top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fanget i eget nett


Analyse 09.11.2021: Som mange fryktet viser kunstsiloprosjektet en umettelig appetitt på budsjettoverskridelser. Prisen for selve silobygningen er nå oppjustert med 100 millioner. Men Nicolai Tangen med tidligere ordfører Arvid Grundekjøn på slep lar stiftelsen AKO-Foundation ta regningen. Og noe annet valg har de ikke. Til det er de begge for involvert og dermed fanget av sin egen rolle i prosjektets tilblivelse.

Illistrasjon: T. Vestaas


Av Bernt H. Utne, publisert 09.11.2021


Kunstsiloprosjektet har lenge slitt i motbakke. Kostnadsøkningen har vært formidabel, og de illevarslende profetiene til kritikerne av prosjektet har til fulle gått i oppfyllelse. Den 28. oktober kunne Fædrelandsvennen melde at kunstsiloen blir 100-millioner kroner dyrere enn budsjettert. 28 av disse millionene henger sammen med galopperende byggevarepriser under pandemien, forteller direktør ved Sørlandets kunstmuseum Reidar Fuglestad til avisen.


Garanti fra AKO

Men nå har den britiske stiftelsen AKO-Foundation gitt tilsagn om en garanti som skal dekke denne ekstraregningen. Stiftelsen er opprettet av Nicolai Tangen med midler fra hans investeringsselskap AKO Capital. På direkte spørsmål fra Argument Agder svarer forretningsfører i AKO-Kunststiftelse, advokat Jens Richard Andersen, i en e-post at garantien er et rent tilskudd som vil bli utbetalt etter behov. Det fremgår også av samme e-post at garantien ikke kan benyttes til andre formål enn bygging av kunstsiloen. Direktør Fuglestad viser til at mange virksomheter har fått dekket utgifter som følge av denne pandemien, og mener derfor at staten bør kompensere for museets tap. Garantisummen på 100 millioner vil da eventuelt bli justert for det tilskudd SKMU får fra staten.

Ut fra dette må vi kunne gå ut fra at finansieringen av kunstsilobygget nå er sikret.

AKO-Foundation har en kapital på godt over 5 milliarder norske kroner, og selv om stiftelsen også har bundet seg opp i andre kulturprosjekter, må man gå ut fra at likviditeten er tilstrekkelig til å sikre kunstsiloen fullføring. Direktør Fuglestad forteller videre til Fædrelandsvennen at han ikke vil be verken kommune eller fylkeskommune om mer penger. Ut fra dette må vi kunne gå ut fra at finansieringen av kunstsilobygget nå er sikret.


Flytting og innredning

For fullføring av kunstsiloprosjektet gjenstår imidlertid to viktige punkter. Staten har foreløpig ikke villet ta regningen på 9 millioner for museets flytting fra den gamle katedralskolen til kunstsiloen. Denne kostnaden var opprinnelig ikke med i prosjektet da museet planla at flyttingen skulle skje ved hjelp av egne ressurser. Det var ganske urealistisk, og foreløpig mangler finansiering av flyttingen. I tillegg er kostnadene for det nye museets innredning budsjettert med bare 3 % av det opprinnelige budsjett. Det er uvanlig lavt for slike museer. For Munch-museet var innredningskostnadene budsjettert med. 15% av byggekostnadene. En betydelig budsjettsprekk på flere titalls millioner kroner er derfor sannsynlig for å dekke denne utgiften.

Til sammen ville økningen i årlig driftstilskudd fra stat, fylke og kommune dermed utgjøre over 18 millioner kroner - som museet nå mangler!

Midler til drift

Driftskostnadene er også en hodepine for prosjektledelsen. Regjeringen har i forslag til neste års statsbudsjett satt foten ned for en omsøkt økning i fast årlig driftstilskudd på 11 millioner kroner. Et prinsipp i museumspolitikken i Norge er at staten dekker 60 % av de offentlige tilskuddene til museene, mens kommune og fylke dekker 40 %. En årlig økning i statens bidrag på 11 millioner ville derfor medføre at tilskuddet fra fylke og kommune automatisk steg med over 7 millioner kroner. Til sammen ville økningen i årlig driftstilskudd fra stat, fylke og kommune dermed utgjøre over 18 millioner kroner - som museet nå mangler!


Det er mye penger for en organisasjon som allerede har startet oppbemanningen til full drift fra 2023. Ett eller annet sted må penger til lønninger komme fra. Skal man tro forretningsfører Jens Richard Andersen i AKO-Kunststiftelse, kommer de foreløpig ikke fra AKO-systemet. Argument Agder har per e-post stilt direktør Reidar Fuglestad en rekke spørsmål knyttet til museets drift, men fikk til svar at "driftsresultater for 2021 og rammebetingelser for 2022 rapporterer vi til vårt styre. Vi ønsker ikke å gi svar på øvrige detaljerte spørsmål."


Uvanlig prosjekt

Kunstsiloprosjektet er uvanlig på mange områder. Og det er ikke bare det gamle silobygget og Tangen-samlingene som gjør prosjektet spesielt. Det er f.. eks. helt uvanlig at direktøren for et offentlig museum mottar 1/3 av årslønnen fra det offentlige og 2/3 fra en privatperson (Nicolai Tangen). Det er også helt uvanlig at privatpersoner får reservert plass i styret for en offentlig institusjon som SKMU. Så vel Nicolai Tangen selv som tidligere ordfører og styreleder for AKO-Kunststiftelse Arvid Grundekjøn har styreplass reservert for AKO-systemet.


Men paradoksalt nok kan dette nå vise seg å være en fordel for skattebetalerne. Som styremedlemmer er så vel Grundekjøn som Tangen medansvarlig for museets videre utvikling. De er også fullt informert om alle sider ved prosjektet fremdrift, og kan ikke skylde på andre. Til det er de begge for involvert i prosjektets fødsels - og beslutningsprosess. De er altså med andre ord fanget i eget nett!Kommentarer? Gå til vår facebookside, eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page