top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fly og utslipp

Kronikk 10.10.2023: Flytrafikken gir et betydelig bidrag til den globale oppvarming, og mer miljøvennlig fly kompenseres av at stadig flere flyr mer.


Illustrasjon: Utslipp fra fly, foto Unsplash free photos

Av Reidar Kaarbø, publisert 10.10.2023


Flytrafikkens betydning for utslipp

I 2017 var det 23.600 kommersielle fly i verden, de flyr mellom 100 og 150 tusen flyginger hver dag. Rekorden var en dag i juli 2019 med 225 tusen flyginger på et døgn. I 2023 vil fly forbrenne rundt 300 milliarder liter drivstoff. Dette gir et betydelig bidrag til global oppvarming og utslipp av ulike klimagasser i høye luftlag. Vi snakker om ca. 2,4 % av all CO2 og 3,5 % av menneskeskapt oppvarming.


Årlig slipper fly ut rundt

  • 900 millioner tonn karbondioksid

  • 5,5 millioner tonn nitrogenoksider

  • 1,5 millioner tonn svoveldioksid som bidrar til sur nedbør

  • et betydelig lag av kondensstriper og dis

Flyindustrien gjør mye for å grønnvaske flyging, men mer effektive flymotorer, mer miljøvennlig drivstoff og bedre måter å fly på kan bli nullet ut av økt antall fly og av at folk flyr mer. El-fly vil neppe påvirke markedet på mange år.


Man retter ikke restriksjoner og avgifter mot de rikeste.

De rikeste flyr mest

Så hvorfor vil ikke EU tallfeste en reduksjon i antallet flyreiser slik de har gjort ved å tallfeste reduksjon av antall bæreposer i plast hvert år? Hvorfor kan ikke Norge la LO opprette «Arbeidernes miljøfond» som kan pålegge avgifter på flyreiser og disponere pengene på rentefrie lån til miljøtiltak for vanlige folk – slik Norge har tillatt næringslivsorganisasjonen Virke å opprette Handelens miljøfond som tar inn tre kvart milliard kroner årlig i plastposeavgifter til gode miljøtiltak fra oss som handler?


Svaret er enkelt: Fordi det er ikke hvem som helst som flyr. 1 % av verdens rikeste står for halvparten av alle utslipp fra flytrafikk ifølge en studie gjengitt på NRK i 2020. Derfor regnes ikke flyselskap som forurensere, men som samfunnskritisk viktige tjenester som gjør verden mer tilgjengelig for de privilegerte. Man retter ikke restriksjoner og avgifter mot de rikeste. Flyging er profitabelt, sysselsetter mange, gir positive ringvirkninger og penger i kassen. Derfor belønner vi de reisende med billig røyk og sprit og bonuspoeng. Som våre miljøpolitikere ikke sier høyt: «Du kakker ikke høna som legger gulleggene».


Fly eneste mulighet

Selvfølgelig, i et langstrakt land som Norge, er fly eneste muligheten mange steder, ikke uten grunn at flytrafikken får milliarder i subsidier hvert år. Og med det været vi har, fortjener mange en tur sydover, iblant.


Noen vil gjerne sette restriksjoner på at folk spiser kjøtt, mens det er helt greit å fly en tur til Paris og spise kjøtt på restaurant der.

Det som er helt sikkert er at vi aldri vil få de mest miljøvennlige løsningene her i verden. Vi får bare dem som har færrest godt betalte lobbyister mot seg, løsningene som gir minst protester og helst bare rammer vanlige folk.


Noen vil gjerne sette restriksjoner på at folk spiser kjøtt, mens det er helt greit å fly en tur til Paris og spise kjøtt på restaurant der.


Gjøre litt mindre av alt

God politikk derimot er at vi slutter å gjøre det som er unødvendig, at vi gjør litt mindre av alt (altså negativ vekst), og at vi gjør alt litt mer kortreist og litt bedre. Dit er vi ikke kommet ennå, og lite tyder på at vi kommer dit.


Kilder:Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page