top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Etter oppvasken


Kommentar 22.06.2022: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre kom seg helskinnet fra mandagens oppvaskmøte med den lokale partiledelse. Møtet ble en nedtur for ordfører Jan Oddvar Skisland og hans lokale partivenner.


Jonas Gahr Støre ankommer partikontoret i Kristiansand. Foto: Argument Agder

Av Bernt H. Utne, publisert 22.06.2022


Det hører med til sjeldenhetene i norsk politikk at et lokallag for regjeringspartiet kaller inn partilederen og statsministeren på teppet. Det er ikke sikkert at noe lignende har skjedd tidligere i norsk politisk historie. Men slik kan altså mandagens møte mellom statsminister og partileder Jonas Gahr Støre og ordfører Jan Oddvar Skisland forstås.


Mediene har luktet blod - statsministerblod!

Saken har vakt betydelig riksdekkende oppmerksomhet, og de fleste nasjonale medier har gitt en grundig dekning av oppvaskmøtet. Med sitt voldsomme hardkjør og sterke skuffelse over regjeringens beslutning om ny folkeavstemming i Søgne og Songdalen har ordfører Skisland før møtet svekket eget parti, og særlig statsministerens stilling.


Retorikken fra lokalpartiet har vært uvanlig emosjonell med innslag av sinne. Påstanden har vært at regjeringen har kjørt over lokaldemokratiet, og i realiteten satt kommunen under administrasjon. Ordfører Skisland har her spilt en aktiv rolle, og han har fremstått som anfører for et Ap-ledet storbyopprør mot regjeringen. Så hardt har utfallene mot egen regjering vært at regjeringens fremtid har spøkt i bakgrunnen. Mediene har luktet blod - statsministerblod! Det skjer ikke hver dag, og forklarer det uvanlig sterke oppbudet av journalister som omga møtet.

Dette er uvanlig harde utfall mot egen regjering, som gikk til valg på bl.a. nettopp å styrke lokaldemokratiet. Derfor ønsket regjeringen, ledet av ordfører Skislands eget parti, å gi kommuner som var tvangssammenslått under Erna Solbergs regime anledning til å få sin sak hørt på nytt gjennom folkeavstemminger. Grunnlaget for regjeringens beslutning er den såkalte Hurdalsplattformen, hvor det fremgår at regjeringen vil oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.


Men Søgne og Songdalen ble ikke bare tvangssammenslått. De ble på feilaktig grunnlag tvangssammenslått. Det foreligger altså en saksbehandlerfeil som gjorde at departement og Storting ble feilinformert. Feil kan skje for alle. Men da må de selvsagt rettes opp, og særlig ved feil som ikke kan lastes dem feilen får følger for. Det er egentlig en æressak. Hvis feilene ikke rettes opp, men tvert i mot sementeres gjennom utsagn som går på at oppretting blir for krevende, belastende, tid og ressurskrevende, osv, osv, har man virkelig lagt grunnlaget for en langvarig og bitter konflikt. Det har regjeringen innsett, og funnet en prosedyre for å rette opp igjen saksbehandlingsfeilen.


Ordfører Skisland og lokalpartiets innbitte motstand mot dette er desto med forunderlig ettersom det var Vest-Agder Arbeiderparti som på landsmøtet i 2016 fikk gjennomslag for at alle kommunesammenslåingene skulle være frivillige. Forslaget fra Vest-Agder ble vedtatt på landsmøtet, og ble en del av Arbeiderpartiets program for stortingsperioden 2017-2021. Det politiske grunnlag for regjeringens beslutning om å la innbyggerne i Søgne og Songdalen få si sitt på nytt er derfor grundig forankret i begge regjeringspartier.

Det var en offensiv og stødig statsminister Jonas Gahr Støre som mandag møtte sitt partis lokale representanter anført av ordfører Jan Oddvar Skisland. Som ventet hadde Støre ingen trøstepakke med i kofferten. Regjeringen står på sin beslutning om folkeavstemming i Søgne og Songdalen. Den har imidlertid ingenting i mot at også resten av Kristiansand får delta i folkeavstemmingen. Men Støre understreket at det er innbyggerne i de kommuner som er tvangssammenslått, altså Søgne og Songdalen, som har det avgjørende ord. Det var også i disse kommuner det opprinnelig var folkeavstemming. Det var det ikke i gamle Kristiansand, og hvorfor skulle det være folkeavstemming om oppløsning der når det ikke var folkeavstemming om sammenslåing?


Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre klarte seg godt på oppvaskmøtet i Kristiansand. Han har vist at han tar vanlige folk på alvor, og at hans regjering også er opptatt av lokale saker som opptar mange. Møtet i Kristiansand viste dessuten at Støre ikke viker unna for vanskelige og følelsesladete konflikter, og at han har styrke til å stå i stormen. Regjeringen under hans ledelse er derfor kommet styrket ut av denne konfrontasjonen.


Men gaven uteble, og de sterke ord fra Skisland før møtet tørket etter møtet bort som dugg for solen.

Det samme kan man ikke si om ordfører Jan Oddvar Skisland. Ordene før møtet var offensive og sterke, støtten fra nettverket av storbyordførere var tydelig, og forventningene til at statsministeren kunne ha med en politisk gave som kunne sukre pillen var høy. Men gaven uteble, og de sterke ord fra Skisland før møtet tørket etter møtet bort som dugg for solen. Møtets resultat ble en fullstendig avvisning av lokalpartiets krav, og må for Jan Oddvar Skisland og hans støttespillere ha vært en bitter pille å svelge.


For ordfører Skisland ble det "opp som en hjort og ned som en lort". Og det burde ikke komme som en overraskelse. For Skisland sa 20. mars, lenge før denne saken eksploderte i media, klart i fra om at han ikke tar gjenvalg som ordfører. Fra det øyeblikk en person i en maktposisjon, det være seg i næringsliv, politikk eller øvrig samfunnsliv, kunngjør at vedkommende er på vei ut av maktposisjonen, reduseres automatisk personens innflytelse. Slik er bare menneskets natur, og det burde Skisland med sin bakgrunn ha forstått.


Men det er aldri for sent å lære, og det er å håpe at denne helt essensielle faktor i forholdet mellom mennesker nå er oppfattet. Det bør han og hans støttespillere ha i bakhodet frem til neste valg om ca. 15 måneder. For en ordfører, som sitter på oppsigelse i en kommune som nå uvegerlig vil få store utfordringer med følgene av regjeringens beslutning, vil de siste månedene bli en lang og krevende periode. Og løsningen på problemet er ikke avvisning eller trenering av regjeringens vedtak om ny folkeavstemming. Den respektable løsning er tvert i mot å bite tennene sammen og fullføre løpet. Ytterligere omstridte politiske krumspring fra Skislands hånd er ikke å anbefale.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page