top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Foreningen for barnepalliasjon – det rene kaos?

Kommentar 09.01.2024: Mye har gått galt med planene for et barnepalliasjonssenter på Eg. Bygget som skulle romme senteret står tomt, og nå innkaller styreleder til ekstraordinær generalforsamling.


Av Aage P. Danielsen, publisert 09.01.2024


Forslag til endringer

Foreningen skal i følge styrets leder avholde ekstraordinær generalforsamling tirsdag 9. januar, og behandle en rekke vidtgående forslag, blant annet navneendring, formålsendring og skrinlegging av planene om drift av foreningen. Kanskje skal man også behandle forslag om å overføre virksomheten til en stiftelse.


Kaotiske forhold

Som så mye annet ved denne foreningen, så er det hele kaotisk. Selskapets vedtekter fastsetter at innkalling skal skje både via foreningens nettside minimum 14 dager i forveien, men også ved epost eller vanlig post til medlemmene. Men noen innkalling på nettsiden til foreningen foreligger ikke.


Innkallingen er nok derfor vedtektsstridig. Men det gjør kanskje ikke noe?

Foreningens nettsider er etter det vi kan se ikke oppdatert på lang tid, det samme gjelder foreningens Facebook side.


Vi vet heller ikke hvem som pr i dag er styremedlemmer. Siste livstegn fra foreningen er et referat fra ekstraordinær generalforsamling avholdt 1.juni 2023. I dette opplyses det om at to av styrets medlemmer har trukket seg, og at styret gis fullmakt til å supplere disse med to varamedlemmer.


Vi vet derfor bare at styrets leder er Knut R Johannessen. Navn på øvrige styremedlemmer foreligger ikke. Opplysninger om dette foreligger heller ikke oppdatert i Brønnøysundregistrene.


Brønnøysundregistrene opplyser også om at tidligere revisor har trukket seg. I protokollen fra 1. juni 2023 har styret fått fullmakt til å engasjere ny revisor, men om det har skjedd, vet vi ikke. Det er i alle fall ikke meldt til Brønnøysundregistrene.


Styret i foreningen, hvem det nå måtte være, bærer et tungt ansvar. Foreningen valgte å drive videre på tross av at innstillingen til den ordinære generalforsamlingen var å avvikle. Fortsatt drift av foreningen, og det økonomiske ansvaret ved dette, hviler på et styre vi ikke kjenner hvem er. Det har valgt å drive videre, på tross av klare advarsler, og med et lemfeldig forhold til foreningens egne vedtekter.

Ansvaret hviler først og fremst på styrets leder, som samtidig også er daglig leder, og etter vedtektene alene har alle fullmakter. Men øvrige styremedlemmer er medansvarlige.


Veien videre?

Det foreligger ikke annen skriftlig informasjon om dette enn det som styrets leder uttrykker i intervju med Fædrelandsvennen 6.januar i år.


Styret har visstnok nå funnet ut at fortsatt drift i tråd med forutsetningene ikke er mulig. Det tok derfor ca 9 måneder før de innså det som allerede var konklusjonen i april 2023, men som medlemmene sa nei til. Men like fullt så ønsker man å fortsette. Ikke med egen drift, men som utleie/fremleieforening.


Det skal ifølge styreleder visstnok gi en god avkastning. Det blir som om IK Start skulle finne på å avvikle fotballdriften og heller fremleie sin avtale om å spille kamper på Sør Arena. Med god avkastning.


I tillegg vurderer foreningen å etablere en egen stiftelse som erstatning for foreningen. Der er det ingen medlemmer, bare et formål.

Styret vil nok erfare at det er lettere sagt enn gjort.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page