe palliativt tilbud i Norge, og klarte å vinne hjertene til politikere som ikke ville lytte til fagmiljøer og de store pasientorganisasjonene.

Vi har mange barn med livsbegrensende tilstander i Norge som i andre land, men de har behov for habilitering, hjelp, tilrettelegging, medisinsk behandling og palliasjon der de bor, i nær kontakt med lokale barneavdelinger med fagkunnskap og omsorg for barnet og familien. Vi som kjenner barna og familiene har ikke registrert noen etterspørsel etter et barnehospice-tilbud, heller ikke etter at barnehospicet havarerte.

Barnepalliasjon er et satsingsområde innen barnemedisin. Mens FFB i flere år har misbrukt offentlige helsemillioner har barneavdelingene i Norge med svært begrensede midler som tilfalt dem i forrige regjeringsperiode bygget opp opp palliative team. Og slik jeg kjenner forholdene i gamle Vest-Agder fylkeskommune jobber kommunene godt med å etablere barneboliger og avlastningshjem med dedikerte fagarbeidere.

Med det siste oppslaget i Fvn kan det se ut til at enkelte lokalpolitikere igjen har latt seg lure av FFBs retorikk, og fortsetter å snakke med stort patos om «døende» barn. Det er å håpe at seriøse politikere etter alle avsløringene rister på hodet av dette. Det burde være åpenbart for alle at foreningen ikke kvalifiserer for offentlige helsekroner.


Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page